De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Westerse media verzwijgen genocide 3 miljoen moslims

dinsdag 13 januari 2015 18:52
Spread the love

De westerse media verzwijgen ook de barbaarse slachting van journalisten, het vermoorden van de persvrijheid van de moslimjournalisten door de terreurlegers van het christelijke westen (V.S., Europa/NAVO).

De terreurlegers van de wereldoverheersers V.S., NAVO, Israël hebben de laatste jaren honderden moslimjournalisten vermoord door terreurbombardementen op journalisten en mediagebouwen in Palestina, Belgrado, Kaboel, Bagdad, Tripoli…(1) De gebouwen van Al-Jazeera zijn minstens 2 keer gebombardeerd door de V.S. (Verenigde Staten van Amerika). Deze afschuwelijke laffe terreuraanslagen tegen de persvrijheid en vrije meningsuiting worden verzwegen door de westerse media.
Dit bewijst dat de westerse media terroristische aanslagen goedkeurt als ze worden gepleegd door hun westerse bazen en broodheren.

Hier bewijzen de westerse media dat ze misdadig partijdig zijn en dat ze onderscheid maken tussen de westerse journalisten en de anderen die ze als minderwaardig beschouwen en die dus koelbloedig vermoord mogen worden.
Door dit te verzwijgen, schenden de westerse media de deontologische code van journalisten en plegen ze zelfs een misdrijf. De verzwijging van de laffe barbaarse slachting van moslimjournalisten kan gezien worden als aanzetten tot haat en geweld tegen mensen van een ander land en geloof, een duidelijke overtreding van de anti-discriminatie wet.

De schrik zit er diep in bij de moslimjournalisten maar ze laten zich niet muilkorven en zullen niet plooien voor de terreur van de wrede en genadeloze agressie door de legers van het christelijke Westen.

Als er ooit een wereldrechtstaat komt die de V.S. overheersing vervangt (democratische VN, afschaffing van veto recht, één land ,één stem, verhuizing van de VN uit het land van de wrede wereldoverheerser) dan zullen de bazen van de westerse media (V.S. en Koloniaal Europa) voor een internationale rechtbank moeten verschijnen als woordvoerders van oorlogsmisdadigers en plegers van misdaden tegen de mensheid en genocides.(2)

 

 

De terreurlegers van het christelijke westen plegen een genocide op 3 miljoen moslims

Minstens sinds 1991 voeren de christelijke terreurlegers wrede en genadeloze agressieoorlogen met terreurbombardementen tegen moslimlanden.(3)
De westerse media keuren de totale vernietiging van moslimlanden en de genocide van de weerloze bevolking van Palestina, Irak, Afghanistan, Libië …goed.

De Kerk en de christelijke gemeenschap verzwijgen deze genocide, ze veroordelen deze afschuwelijke misdaden niet en klagen ze niet aan. De terreurlegers van het christelijke westen (V.S., Groot-Brittannië, Frankrijk…) hebben al duizenden barbaarse slachtingen gepleegd, nazi gruwelen met tientallen, honderden, duizenden onschuldige slachtoffers. Toch zijn er nog steeds geen betogingen met miljoenen mensen in de landen van de wrede westerse agressors. Het “beschaafde” christelijke westen bewijst hiermee dat ze vindt dat de mensen, de moslims in de aangevallen landen minderwaardig zijn.

Hoe komt het dat de burgers van het “beschaafde” westen met “hun waarden, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting” blind blijven voor deze grote terreur, deze genocide op 3 miljoen moslims door hun eigen westerse regeringen?

Is de vrijheid van de westerse media de vrijheid om de woordvoerders te zijn van de misdadige belangen van de wereldoverheersers?

Is de vrijheid van de westerse media de vrijheid om klakkeloos, zonder de feiten te onderzoeken en te toetsen aan de werkelijkheid, de verklaringen van de spindokters (verdraaien van de feiten) van de politieke leiders en de inlichtingendiensten van het westen over te nemen?

Is de vrijheid van de westerse media de vrijheid om de kolonialistische agressieoorlogen voor overheersing, controle en uitbuiting te verkopen als vrede, beschaving, vrijheid?
Worden de “vrije” burgers geïndoctrineerd door de machthebbers en de slaafse media?
De westerse machthebbers en hun woordvoerders, de media, maken misbruik van de goedgelovigheid van de burgers.

