De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie helpt er drie miljard vinden extra voor het onderwijs “dankzij klimaatverandering”?

Wie helpt er drie miljard vinden extra voor het onderwijs “dankzij klimaatverandering”?

vrijdag 22 april 2022 15:55
Spread the love

Hoe?

 

Verstuurd aan velen, maar “uiteraard” geen antwoord van de hokjespraters. Is dit een belediging? Deels. Maar het is vooral waar. Als “iedereen” meer wil krijgen en “niemand” 100 % open-minded wil samenwerken toekomstgericht, loop het slecht af voor ons allen. Dat weten “we” al een jaar of zeventig.

Contacteer me via Zuckerberg maar … Mijn excuses voor de witregels in mijn mails, die ik hier niet kan “inlassen”. Ik heb het geprobeerd.
Samenvatting: zou 30 miljard “nieuwe” ecoheffingen kunnen leiden tot 3,33 (?) miljoen werkende gezinnen x 10 000 euro bruto gemiddeld? (Maar het kan ook 12 000 worden bruto gemiddeld en 10 000 netto. Kan ik niet weten. Uiteraard inactieven meer.) Er moeten uiteraard bepaalde grote voordelen aan zijn voor de rechtsere partijen en de werkgevers aan de ene kant, en de vakbonden en progressieve of linksere partijen.

Uiteraard is 8 miljoen gezinnen in Nederland x 12 000 = 96 miljard …

 

