De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Westerse NGO’s staan ten dienste van een laffe wrede militaire werelddictatuur

woensdag 28 juni 2017 12:59
Spread the love

 

Er heeft nooit een wereld rechtstaat bestaan. De mensen in de rest van de wereld  leven onder een wrede militaire werelddictatuur. Zolang de wrede en genadeloze ware Übermenschen (V.S., Groot-Brittannië ,Frankrijk en de andere landen van de terreurgroep NAVO) aan de macht blijven en niet vervolgd worden, leven we in een psychopathische planeet van slaven waar de meesters van slaven de eigen bevolking hersenspoelen dat ze “beschaafd” zijn en dat slaven slechts radicalen en terroristen zijn.

De westerse/Belgische media, als woordvoerders van de misdadige imperialistische belangen van de landen van de terreurgroep NAVO, zijn een instrument van begoocheling en hersenspoeling van de goedgelovige burger.

Westerse NGO’ s en mensenrechtenorganisaties maken zich medeplichtig aan de grootste holocausten in de geschiedenis, het Europese kolonialisme en het V.S. imperialisme die nog steeds aan de gang zijn.

Een andere schandvlek van de grote NGO’ s zoals Amnesty International en Greenpeace is het vette loon van de directeurs, zoals dat van de graaiende politici met 120.000 euro en meer per jaar.(1)

Werelddictatuur van de Veiligheidsraad V.N.

Ik begrijp niet hoe NGO’ s zoals Amnesty international, Human Rights Watch, Pax Christi/Broederlijk Delen… de werelddictatuur van de Veiligheidsraad van de V.N. kunnen steunen, waar kwaadaardige oorlogsmisdadigers, kolonialisten en imperialisten, de wrede en genadeloze terreuragressors sinds eeuwen (V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk) een vetorecht hebben. Deze NGO’ s hebben er ook nooit naar gestreefd om een einde te maken aan deze koloniale werelddictatuur van de Veiligheidsraad van de V.N.Het vetorecht moet afgeschaft worden.

Ik heb van deze NGO’ s nooit gehoord of gelezen dat ze deze westerse werelddictatuur veroordelen , aanklagen of dat ze pleiten voor de afschaffing van het vetorecht in de Veiligheidsraad van de V.N. Ze zwijgen nog steeds over deze wrede wereld dictatuur.

Het aantal leden van de Veiligheidsraad van de V.N. zou moeten uitgebreid worden van 15 tot ongeveer 30 leden. De wereld heeft een democratische Veiligheidsraad nodig, één land, één stem.

De V.N. moet ook onmiddellijk verhuizen van het land van de wrede en genadeloze wereldoverheerser met een genocidair verleden naar een land dat het minste agressieoorlogen gevoerd heeft zoals bv. Costa Rica, dat geen leger heeft sinds 1947 of Vietnam, een gemarteld land dat op een onwettelijke en laffe gruwelijke manier achtereenvolgens aangevallen en bezet werd door Frankrijk, daarna door Japan, dan weer door Frankrijk en uiteindelijk door de wrede en genadeloze V.S. met als resultaat een genocide van 7 miljoen mensen .

Oprichten van alternatieve democratische Verenigde Naties

Gezien dat we nog steeds in een onvolmaakte en ziekelijk hebzuchtige wereld leven, nog steeds leven in een tijdperk waar de wet van de sterkste van de wrede westerse wereldonderdrukkers geldt, zouden de landen van het zuiden, Latijns-Amerika, Afrika en Azië, de beweging van niet-gebonden landen een alternatieve democratische V.N. moeten oprichten, met een (afwisselende) hoofdzetel in het zuiden. Waar alle resoluties genomen zouden worden bij meerderheid van stemmen, elk land, één stem.

De beweging van niet gebonden landen(Non-Aligned Movement) zou ook moeten vragen aan China en Rusland om zich bij de alternatieve democratische V.N. te voegen. De landen die het willen kunnen ook zetelen in de dictatoriale V.N. De alternatieve en democratische V.N. moet ook regelmatig samen vergaderen en resoluties nemen met 2/3 meerderheid.(2)

Oprichten internationale rechtbank voor vervolging van koloniaal Europa, imperialistische V.S. & bondgenoten voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides

Ik begrijp niet hoe de meerderheid van de Europeanen, journalisten ,
NGO’ s, mensenrechtenorganisaties blind kunnen blijven voor de naziachtige terreur agressieoorlogen van West Europa en de V.S. sinds eeuwen tegen de zwakkeren, de gekoloniseerden in de rest van de wereld. Waarom hebben ze nooit een klacht bij een rechtbank ingediend tegen deze wrede en genadeloze genocidaires?

De grootste wereldonderdrukkers (imperialistisch V.S. en koloniaal West Europa) blijven ongestraft omdat ze als ware Übermenschen boven de wet staan.

