De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Westerse journalisten/politici keuren moorden op bepaalde bevolkingsgroepen goed

Dinsdag 24 juni schrijft journalist Jesse Van Regenmortel in Het Nieuwsblad, op blz 20 het artikel: "De jihadstrijder die spioneerde voor het westen" doodleuk dat de Amerikaanse drones een mens/moslim Anwar al-Awlaki"uitgeschakeld" hebben. Daarbij schrijft de journalist dat al-Awlaki "een van de meesterbreinen van Al-Qaeda" is.

donderdag 26 juni 2014 09:37
Spread the love

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hij heeft echter geen bewijzen voor zijn beweringen vermeld. Het lijkt me dat, zoals veel mensen, journalisten en politiekers, hij weinig of niets kent over Al-Qaeda maar gewoon napraat wat de Amerikaanse regering zegt.

De vader van Anwar Al-Awlaki is een respectvolle man van een machtige stam in Jemen. Hij is minister van landbouw geweest in Jemen en heeft dus nauwe contacten met de ganse regering en de  president. De Amerikaanse ambassade had dus zeker contact met de vader van Anwar Al-Awlaki.Anwar Al-Awlaki is geboren in Amerika en had een Amerikaans paspoort. Hij was een redenaar die zijn vrije mening uitte.

Als de Amerikanen bewijzen hadden dat hij misdrijven gepleegd zou hebben dan hadden ze deze aan de regering van Jemen kunnen doorgeven zodat hij in Jemen kon vervolgd worden. De Amerikanen hebben geen bewijs van enig misdrijf aan de regering van Jemen gegeven. Anwar Al-Awlaki is dus vermoord omwille van het uitdrukken van zijn mensenrechten, recht op een mening, recht op een geweten en recht op het vrij uitoefenen van zijn geloof. Het is een politieke moord.Als een westerse journalist de moord door het westen op een moslim goedpraat, en in dit geval enkel wegens zijn politieke ideeën, zet hij aan tot haat en geweld tegen de moslims.

De “preken” van Al-Awlaki hadden succes en veel mensen volgden, via internet, zijn preken. De Amerikanen vonden dat hij de jonge moslims radicaliseerde. De Europese Unie en de internationale gemeenschap kunnen of willen geen einde maken aan de terreur bombardementen en de doelgerichte onwettelijke moorden. De moslims hebben recht om verontwaardigd te zijn. Wat de jonge moslims ook radicaliseert  zijn de terreurbombardementen van de V.S. en het plichtsverzuim van de Europese Unie om de weerloze moslims ervan te redden.

Gewoon het feit dat de V.S. luchtbombardementen gebruikt tegen één mens in een privé familiehuis of een groep van mensen vind ik een oorlogsmisdaad en misdaden tegen de mensheid.

We leven in een wereld waar de wereldoverheersers (Verenigde Staten van Amerika en Europese Unie) de macht hebben om een stempel te plakken van ‘Al-Qaeda’ ‘terrorist’ op een bepaalde mens of bepaalde bevolkingsgroep om er daardoor een  Untermensch (zonder rechten omwille van een inferieur ras) van te maken.

Het is een ernstige schending van de mensenrechten en de rechten van de verdediging.

Ze kunnen dan vernederd worden, misprezen worden, onbeperkt gevangen gehouden worden, gemarteld worden in geheime en illegale gevangenissen, zelfs op onwettelijk bezet gebied van een soeverein land (Bahia de Guantanamo, Cuba). vermoord en “uitgeschakeld” worden.

Nu leven we in een wereld waar de wereldoverheersers zomaar ongestraft  agressieoorlogen en terreurbombardementen kunnen uitvoeren en moorden plegen met barbaarse middelen tegen Untermenschen, die zoals ongedierte goed zijn om “uitgeschakeld”te worden.

Verenigde Staten van Amerika hangt een Nazi ideologie aan

In feite is de Nazi ideologie gewoon een uitdrukking van de wet van de sterkste. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de Europese kolonialisten. Door hun macht kunnen ze fungeren als een superieur ras dat de macht heeft om een zwakke bevolkingsgroep/land als inferieur ras te bestempelen en te behandelen als rechteloos onmens. Het superieure ras beslist dat een bepaalde groep mensen “Afrikanen” “Indianen””Al-Qaeda””vijandige strijders” geen recht heeft op internationaal recht en mensenrechten omdat ze een inferieur ras zijn.

Dit is de wereld waarin we leven sinds veel jaren en de Europese mensen, journalisten, politiekers lijken dit goed te vinden.

De doelstelling van de V.S. is nieuwe Lebensraum “veilig” maken voor de roofzuchtige “vrije markt” uitbuiting, is militaire en economische overheersing over de wereld  bewerkstelligen.  De wereldoverheersers doden 10, 100, 300, 1000 Untermenschen per dag  en vinden van  zichzelf dat ze vredelievend zijn en nog dat ze een verlichtend voorbeeld zijn voor democratie en respect voor de mensenrechten.

Dit is de psychopathie van de westerse mens, ze kunnen zich nog steeds niet in de  plaats stellen van, ze kunnen nog steeds geen empathie voelen met de slachtoffers van de barbaarse wreedheid van de Europese kolonialisten en de Amerikaanse imperialisten.

