De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie te laat komt, wordt door het leven bestraft.

zaterdag 8 mei 2021 20:47
Spread the love

Ab sofort. (Per direct, nu meteen)
Dit waren de wat gestamelde woorden van DDR politicus Günther Schabowski (SED, Politbureau) op 9 november 1989 die het einde inluidden van de Oost-Duitse enclave in Berlijn. Want diezelfde avond nog stroomden duizenden Oost-Berlijners toe aan de verschillende grensposten met West-Berlijn om zich de toegang tot het Westen (en in ruimere context: de vrijheid om te reizen) te verschaffen. Onder druk van het toegestroomde volk openden de grenswachten uiteindelijk de barelen. Het volk had gewonnen.
Wir sind das Volk.

Ik gebruik deze historische ingeleide om vandaag de vraag te stellen wie van de lakeien van het huidige coronabewind de bevolking zal verlossen van de fuik waarin ze nu reeds maanden gevangen zit?

Daar zijn immers enkele pertinente redenen toe.
1 Een correcte lezing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel, dd. 31/03/2021, laat immers niet de minste twijfel: alle maatregelen genomen in het kader van de bestrijding van corona via Ministerieel Besluit (dd. 28/10/2020 en verder), zijn buiten toepassing verklaard.
Meer zelfs, de Belgische staat is daar en dan veroordeeld tot het beëindigen van de illegaliteit van de genomen maatregelen plus het betalen van een dwangsom van 5000,00 € per dag indien na 30 dagen nog steeds geen einde is gemaakt aan de bestaande illegaliteit. Dit is duidelijke taal.

2 Ook daar moeten we geen doekjes om winden. Een avondklok is en blijft ongrondwettelijk. In geen enkel geval kan een avondklok in België ingesteld worden. Dit staat letterlijk zo in de grondwet. Er zijn geen uitzonderingen. Wie het tegendeel beweert en wie een avondklok meent te moeten instellen of, om even actueel te blijven: wie ze heeft ingesteld, handelt ongrondwettelijk. Ook dat is duidelijk.

Laten we het eens zijn dat ook een regering de wetten en de rechtspraak van het land moet respecteren. Doet ze dit niet, dan plaats ze zichzelf logischerwijze buiten de wet.

Wanneer ze verder met klak en matrak het volk onder de knoet houdt dan heeft dat een naam. Over die naam kunnen we gerust discussiëren, maar dat maakt feitelijk weinig uit. Een democratie is het alvast niet.

Eerlijkheidshalve – en nu maak ik opnieuw een sprongetje naar het verleden – moet gezegd dat de Berlijnse muur niet zomaar op een dag is gevallen. Er waren reeds een goed jaar lang protesten geweest en de onvrede bij de bevolking groeide met de dag. Zo ook op 7 oktober 1989 (wanneer de DDR haar 40e verjaardag viert) was er in meerdere Oost-Duitse steden luid protest te horen. Twee dagen later (9 oktober) komen in Leipzig zowat 70.000 mensen op straat. De week daarvoor (2 oktober) waren er ‘slechts’ 20.000 mensen geteld. Het was toen (2/10/1989) reeds de grootste betoging tegen de regering. Twee weken na 9 oktober 1989, was het aantal betogers in Leipzig gestegen tot 300.000.

Belangrijk te weten is dat deze protesten (voor zover dit afhing van de politiediensten) geweldloos waren. En dus maken we weer de sprong naar vandaag.

Op zaterdag 15 mei is het immers opnieuw verzamelen geblazen. In het Ter Kamerenbos. Of waar dacht je?
https://www.facebook.com/events/814880019240599?ref=newsfeed

Want de toekomst is aan de jeugd. En “wie te laat komt, wordt door het leven bestraft.”

 

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!