De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie over ‘omvolking’ spreekt, verspreidt racistisch gedachtengoed.

Wie over ‘omvolking’ spreekt, verspreidt racistisch gedachtengoed.

woensdag 13 januari 2021 20:10
Spread the love

Wie over ‘omvolking’ spreekt, zoals Van Langenhove, Bart Claes, Filip Brusselmans, Sam Van Roy of Tom Van Grieken,  verspreidt racistisch gedachtengoed. Tijd hieraan een halt te roepen.

Vlaams Belang en N-VA wakkeren permanent en ongegrond de vrees jegens vreemdelingen aan in hun discours. Nieuwkomers zijn volgens hen die anderen die onze land, zijn tradities en cultuur overspoelen en bedreigen. De angst voor die “überfremdung” en buitenlandse infiltratie door anderen wordt constant gevoed. Niet langer wordt enkel de biologische karakteristieken van mensen hiertoe ingeschakeld, maar ook meer en meer culturele en religieuze verschillen. Verschillen tussen het  eigen “volk” en “de vreemdeling” als gevaar voor de eigen identiteit.

Het voorstellen van dergelijk “etnopluralisme”, gekoppeld aan de dwingende scheiding van etnische groepen en religieuze gemeenschappen met daarbovenop de koppeling aan bepaalde landen en gebieden, heeft enkel tot doel mensen tegen elkaar op te zetten. De omvolking als oplossing voorstellen, de terugkeer naar eigen land, met trieste hoogtepunt in de propaganda als “eigen volk eerst” of “aanpassen of opkrassen”, is fundamenteel fout, zelf racistisch te noemen. De meer salonfähig gemaakte vorm zoals inburgering en het verhaal van rechten en plichten doen geen afbreuk aan het verwerpelijke.

Simpel gezegd is “etnopluralisme” de moderne versie van de nazi-raciale theorie. De rassentheorie die miljoenen slachtoffers veroorzaakte in vorige eeuw.

Het is een symptoom van een stelselmatig zwakker wordende democratie die meer en meer afstand neemt van de universele mensenrechten die geen onderscheid maakt tussen de mensen. Rechten die ‘etnoneutraal’ zijn.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!