De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Westerse politici en media haatpredikers tegen zwakkere anderen

zondag 5 april 2015 17:16
Spread the love

Ik zie geen vrije westerse media, ze zijn gewoon woordvoerders van wrede, genadeloze wereldoverheersers, zonder de beweringen van de politici en de waarachtigheid van de informatie te checken of bewijzen te geven over wat ze beweren. Ze zetten aan tot haat en geweld tegenover de zwakkere anderen, ze vergoelijken geweld en terreur, agressieoorlogen, luchtbombardementen, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide tegen de Untermenschen in Vietnam, Laos, Cambodja Joegoslavië/Servië, Algerije, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië, Jemen, Mali, Syrië …

Daarbij zijn veel teksten en uitspraken gewoon een uitdrukking van kolonialistisch denken, vol van misprijzen, neerkijken op de zwakke anderen in de wereld die ze zien als minderwaardig. Hun berichtgeving staat vol van niet bewezen beschuldigingen, verdonkeremanen, demoniseren, belachelijk maken van de zwakkere anderen.

En toch worden de journalisten en de politici niet vervolgd.

In de landen van de ware Übermenschen (Europa, V.S., Israël) is het verheerlijken en vergoelijken van geweld en terreur tegen de echte Untermenschen een dagelijkse gewoonte geworden door de politici, hun woordvoerders, de chauvinistische media, en de Hollywood films. In de westerse films is het verheerlijken en vergoelijken van laffe, hatelijke, verderfelijke agressieoorlogen met terreurbombardementen met massavernietigingswapens tegen de zwakkere anderen alomtegenwoordig.

De westerse politici en media verheerlijken het geweld en de terreur van de laffe legers van het christelijke westen, de luchtbombardementen tegen de inheemse bevolking zonder luchtafweer, weerloze moslims in hun eigen geboorteland, hun eigen familiehuizen en moestuinen.

Het wreedste is dat de kolonialisten en imperialisten zo zwaar ziek zijn, zo gespleten, half blind zijn dat ze niet bewust zijn van deze alomtegenwoordige verheerlijking en vergoelijking van geweld en terreur tegen de zwakker anderen die ze zien als echte Untermenschen.

Voor het wrede kolonialistische Europa en de imperialistische V.S. is er enkel sprake van een misdrijf en dus een strafbaar feit als de echte Untermenschen geweld vergoelijken tegenover de ware Übermenschen.

Het Westerse gerecht vervolgt alleen het haatprediken door de onderdrukten, moslims, de zwakkere anderen tegenover de wereldoverheersers.

De Franse krant “Le Figaro” is eigendom van een wapenhandelaar, Dassault Aviation, die 24 militaire Rafale vliegtuigen verkocht heeft aan Egypte, een militaire dictatuur a la Pinochet. De Franse minister van oorlog Jean-Yves Le Drian is naar de wapenbeurs van Dubai geweest als vertegenwoordiger, verkoper van een wapenhandelaar om de koninklijke familiale dictaturen te overtuigen om het voorbeeld van Egypte te volgen en ook Rafale vliegtuigen van Dassault te kopen.

Op 2 april stond er in de Standaard blz. 21 een artikel van Bart Beirlant “Elk alternatief voor akkoord met Iran is slechter”. Hij schrijft “een riskante militaire actie tegen Iraanse kerninstallaties” en “Israëlische of Amerikaanse troepen vallen aan vanuit de lucht”. Een duidelijk vergoelijken van geweld en terreur tegen het Iraanse volk, een duidelijk vergoelijken van een oorlogsmisdaad (volgens Nürnberg Verdrag).

Op 27 februari 2015 schreef Jonathan Holslag, een professor van de VUB, die een misdadige kolonialistische ideologie aanhangt, op blz. 8 in De Morgen “we moeten voorbereid zijn op Aziatische agressie” “met alle geweldsmiddelen moeten we andere grootmachten kunnen afschrikken”.