De grote terreur is sinds eeuwen de terreur van het christelijke Westen, kolonialisme en imperialisme. De enige oplossing om de terreur te verminderen, is dat het christelijke Westen stopt met haar naziachtige agressieoorlogen en terreur tegen de zwakkere landen voor controle en uitbuiting van de rijkdommen van deze landen.

Bovendien zijn de meeste conflicten in het Midden-Oosten een gevolg van de misdadige, wrede en genadeloze koloniale Anschluss en ook van de op een gewelddadige manier opgelegde kunstmatige koloniale grenzen door de Britse en Franse kolonialisten, o.a. de Durandlijn (Pasjtoenland in Afghanistan/Pakistan), Palestijnen (Palestina), Koerdistan, Soenniet/Sjiieten (Irak/Syrië), Toearegs (Mali)…(4)

Zolang de koloniale misdaad van deze gewelddadig opgelegde grenzen niet rechtgezet wordt, kan er moeilijk vrede in de regio komen.

Het christelijke westen hangt een naziachtige ideologie aan waarbij alleen de meester van slaven, de kolonialisten en imperialisten het monopolie hebben op agressieoorlogen, terreurbombardementen en terroristische aanslagen, waarbij alleen het machtige christelijke Westen het monopolie heeft op Anschluss van kolonies, recht op gebruik van slaven, recht om de natuurlijke hulpbronnen van andere landen te plunderen.

De wrede, afschuwelijke werkelijkheid is dat het christelijke Westen haar “waarden en vrijheid” niet toepast op de rest van de wereld. De machthebbers van koloniaal Europa en het V.S. Reich zien de rest van de wereld, als het niet als eigen bezit is, dan wel als een prooi waar ze hun nieuwe massavernietigingswapens kunnen testen op Untermenschen.

De westerse ‘waarden’ betekenen voor de zwakkeren in de rest van de wereld verovering, overheersing, uitbuiting, ontvoeringen, martelingen, concentratiekampen, koelbloedige moorden, terreurbombardementen met chemische, biologische, nucleaire (en met verarmd en verrijkt uranium) massavernietigingswapens.

Het V.S. Reich is verantwoordelijk voor terreurdaden over de hele wereld. Sinds hun stichting zijn ze in permanente agressieoorlog tegen de wereld. Het V.S. Reich heeft ongeveer 200 terreur agressieoorlogen gevoerd en ongeveer 15 miljoen mensen gedood (zonder de wereldoorlogen mee te tellen).

De westerse media verzwijgen de ware daders van de terroristische aanslagen van 9/11

De versie van de V.S. klopt van geen kanten. De zogenaamde passagiersvliegtuigen hebben zeer ingewikkelde manoeuvres gemaakt die totaal onmogelijk waren voor de zogenaamde leerling piloten “moslim kapers”, zo ingewikkeld dat ze zelfs technisch onmogelijk waren voor een Boeing. De zogenaamde passagiersvliegtuigen zijn volledig gegleden in de torens zoals in malse boter zonder weerstand, wat totaal tegenstrijdig is met de wet van Newton. Een echt passagiersvliegtuig zou al bij de botsing in veel stukken breken die al buiten de toren zouden gevallen zijn, wat niet gebeurd is. De WTC 1, 2 ,7 zijn gecontroleerd afgebroken. Het gat van de impact in de muur van het Pentagon is te klein en kon alleen veroorzaakt geweest zijn door een raket of een bomexplosie.(5)

De westerse media, politici en geheime diensten maken zich schuldig aan plichtverzuim door te weigeren de feiten te onderzoeken.
De uitleg van de regering Bush voor de doofpotoperatie is dat een onderzoek naar de daders van de aanslag de “oorlog tegen de terroristen” zou verzwakken (weghouden van personeel en talenten). Hoe kunnen de “beschaafde en vrije” Europese regeringen deze misdadige onzin slikken?