Berichtgeving over terreurbombardementen door de V.S. met de samenwerking van de NAVO en de medeplichtigheid van de Europese Unie staat bijna elke dag in de kranten. Het tragische is niet het feit dat de mensen het niet weten maar wel dat ze het goed vinden omdat het gaat over Untermenschen/ongedierte waarvan het goed is dat ze uitgeschakeld worden.

Niet alleen vinden ze het uitschakelen van Untermenschen goed maar ze zijn zelfs trots over hun “koloniale waarden”: “de vrijheid van de meester van slaven” en “de mensenrechten van de  overheersers”. Dit is de werkelijkheid en de waarheid over de psychopathische westerse mensen, journalisten, politiekers.

Het excuus van een “goede reden” hebben is een misdadige, psychopathische leugen.

Europese Unie medeplichtig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid

In vind dat de Europese Unie zich medeplichtig maakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid door een bondgenoot te zijn van een terroristische staat die het internationaal recht  en de mensenrechten niet respecteert omdat ze vinden dat sommige moslims en landen Untermenschen zijn.

Volgens Michael Haas heeft  president Bush 269 oorlogsmisdaden gepleegd in Irak 1.

Mijn menig is dat de V.S. niet alleen 100 keer meer mensen doden met hun agressieoorlogen,  terreurbombardementen en terroristische misdrijven dan de “moslim extremisten” maar ze zijn ongeveer 30 jaar geleden zelf  begonnen met de agressieoorlogen tegen moslimlanden.   In feite is het christelijke koloniaal Europa (Groot-Brittannië en Frankrijk) sinds 1916 de wrede overheerser van het moslim Midden Oosten dat het overwonnen heeft op het Ottomaanse rijk.

Afghanistan wordt sinds 1838 regelmatig aangevallen door Groot-Brittannië.

De V.S. is gesticht op het kerkhof van de genocide op de inheemse bevolking.  Sinds 150 jaren hebben de Amerikanen ongeveer 135 agressieoorlogen  tegen ongeveer 50 landen in de wereld uitgevoerd met tapijt terreurbombardementen, chemische oorlogsvoering en veel  terroristische misdrijven en toch blijven ze nog steeds ongestraft. Daarbij komt nog de onwettelijke annexatie van Hawaii, Bahia de Guantanamo, het eiland Diego Garcia, Guam…Het is ook het enige land dat de nucleair wapens gebruikt heeft met de verzwarende omstandigheden dat het tegenover burgerdoelwitten was, de steden van Hiroshima en Nagasaki, de grootste terroristische aanslag.

God zij dank leef ik in de Europese Unie, de bondgenoot van de wereldoverheerser waar ik niet moet leven in angst voor terreurbombardementen door de V.S. met massavernietigingswapens en waar doelgerichte moorden op bepaalde bevolkingsgroepen zeer uitzonderlijk zijn. Maar als er hier moorden gebeuren worden de daders opgezocht en voor het gerecht gebracht. De vermoedelijke daders hebben recht op verdediging bij een onafhankelijke rechter.

Het doet me pijn dat de Europese Unie een bondgenoot is van een wrede wereldoverheerser.

Ik voel me er niet goed bij dat mijn land zich medeplichtig maakt aan Nazi’s gruwelen tegen bepaalde bevolkingsgroepen met een ander geloof die in andere continenten leven.

De Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie zijn een groot gevaar voor de vrede en veiligheid in de wereld.

Stop NAVO agressieoorlogen

Koloniaal Europa en zijn opvolger het imperialistische Amerika zijn sinds een eeuwigheid de wrede agressors. Ik vind dat de Europese Unie een meer onafhankelijke koers moet volgen en  afstand nemen van de wrede wereldoverheerser en moet stoppen hun geopolitieke eigenbelangen met machtsmisbruik op te dringen aan de zwakke landen. Ze moeten stoppen met hun bedreigingen tegen China, Rusland, Iran… en op een gelijkwaardige basis vreedzaam contact onderhouden met alle landen zeker de zwakke landen in de wereld. De uitdrukkingen over de “stok en de wortel”,”stok achter de deur” en over de “leverage”(bombarderen om in een machtige positie te kunnen onderhandelen)  tegenover de zwakke landen tonen hoe het westen nog steeds kolonialistisch neerkijkt op de wereld. Eigen belangen opdringen met militair machtsmisbruik is geen waarheid en rechtvaardigheid, het is geen rechtvaardige vrede.

Ik wil de wereldoverheersers een spiegel voorzetten: Wat zouden de Europese politiekers ervan denken als er een buitenaardse militaire macht zou bestaan die 100 keer machtiger is dan de V.S. en de NAVO samen en die de “Europese kolonialisten” en de “Amerikaanse imperalisten” als Untermenschen zou bestempelen en er agressieoorlogen en terreurbombardementen zou tegen uitvoeren zoals zij er zelf uitgevoerd hebben in Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië, Jemen, Algerije, Vietnam, Laos, Mexico, Haïti, de Dominicaanse Republiek, Colombia, Grenade, Panama, Cuba, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador…?

1. Michael Haas “George W. Bush war criminal?”

Jeremy Scahill  “Dirty wars”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!