Koloniaal Europa is toch de grote, wrede en genadeloze agressor sinds 500 jaar. Daarbij, hebben ze, bij de bevrijding van de meesters van slaven (Frankrijk, Nederland, België, Groot-Brittannië) na de tweede Wereldoorlog, nog gedurende tientallen jaren, agressieoorlogen gevoerd om de onderdrukkende bezetting van de Untermenschen in stand te houden.

Frankrijk en Nederland hebben zelfs agressieoorlogen gevoerd tegen bevrijde echte Untermenschen (Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië…). Deze landen hadden de bevrijding verworven door het vertrek van het verslagen Japanse leger en toch hebben de meesters van slaven nog agressieoorlogen gevoerd om hen opnieuw aan een onderdrukkende bezetting te onderwerpen.

Dit zijn ook de “vrijheid, idealen, waarden, principes en beschaving” van de ware Übermenschen, wat wordt verzwegen door de westers media, zodat de burgers onwetend blijven over het wrede en genadeloze verleden/heden van hun landen.

Op 11 februari op blz. 24 schreef Jonathan Holslag een ander artikel in De Morgen “Het meesterbrein begeeft het” “Er zitten genoeg oorlogsheren in de Kaukasus klaar om te profiteren van de Russische malaise. De Golfstaten en de Turken, voor de Russen de jakhalzen van de Zwarte Zee, hoeven de russofobie rondom de Zwarte Zee en in Centraal-Azië maar naar hun hand zetten”. Een duidelijke ‘russofobe’ verklaring en een duidelijk aanzetten tot haat en geweld tegen Rusland.

In de Standaard van 13 februari 2015 stond op blz. 14 Letteren, een tekst die slavernij vergoelijkt “Haal het beste uit je slaaf” van Veerle VanDen Bosch.

Op 14 februari 2015, op blz. 6 van De Morgen, artikel “Hoe kraak je Poetin ” schrijft Maarten Rabaey over de president van Wit-Rusland ” Ex-KGB’er in Absurdistan” en “Dictatorkitsch- kan er geen lach vanaf”. Over Poetin schrijft hij “is een gijzelnemer” en over Tsipras (Griekland) “is een afperser”. Ik vind dit geen journalistiek maar gewoon kolonialistisch misprijzen, de zwakke ander zien als minderwaardig. Een duidelijke schending van de anti-discriminatie wet.

Didier Reyders heeft zich positief geuit over de onwettelijke, laffe, verderfelijke, hatelijke agressieoorlog van de Arabische Soeni Koninklijke families- en militaire dictaturen tegen Jemen. Een duidelijke oorlogsmisdaad volgens het Nürnberg Verdrag. Het gebied staat al in vuur en vlam maar hij vindt het goed om nog olie op het vuur de gooien.

In de Standaard van dinsdag 26 juni 2012 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verklaard dat de internationale gemeenschap militair mag ingrijpen in Syrië om een staatsgreep te plegen zelfs zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ik vind deze bedreigingen een duidelijke aanzet tot haat en geweld tegenover mensen van een ander land en geloof.

Dit kan ook gezien worden als propaganda voor een agressieoorlog wat een ernstige schending is van art.20 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art.20.1. “Alle oorlogspropaganda is bij de wet verboden.”

Daarbij kan de Minister ook gezien worden als een leidinggevende initiatiefnemer achter de islamieten die naar Syrië trokken om tegen de regering te vechten. Deze hebben volgzaam antwoord gegeven aan de oproep van de minister.

De beslissing van de rechtbank dat je niet ongestraft blijft als je aanspoort om terreur te plegen is duidelijk alleen geldig voor de moslims, en dus discriminerend.

Als een moslim zegt dat Iran België gaat of moet aanvallen  zijn ze haatpredikers en een misdrijf. Als een westerse minister of een  journalist zeggen dat de terreurlegers van het westen Libië, Syrië, Irak of Iran… moeten bombarderen dan is dat gewoon vrije meningsuiting.