Door hun weigering om de feiten te willen onderzoeken en de ware terroristische daders te willen vinden, maken de Europese regeringen, inlichtingendiensten en media zich medeplichtig aan de misdadige doofpotoperatie van de Amerikaanse regering. En daardoor maken ze zich ook medeplichtig aan de valse beschuldigingen tegenover de moslims. Ik beschuldig er de Europese regeringen van terreur agressieoorlogen tegen moslimlanden te voeren gebaseerd op valse en bedrieglijk reden.

Ook de aanslag van 1993 op de WTC torens werd gepleegd met de medeplichtigheid en toezicht van de FBI.(5)

Dit bewijst dat de westerse media niet vrij zijn maar dat ze uiteindelijk slechts woordvoerders zijn van hun bazen en broodheren, de wrede kolonialisten en imperialisten die sinds eeuwen hun militaire macht misbruiken voor overheersing, uitbuiting, terreur agressieoorlogen tegen de zwakke rest van de wereld. Dit bewijst dat de westerse media de papegaaien zijn van psychopatische seriemoordenaars zoals Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Netanyahu, Rasmussen…

Bush en Blair werden wel veroordeeld voor oorlogsmisdaden door de internationale rechtbank van Kuala Lumpur.(6) Interpol heeft nog steeds geen internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen deze oorlogsmisdadigers. Het “beschaafde” christelijke Westen houdt geen rekening met uitspraken van rechtbanken van minderwaardige gekoloniseerde moslimlanden.

De politieke leiders van de Europese landen met een koloniaal verleden, blijven, ondanks de naziachtige gruwelen (slavernij, slavenschepen, holocaust van 100 miljoen mensen), hun koloniaal verleden verheerlijken en toch worden ze niet vervolgd.

De meerderheid van de westerse mensen lijkt niet meer de capaciteit te hebben hun eigen zintuigen te gebruiken, niet meer de capaciteit te hebben om de feiten waar te nemen en de logische conclusies te trekken, maar ze nemen gewoon de versie van de werkelijkheid van de Führer en zijn woordvoerders over.

Alleen meesters van slaven, wrede agressors, die terreurbombardementen met massavernietigingswapens plegen tegen weerloze moslims, de kolonialisten, de imperialisten, kunnen de grote terroristen zijn. De slaven, de slachtoffers, de zwakkeren die leven gebogen onder de wrede bezetting, onderdrukkingen en terreurbombardementen en in verzet komen tegen deze gruwelijke onrechtvaardigheid kunnen alleen kleine terroristen zijn.

 

 

Agressieoorlogen voor verovering, controle en plundering

Het christelijke Westen is radicaal, fanatiek en extremistisch in zijn hebzucht, zijn wrede overheersing, zijn gewelddadige diefstal van de hulpbronnen, rijkdom en eigendom van andere volkeren en landen. Het lemma is luister naar wat ik zeg (waarden, vrijheid) niet naar wat ik doe (terreurbombardementen, plunderingen). Het zijn psychopatische huichelaars.

Sinds eeuwen bedreigen ze en vallen ze de rest van de wereld aan om er een economische kolonie van te maken ten dienste van de machtige westerse multinationals en oligarchen. Hun extremistische doelstelling is de economie van de rest van de wereld in bezit te nemen, om de rijkdom, de natuurlijke hulpbronnen goedkoop te kunnen bemachtigen. Ze gebruiken de rest van de wereld als “sweatshops”(concentratiekampen van zeer goedkope werkkrachten) ten dienste van de ziekelijke hebzuchtige westerse elite en oligarchen. Ze hebben altijd de Sovjet-Unie en nu Rusland bedreigd en terreur agressieoorlogen gevoerd tegen communistische landen omdat ze hun markten beschermen tegen de ongebreidelde koloniale uitbuiting. Een ernstige schending van de vrije meningsuiting van mensen die in een “coöperatistisch” economisch systeem willen leven.

Het machtige christelijke Westen valt aan, bezet, controleert, plundert de rijkdom van de rest van de wereld minstens sinds 500 jaren steeds met “gerechtvaardigde”reden. Het christelijke Westen heeft al eeuwen geleden de oorlog aan de moslims verklaard.
De wrede en genadeloze agressors gebruiken nu een ‘nieuwe’ reden voor hun gewelddadige veroveringstochten: ze voelen zich zelf de “slachtoffers” en vechten tegen “terrorisme”. Ze voeren agressieoorlogen, grijpen hun buit, overheersen en buiten andermans land uit.