De westerse NGO’ S en mensenrechtenorganisaties zouden moeten streven naar de oprichting van een internationale rechtbank, gehuisvest in een land dat gekoloniseerd is of geweest is, die de oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en de duizenden genocides gepleegd door het christelijke westen, koloniaal Europa en de imperialistische V.S. vervolgt. Deze internationale rechtbank zou kolonialisme, slavernij, slavenhandel, holocaust van Afrikanen en inheemse bevolking van anderen continenten, de terreur agressieoorlogen tegen Cuba, de Philippijnen, Diego Garcia, Hawaï, Nieuw-Caledonië, Tahiti, Algerije, Palestina, Madagaskar, Gabon, Kameroen, Biafra, Kongo, Hiroshima, Nagasaki, Indonesië, Indië, Vietnam, Laos , Cambodja, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panama, Chili, Grenada, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië… moeten vervolgen. (3)

Westerse NGO’ s , mensenrechtenorganisaties steunen misdadige koloniale internationale rechtbank van Den Haag

Ik begrijp niet dat NGO’ s en mensenrechtenorganisaties een misdadige, kolonialistische internationale rechtbank (in Den Haag) van meesters van slaven, ware Übermenschen die alleen gekoloniseerde, echte Untermenschen vervolgen, kunnen blijven steunen. Deze internationale rechtbank bevindt zich zelfs in een land met een genocidair verleden dat nog steeds ongestraft blijft. (4).

Westerse NGO’ s , mensenrechtenorganisaties steunen economisch terrorisme en de schrijnende armoede van 4 miljard mensen.

De “vrije markt” is gewoon de gewelddadige uitbuiting van de zwakke mensen door de machtige meesters van slaven.

De westerse NGO’ s hebben niet gepleit voor een menswaardig wereldwijd maandelijks minimumloon bv 350 euro, 40 uur/week en ook niet gepleit voor een menswaardig wereldwijd maandelijks leefloon bv 250 euro per maand voor alle werklozen op de planeet .

De westerse NGO’ s hebben deze wrede misdaad, de kapitalistische vrije uitbuiting met extreem geweld van de rest van de wereld nooit aangeklaagd. Ik vind het onaanvaardbaar dat de NGO’ s geld vragen aan de goedgelovige burger met een minimumloon om een aalmoes te geven aan de armen maar deze weerzinwekkende misdaad tegen de mensheid, leven onder de dagelijkse terreur van een hongerloon, niet aanklagen.

Waarom streven ze er niet naar om drastische maatregelen te implementeren om een menswaardig leven, vrijheid en loon te geven aan 4 miljard arme mensen?
Waarom klagen ze West Europa, de V.S. en de andere landen van de terreurgroep NAVO niet aan wegens oorlogsmisdaden, diefstal met extreem geweld meestal met de dood als gevolg?

1.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/05/16/hoe-goed-is-het-goede-doel

2.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/03/21/oprichting-van-een-alternatieve-democratische-vn

3.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/11/24/calendrier-des-crimes-de-la-france-outre-mer

4.https://www.dewereldmorgen.be/community/het-internationaal-gerechtshof-is-een-misdadige-koloniale-rechtbank/

Ganser Daniele “NATO’s secret armies:Operation GLADIO and terrorisme in western Europe”

-Les Guerres Illégales de l’Otan.Une chronique de Cuba a la Syrie. (2016)

DVD “The Corporation” Mark Achbar & Jennifer Abbott ,  IFDA

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/25/from-wounded-knee-to-libya

http://www.globalresearch.ca/washington-has-been-at-war-for-16-years-why/5596851

http://www.centremlm.be/Jacques-Grippa-du-Vietnam-a-la-Belgique-1970

http://www.globalresearch.ca/the-west-and-international-terrorism/5601928

LInda Polman “De  crisis Karavaan. Achter de schermen van de Noodhulpindustrie”

Thierry Debels “Hoe goed is het goede Doel”

Mark Vandepitte “NGO’s,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie”

Ndongo Sylla “the fairtrade scandal. Marketing poverty to benefit the rich”

Connor Woodman “unfair trade:The shocking truth behind ‘ethical’ business”

Ewald Vanvugt “Roofstaat.Wat ieder nederlander moet weten”

Adam Hochschild “De geest van koning leopold ll en de plundering van congo”

http://johnpilger.com/articles/terror-in-britain-what-did-the-prime-minister-know

DVD “Poverty INC.Fighting poverty is big business.But who profits the most?

Andre Vltchek “Western terror: From potosi to Bagdad”

Noam Chomsky and Andre Vltchek “On western terrorisme:Front Hiroshima to Drone warfare”

Robin de Ruiter “George W. Bush en de mythe van al-qaeda: de verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september”

Udo Ulfkotte “‘Gekochte Journalisten :Hoe de CIA het nieuws koopt”

Arnold Karskens “Journalisten te koop:Hoe corrupt zijn onze media?”

Thierry Meyssan “Sous nos yeux. Du 11 septembre à Donald Trump”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Carl Boggs “The Crimes of Empire.Rogue Superpower and world Domination”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!