Ik ben van mening dat, zolang de politici en journalisten haatpredikers niet vervolgd worden, alle moslims die omwille van hun ideeën en meningen in de gevangenis zitten politieke gevangenen zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=EEiKdTP0cak

Udo Ulkotte “Gekochte journalisten:hoe de CIA het nieuws koopt”

Arnold Karskens “journalisten te koop.Hoe corrupt zijn onze media?”

https://www.dewereldmorgen.be/community/politieke-gevangenen-in-belgie/

De raad van journalistiek laat het volgende weten:

Dank voor uw mail en uw vertrouwen in de Raad voor de Journalistiek.

In antwoord op uw verzoek wil ik er vooreerst op wijzen dat de Raad voor de Journalistiek zich niet bezighoudt en ook niet bevoegd is voor toezicht op de naleving van wetten en decreten, dus ook niet van de wetgeving in verband met discriminatie en racisme. Dat is het domein en de bevoegdheid van de rechterlijke macht, dus van de hoven en rechtbanken in ons land.

De Raad voor de Journalistiek houdt zich wel bezig met de naleving van de journalistieke beroepsethiek en heeft daarvoor een beroepsethische code opgesteld, die u vindt via deze link: http://rvdj.be/journalistieke-code. Wat stereotypering en discriminatie betreft, verwijs ik u naar artikel 27 van de code, dat stelt: “De journalist die persoonlijkheidskenmerken vermeldt zoals etnische oorsprong, huidskleur, seksuele geaardheid vermijdt stereotypering, veralgemening en overdrijving, en zet niet aan tot discriminatie.”

In het artikel in De Standaard van journalist Bart Beirlant waarnaar u verwijst, analyseert de journalist de politieke situatie tussen staten en/of andere geopolitieke spelers. Er is een duidelijk verschil tussen een journalistieke analyse van de verhoudingen tussen staten en het oproepen tot haat, discriminatie of geweld. Beide kunnen niet met elkaar gelijkgesteld worden. Vooraleer uw verzoek als klacht op te nemen en de klachtprocedure op te starten, wil ik u dan ook vragen om precies te formuleren waar u welke oproepen tot haat of geweld leest in het betrokken bericht.

Het interview met en de opiniebijdrage van de heer Jonathan Holslag in De Morgen is de analyse van de politieke situatie tussen staten en/of andere geopolitieke spelers door een academicus, waarvoor de betrokken journalist niet verantwoordelijk kan gehouden worden. Aangezien de Raad voor de Journalistiek zich enkel uitspreekt over handelwijzen of publicaties van journalisten, kan en zal de Raad zich niet uitspraken over de uitlatingen van een academicus. Een krant bepaalt weliswaar mee welke opiniebijdragen ze publiceert, maar de inhoud blijft voor rekening van de auteur. Maar afgezien daarvan zie ik – net als in het artikel van de heer Beirlant – niet hoe en in welke mate academicus Holslag door zijn analyse zou oproepen tot haat, discriminatie of geweld.

Ten slotte verwijst u naar een artikel van journalist Maarten Rabaey, die een analyse maakt van de onderhandelingen tussen de Duitse Bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin. Ook hier gaat het om een politiek-psychologische analyse, en wil ik vragen waar u in dit artikel welke oproepen tot haat, discriminatie of geweld ziet, vooraleer een klachtprocedure op te starten.

Verder voorziet ons werkingsreglement dat iemand die een klacht indient bij de Raad voor de Journalistiek, een persoonlijk belang moet kunnen aantonen, iets wat we doorgaans vrij ruim interpreteren. Ik wil u dan ook vragen welk persoonlijk belang u desgevallend zou inroepen met betrekking tot de artikels waarnaar u verwijst. U vindt ons werkingsreglement via deze link: http://www.rvdj.be/node/64.

Ik begrijp dat u het niet eens bent met de analyses van de twee journalisten en de academicus, maar dat betekent nog niet dat zijn een inbreuk zouden plegen tegen de journalistieke beroepsethiek.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Knapen

Pieter Knapen

Secretaris-generaal / Ombudsman

Raad voor de Journalistiek

IPC Résidence Palace 3/217

Wetstraat 155 – 1040 Brussel

Tel +32 2 230 27 17

Mob +32 478 23 72 11

info@rvdj.be

www.rvdj.be

 

Ewald Vanvugt “Nieuw Zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

Greg Palast “Democratie te koop”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!