Laat me asljeblieft niet in het ongewisse. Deel dit met de collega’s van andere partijen, en de partijbsturen die echt … vooruit willen samen, ook met de gewesten, de buurlanden, de burgers. Enkel samen meer betalen voor vervuiling en deze miljarden wijs en toekomstgericht verspreiden over alle gezinnen kan heel veel tegelijk oplossen; waarde 10 à 12 miljard return?
Nog deze laatste lijst. Gezien de verkiezingen in Frankrijk, de collega’s daar, of in de EU, deze suggestie bezorgen? 
Geachte “iedereen die dit leest”
Inderdaad. Wat als Macron zou snappen, of zou gedwongen het erover te hebben, dat een Europees herverdelingsproject met veel ecofiscaliteit ook zijn land zoveel zou helpen? En de mensheid niet te vergeten?
Het is belangrijk in extreme tijden te besluiten het niet langer niet bij oude methodes te houden voortaan die gedurende decennia de problemen mee hebben overoorzaakt en alleszins niet hebben opgelost. (Een staatshervorming kan ook jaren duren, en levert geen 40 miljard op om her te verdelen. Verder is de geldzaken eerst aanpakken, met inspraak van de een aantal van de of alle “miljoenen kinderen”, en met de buren (de EU-lidstaten), van het hoogste belang.) Je kunt de sociale zekerheid niet grondig hervormen als 2 of 3 linksere en 2 of 3 rechtsere partijen zolang mogelijk geen grote – nou ja, je gewoon bescheiden en open-minded opstellen zou dat niet mogen zijn – offers willen brengen. Als een buitenstaander meldt: “Na zes jaren nadenken vermoed ik ten sterkste dat 40 miljard aan extra belastingen zoeken en die voor 90 % teruggeven een return kan hebben van zelfs zoveel als 12 miljard, de komende haren.”, zouden jullie allen “Bewijs het dan maar.” kunnen denken (sceptisch) en aanmoedigend zeggen. Het vergt vooral lang en zonder taboes nadenken over de lange termijn; wat een verrassing.
Na deze drie oplawaaien (corona, heropstartproblemen deels te wijten aan globalisme, Poetin) die minstens drie andere problemen versterkt hebben (huizenmarkt, duurzame en dure energie, polarisatie) is de kans groot dan de EU-landen hun verzet tegen veel meer Europa en solidariteit opbergen. Dus kunnen ze samen de belastingen verhogen en basisinkomens beginnen geven. En de beloning moet en zal groot zijn, niet alleen electoraal.
Als basisinkomens leiden tot minstens 200 000 euro nieuwe uitkeringen (40 jaar werkende) en graag ook doorgaans 200 000 oude maar dan anders bezorgd (regionaal), per persoon 21-81, dan kun je je afvragen hoeveel het zou opbrengen als in armzalige tijden jaarlijks
1 kinderen van 7 tot 21 samen 1,33 miljoen x 1 500 euro zouden kunnen lenen voor nuttige uitgaven, met toestemming van school/gemeente; 1 miljard?
1b als de kinderen hun eigen geld hebben, kunnen de ouders dat van zichzelf uitgeven aan zichzelf of uitlenen aan anderen
2 kleine ondernemingen of de uitbater, of hun werknemers (aandelenaankoop), ter afbetaling van schulden of ter investering, 400 000 x 7 000 euro; 1 M?
3 verhuiswilligen, maar niet voor de lol, om elders ver weg meestal te gaan werken, tot 125 000 euro, en zonder die lening dat niet zouden kunnen
4 investeerders in eigen energie of een elektrische wagen, die dan wel geen subsidie hoeven, geen van hen eigenlijk voortaan (besparing)
5 als tal van personen extra – de helft? – kunnen lenen zonder pijn op korte termijn, kunnen ze ook een mooiere wagen kopen van 40 000 i.p.v. 25 000
6 als tal van personen kunnen uitlenen aan 4 %, hebben ze vanaf 2025 (?) meer interest dan nu in ieder geval, honderden miljoenen samen
7 als huizen en andere gebouwen oprichten misschien best 5 miljard extra zouden kosten (ecoheffingen) maar vlot opvangbaar door extra “basisleningen”, dan heeft elk gezin gemiddeld 1 000 bruto meer om uit te geven gedurende decennia, potentieel 2 miljard return indien 40 % erop
8 als kinderen hun eigen leengeld hebben, kan personenbelasting geheven worden op wat hun bemiddelde ouders voor hen krijgen ook 1 M of zo
9 scholen zouden hun eigen zo belangrijke dure investeringen kunnen betalen, door meer te vragen, bijvoorbeeld 1 euro per dag; onderwijs hoeft niet zo goedkoop mogelijk te zijn als de overheid geen modernisering van de scholen kan betalen, maar wel betaalbaar voor iedereen
10 bijlessen tegen bijvoorbeeld 5 euro per uur (per drie misschien best) – betaalbaar voor velen nu niet  – zouden later meer diploma’s opleveren
