De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie wint volgens de BBI? ACW of NVA??

Wie wint volgens de BBI? ACW of NVA??

dinsdag 17 december 2013 22:18
Spread the love

Wie de beslissing van de BBI als overwinning mag claimen vind ik onbelangrijk. Feit is dat “mijn” sociale beweging weer in diskrediet wordt gebracht. Ik kan nu weer zeuren over de zeer verkeerde keuzes die door onze experten inzake financiën destijds werden gemaakt maar dit brengt geen aarde aan de dijk. Erger is dat de fascistische rechterzijde ( ik vind geen beter woord) de christelijke arbeidersbeweging probeert monddood te maken en neem van mij aan ze zullen geen kans laten liggen om ook de kameraden die ook “mijn” vrienden zijn  in diskrediet te brengen .

Wat de NV-A niet beseft is dat een beweging niet werkt met dictaten van bovenaf , want dit is eigen aan rechtse dictatoriale regimes. Een sociale beweging werkt vanuit de basis en de basis is bereid  om strijdend zijn plaats in ons maatschappelijk bestel op te eisen. Best moeten we de banden aanhalen met socialisten, weldenkende christen democraten, groenen en communisten want een sterk progressief front zal de sociale bewegingen opnieuw op de kaart zetten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!