De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: blendspace.com

Wie verschaft ons het geheime kompas voor ware vooruitgang?

dinsdag 13 december 2022 16:10
Spread the love

Wat kan voer voor verdere echte vooruitgang zijn?

Het gaat inderdaad fout, voor een deel, zoals nogal wat lieden aanvoelen, niet alleen klimaatactivisten..

In de koloniale tijd betaalden vooral inheemse volkeren een groot deel van onze trotse vooruitgang, geldrijkdom, technologie, luxe van de hogere klassen en veralgemeend comfort.

Intussen, vaak onbewust, wentelt onze comfort- en bezitscultuur de lasten toenemend af op de fauna en flora (verarming van de biodiversiteit), op de ertsen in de eindige aarde, op de atmosfeer, die we beïnvloeden en in een verstikkende deken veranderen…

We moeten bijsturen.

We moeten de klok terugdraaien in de wijzerzin van grote soberheid en andere traditionele waarden, zoals herontdekken van het genoegen van gezelschap, warm familieleven, aandacht voor anderen in nood, en echte ontmoeting.

Houdingen waarvoor hedendaagse seculiere profeten zoals Dirk De Wachter, Pierre Nys (prof Piet Nijs op Facebook), bijbelfilosoof Roger Burggraeve, tijdschriften als Tertio, onder hoofdredacteur Johan van der Vloet, en grote schrijvers als Vasili Grossman lansen breken.

Mensen als de kleine Reuzin Greta Thunberg en Belgen die zich deskundig en met grote zin voor tokomstontwerp en rechtvaardigheid buigen over deze vragen, figuren als Nick Meynen.

Vele werken  studies van geleerden bouwen intussen mee aan het huis van Morgen, aan een nieuw en beter aangepast Wereldbeeld en bijhorende idealen. Ik denk dan uit religieuze hoek direct aan de befaamde onderzoeker en schrijfster Karen Armstrong met haar nieuwste boek, Heilige Natuur.

Zo kunnen we hopelijk nog ooit van de nood een deugd maken.

Eigen foto

Stilaan groeit het bewustzijn en de tegenkrachten. Zowel activisme aan de basis, bottom up, is daarbij relevant, als diepgravende reflectie vanwege experten en geleerden.

Zo vraagt voormalig minister en hoogleraar economie Mark Eyskens zich in publicaties terecht al zeker 35 jaar geregeld af:

“Hoe kunnen wij
economische groei
omzetten in echte
Vooruitgang,
In welvaart en
Welzijn?”

 

 

Eigen foto

Mijn hond en ik bewijzen alvast dagelijks dat er nog veel mogelijk is wat “vermenselijking” betreft.

“Wie vertrouwen geeft,

Maakt de medemens

Betrouwbaar.”

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!