11 ook niet te voorspellen, maar vlees/zuivel/vis belasten (3 miljard?) zorgt voor minder watergebruik, graanverbruik, stikstof, …
12 de belastingen op wagengebruik niet half vervangen door kilometerheffing, maar aanvullen maakt beperkt gebruik nog voordeliger
13 in theorie kan de indexatie erop 5 %/600 miljoen worden, mochten de inkomsten op diesel/benzine afnemen met 600 miljoen per jaar
14 misschien zijn er meer mogelijkheden om “iets te doen” met de personenbelasting niet op 216 miljard (2018) maar 250 miljard indien de werkenden 34 miljard extra zouden krijgen bijvoorbeeld; in theorie is daardoor een flat tax mogelijk van 20 % op alles (50 M) (denk ik), als dat nuttig is (weet ik niet)
14b 15 % van de werknemers, 20 % van de werkgevers, + maar 25 % op alles boven de 200 miljard of 30 % op 166 miljard = 10 000 vrijstelling mogelijk; dat zou zeer goed uitkomen zijn voor de basisbanen van 1 000 uren indien 10 000 euro dus
15 30 % recupereren federaal of gewestelijk van 40 miljard basisinkomens voor werkenden, maar “terugsturen” half naar hen, half de inactieven is mogelijk; nog eens 30 % van 6, en nog eens 30 % van 1,8 miljard = 540 miljoen “winst”?
16 als sommigen te veel over zouden hebben daardoor, zouden de bedienden, of de hogergeschoolden, of de tweeverdieners, of de ouderen, voortaan een eigen maandelijkse bijdrage voor de zorgsector kunnen betalen, of hun werkgevers (inspiratie Nederland, 1 800 per jaar of zo elk)
16 b andere varianten zijn mogelijk, als 50 % gemiddeld in totaal voor de partijen/werkgevers/vakbonden aanvaardbaar is, bijvoorbeeld 20 jaar = 1 000 euro zorgpremie (1 500 uren), 30 = 1 500 euro, …  60 = 3 000 euro, indien 5 % van 226 miljard (2018) = 11,3 miljard halen wenselijk is
17 een inflatie van 2,5 % nastreven door gezamenlijke belastingverhogingen in de EU = 3 % regionaal op 60 miljard + 1,66 % federaal; dit leidt uiteraard tot cumulerende besparingen in het beste geval van 200 miljoen op 60 miljard aan brutolonen per opslagronde, denk ik …
18 de alleenstaanden zouden meer overhouden dankzij basisinkomens (3 %) dus ook meer kunnen uitgeven, de tweeverdieners minder sparen
18 stel dat de uitkeringen federaal zouden dalen tot rond de 55 miljard of lager, zouden de ambtenaren en zelfstandigen dan niet gewoon rechtstreeks kunnen gaan afdragen aan de regio’s waar ze wonen (zeker indien minstens 16,66 miljard samen)?
19 stel dat de verhuurders voortaan 15 % zouden betalen voor een oude woning en 7,5 % voor een duurzame, maar in ruil dan wel een hoger pensioen
rekening houdende met wat ze afdroegen of -dragen; dat zou van sommige versleten huurwoningen koopwoningen kunnen maken ook
19b maar meer huurders zouden hun woningen kunnen kopen door basisleningen, of kunnen/willen verhuizen naar een duurdere door hun basisinkomen
20 weinig is voorspelbaarder qua uitgave dan starten met 12 000 euro per gezin gemiddeld, + 1 000 extra om de twintig jaar bijvoorbeeld als doel
21 basisinkomens van zoveel als soms 15 000 euro gaan samen met basisuitkeringen van 5 000 euro en basisbanen van 1 000 uren voor 10 000 euro;
er werken veel te weinig deeltijdsen in België t.o.v. Nederland  zeker immers, en/want de laaggeschoolden 40 % (??), enkel zo kan de federale uitkering half zo aantrekkelijk zijn als werken, zelfs zo laag betaald
22 niets simpeler dan 3 miljoen (?) inactieven elk 5 000 euro geven na zes maanden of een jaar, een 10-jarige kan dit berekenen
23 geen enkele alleenstaande werkende met 25 000 euro, een wagen en een huur of hypotheek van 10 000 zou onder de 3 x 10 000 hoeven te zitten
24 als een indexatie van 1,5 % op federale uitkeringen “verkoopbaar” is, op 50 (?) minus (3 miljoen (?) x 5 =) 15 miljard (lange termijn) = 35 miljard, bespaart dat elk jaar 175 miljoen (denk ik), en zou dat goed kunnen zijn voor 10 000 x 17 500 euro aan nieuwe gepensioneerden, en tegen 2040 ruim 2,5 miljard minder kunnen betekenen op het federale budget (denk ik, maar het is uiteraard zeer ingewikkeld en voorwaardelijk)
25 niemand weet hoeveel extra vrijwilligers (het is niet veel, maar kan het verschil maken) besparen indien 5 euro gemiddeld per uur (extra), en 500 000 x 1 dag/8 uren x 50 weken x 5 = 1 miljard, indien 2,5 miljoen (?) x 9 000 + 833 000 (?) x 6 000 = 27,5 miljard bruto voor de werkenden, evenveel voor de inactieven en 5 miljard voor vrijwilligers/mantelzorgers en 1 miljoen (?) onderbetaalden en knelpuntberoepen x gemiddeld 3 000 euro
