wikileaks wolf of schaap?

wikileaks wolf of schaap?

dinsdag 28 december 2010 21:29

 

Vandaag geef ik mijzelf groen licht al blijkt mijn profilering geen echte noodzaak te vormen. Niettemin zie ik mij na jaren terug de zijlijn verlaten. Ik ben het op de tribune zitten moe en voel de drang om in actie te komen.

“Mensen die zich zorgen maken over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid of het milieu, moeten begrijpen dat ze uiteindelijk niets kunnen veranderen zolang ze de media niet veranderen.” – Robert McChesney.

Ik maak mij meer dan ooit grote zorgen om wat er zich nu in medialand aan het afspelen is. We staan aan de vooravond van een groot spel, ‘Het Grote Spel.’

In jullie berichtgeving laten jullie je leiden door drie vragen. Hoe is onze wereld er aan toe? Waar moet het naartoe met onze wereld? En hoe geraken we daar? DeWereldMorgen.be wil zich concentreren op wat echt belangrijk is, op wat we moeten weten om onze complexe wereld te begrijpen.

Mijns inziens wordt het alsmaar duisterder en dit ondanks alle zogenaamde verhelderende info om ook maar één helder zicht te ontwikkelen op onze complexe wereld.
Wat is echt en onecht? Wat is waarheid en leugen? Voor mij staat het vast, echt en onecht , waarheid en leugen zijn vervlochten met elkaar, onafscheidelijk als de dag en de nacht.
Hoe dan ook, het is een onontwarbaar kluwen en méér nog dat is de bedoeling. Hoe méér verwarring en chaos hoe beter onze wereldmacht functioneert.

Ik vraag mij af hoe je als mediabron onafhankelijk kunt functioneren in zo een dergelijk spel?

Mijn grote vraag; Wie zijn de werkelijke klokkenluiders van deze gelekte Wikileaks documenten?
Zijn het misschien wolven in een schapenvacht? (H)erkent men ze?
Spreekwoorden: (1914) Een wolf in schaapskleederen (of in een schapevacht)
d.i. een schadelijk mensch, die zich onschadelijk voordoet; een huichelaar; ontleend aan Matth. VII, 15: Maer wacht u van de valsche Propheten, dewelcke in schaeps-kleederen tot u komen, maer van binnen zijnse grijpende wolven. Vgl. Zeeman, 481; 52 ‘
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_

Ik hou mijn hart vast en pijnig mijn hersenen.

Hoe is onze wereld er aan toe? Dat weten we meestal van de verschillende bronnen van verslaggeving. Teksten en fotomateriaal zijn soms zo gewillig en dienen hun doel. Helaas zijn vele doelen niet zo nobel en dienen zij veelal een lager doel. Een blik achter de coulisses zet de voorstelling meteen in een ander licht. Die blik achter het doek wordt aan weinigen gegund en slechts door weinigen gegeerd. Na de voorstelling rept iedereen zich snel naar de bar of huiswaarts en na nog wat heen en weer gepraat wordt de voorstelling meestal verleden tijd. Simpel uitgedrukt misschien, maar een volgend item op het programma lonkt. En dit typeert zo fantastisch, het alom ‘Geef ze spelen en brood’ gedoe.
 

Waar moet het naartoe met onze wereld? Het spelen en verdelen van brood houdt ons zo bezig en op die manier varen we geen enkele koers. We verzinken letterlijk en figuurlijk in de overvloed van aanbod en ….wat wacht onze volgende generaties?

Welke voorbeeldfuncties dienen er zich aan?

En hoe geraken we daar? Waar willen we geraken is meteen mijn grote vraag?
Hoe geraken we daar? Voorbeeldfuncties zijn onze enige peilers. We leren van oudsher door herhaling en functioneren naar voorbeelden, opvoeding, conditioneringen…

De wereldmorgen.be beoogt met zijn voorbeeldfunctie als onafhankelijke krant te functioneren, het Goede doel te steunen. Met mijn ambitie als onafhankelijk reporter bij de wereldmorgen beoog ik een stukje bij te dragen aan wat ik hoop te bestempelen als ‘de waarheid vrijmaken.’

Eén ding weet ik zeker, de omvang van het spel met de Wikileaks documenten spant weldra de kroon in het Grote wereldspel, waar we met nooit geziene scenario’s zullen geconfronteerd worden.

En voor de duidelijkheid, ik hang geen enkel geloof aan, ben geen aanhanger van 2012 wereldeinde en doemscenarios. Ik heb echt geen idee waar het naartoe gaat maar heb wel een gevoel waar het naartoe lijkt te moeten gaan. Misschien kunnen we ons massaal een wolvenpak aanschaffen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!