De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie te laat komt, wordt door het leven bestraft.

Wie te laat komt, wordt door het leven bestraft.

zaterdag 8 mei 2021 20:47
Spread the love

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!