Daardoor hebben ze af en toe “terroristische aanslagen” nodig om een “gerechtvaardigde” reden te hebben om meester van slaven in andermans land te blijven spelen. Daardoor zitten ze zelfs achter sommige aanslagen.

De V.S. zijn een grote financier en bewapenen van wat ze noemen “terrorisme”. Ze hebben, minstens sinds 1979 een “intieme” relatie met de moslimstrijders die ze misbruiken voor hun vuile oorlogen voor verovering, overheersing en plundering, zoals tegen Afghanistan toen dit gesteund werd door de Sovjet-Unie, zoals in Bosnië en Kosovo tegen Joegoslavië/Servië, zoals in Tsjetsjenië tegen Rusland, zoals bij de staatsgreep tegen de regering van Libië, zoals in de opstand tegen de Syrische regering…(7)

Wat radicaliseert de moslims?

Wat de moslims radicaliseert zijn de onwettelijke en onrechtvaardige, op valse en bedrieglijke redenen gebaseerde, agressieoorlogen van het christelijke Westen, de genocide van 3 miljoen moslims.

Wat de moslims radicaliseert is dat de politici, de westerse media , de Kerk en de christelijke gemeenschap deze brutale slachting van moslims verzwijgen.

Wat de moslims radicaliseert is dat voor het christelijke Westen het leven van een westerling even veel waarde heeft als het leven van 500 moslims.

Het christelijke Westen is sinds eeuwen de grote terreur voor de zwakkere bevolking van de wereld.

Het is zeker zo dat de grote meerderheid van de christenen vreedzaam is, het zou goed zijn als ze vaker massaal hun afkeuring zouden manifesteren tegen elke vorm van geweld tegen moslimladen in naam van mammon, het Gouden Kalf.

Wanneer gaat het Westen strijden tegen het misdadige hebzuchtige economische extremisme?

Wanneer gaat het christelijke Westen deradicaliseren en een ontwenningskuur volgen om te kunnen genezen van haar ziekelijke hebzucht en stoppen met terreur agressieoorlogen tegen moslimlanden voor economische winst voor een kleine psychopathische elite?

Boek van Gideon Polya en Paul Craig Roberts “Deadly deception exposed”  blz 425 tot 444 “Paris Atrocity Context: 27 millions muslim avoidable deaths from imposed deprivation in 20 countries violated by US alliance since 9-11”

 

1. http://www.globalresearch.ca/mourning-charlie-hebdo-journalists-while-ignoring-that-us-nato-state-sponsored-terrorism-is-the-number-one-killer-of-journalists/5423920

http://www.phttp://www.michelcollon.info/L-attentat-contre-Charlie-Heo-L.html?

2. http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2011/11/23/bush-blair-found-guilty-war-crimes

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/31/verenigde-staten-van-amerika-wrede-en-genadeloze-agressor

3. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/08/29/het-westen-pleegt-genocide-van-3-miljoen-moslims

4. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/06/17/met-geweld-opgedrongen-koloniale-grenzen-oorzaak-van-gewapende-conflicten

5. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/12/19/vs-heeft-de-terroristische-aanslagen-van-911-gepleegd

6. http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2011/11/23/bush-blair-found-guilty-war-crimes

7. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/12/waar-in-godsnaam-komt-die-radicalisering-toch-vandaan

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

 

http://www.presstv.ir/Detail/2015/01/10/392426/Planted-ID-card-exposes-Paris-false-flag

http://www.globalresearch.ca/just-as-isil-gets-exposed-as-a-fake-us-enemy-a-wag-the-dog-terrorist-attack-in-paris/5423523

Udo Ulfkotte “Gekochte journalisten:Hoe de C I A het nieuws koopt”

Arnold Karskens “Journalisten te koop.Hoe corrupt zijn onze media?

Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue superpower and world domination”

David Model “Lying for the empire:How to commit warcrimes with a straight face”

Lutz Kleveman”The new great game blood and oil central Asia”

Daniele Ganser ‘Les armées secretes de l’OTAN’

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!