26 zou het niet mooi zijn; 750, 1 500, 2 250, 3000, 3 750, 4 500 of 5 250 extra per jaar, kunnen geven als maatschappij/gemeente/raad van wijze burgers, gaande van halftijds en relatief gemakkelijk te vinden tot zeer schaars/hooggeschoold/voltijds, aan 3 %, zonder RSZ?
27 elke speciale prestatie kan leiden tot 12 500, 25 000, 37 500, … euro lenen uit de eigen basisinkomens uit de toekomst, zoals een studie gewenst door de werkgever, of de nieuwe; beter een vogel in de hand … niet waar?
28 een eigen dure wagen kunnen kopen als vaste kracht in de zorgsector enkel door die lening “aan zichzelf”, voorkomt vertrek naar een andere werkgever die zulke wagen zou aanbieden als deel van het loon, maar meer zou vragen per uur voor de tijdelijke
29 wie droomt van een eigen huis ooit, hoeft niet zelf te sparen, enkel de basisinkomens bij het fonds (neem ik aan; kan ook een instelling zijn of zo) laten gedurende 40 jaren x 5 000 x 4 % bijvoorbeeld
30 als de nationale indexatie 1,66 % zou worden, stijgen de huren minder
31 niemand weet hoe de enorme schuldenbergen van de zuiderse landen ooit zullen smelten; wel, door de belastingen in heel de EU te verhogen, maar daar 1 % of zo meer dan in het noorden, en ecoschade te voorkomen, en ook daar “van 4 miljard nemen 12 miljard proberen te maken door de echt creatieven om raad te vragen, door 50 voordelen te creëren, en op de lange termijn te werken”
32 door de belastingen stevig te verhogen op consumptie, een hogere BTW, door het BBP te laten groeien, te streven naar 2,5 % inflatie is er meer geld voor de EU en voor ontwikkelingshulp
33 enkel met basisinkomens is 100 euro per gezin per maand = 6 miljard extra heffen op thuisverwarming en 3 miljard op stroom aanvaardbaar (denk ik), zodat investeren en zuinig doen veel aantrekkelijker wordt, en thuisbatterijen rendabel zelfs zonder zonnepanelen en nachttarief (vermoed ik)
34 is het erg 1 miljard meer te heffen op grondbezit?, het komt toch terug aan 200 euro per maand per gezin
35 alle beetjes helpen; 0,25 % % meer mogen heffen als heel de EU 2,5 % inflatie zou nastreven door belastingverhogingen na te veel jaren belastingverlaging en te lage inflatie, op 536 (?) miljard levert veel meer op dan 1 % op 500 miljard, namelijk ruim 1,25 miljard per jaar cumulerend; niet helemaal winst, maar toch …
36 gemeenten zouden, met een trend naar minder contant geld circulerend en minder bankkantoren, digitale munten, …zelf koopbons van bijvoorbeeld 20 euro x 3 x 50 weken kunnen drukken om aan diegenen te verstrekken die meer dan 1 000 euro per maand zouden ontvangen, te gebruiken in bijvoorbeeld de eigen provincie of alleen lokaal, en in enkele buurgemeenten
37 elk gezin dat dat wenst, zou een gemeentelijke basisinkomensbeheerder, veelal een te vroeg gepensioneerde politiepersoon bijvoorbeeld, kunnen inschakelen, met een abonnement van 5 eurp per maand of zo; dat voorkomt problematisch geldbeheer uiteraard, bijvoorbeeld bij koop- en gokverslaaafden
38 als de jongeren elk 625 euro extra per jaar zouden ontvangen, kan dat zelfs worden gebruikt als extra inspanningsprikkel op school, om het gemiddeld niveau op te krikken; bijvoorbeeld 5 euro per gelezen boek, 18 euro verdienen per 36 uren “braaf zijn en meedoen”, sporten ook; goed idee, weet ik niet, maar wat als dat echt zou helpen?
39 de laatste 500, 60, 750 euro van het gezin kan ook voorwaardelijk zijn; elk jaar een welzijnsrapport invullen en bij een “discrete” organisatie indienen
40 net op de Nederlandse TV lerarentekort ook daar; wat als enkel een basisinkomenssupermasterplan, met instapvoorschotten van tot 125 000 euro en extra’s van 333 000 (?) x 3 000 (?) = 1 miljard, voldoende volk kan aantrekken?
 …
41 vooral in grote landen zouden kleine afgelegen gemeenten de burgers kunnen vragen meer samen te leggen van hun basisinkomens om bijvoorbeeld een dokter “aan te schaffen”, of een winkel (gezien op TV; het ging over Frankrijk)
Etcetera
Vriendelijke groeten
Dirk Van Landen
P.S. Kent u een betere doordenker “over alles”, dus holistisch? Een nationale ideeënbus alsjeblieft; voor mensen als ik de enige manier om iets te doen met onze talenten veelal, budget 1 miljoen = miljarden winst na decennia jaarlijks.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!