De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Westen steelt regen die bestemd is voor Iran’
Iran, Hekserij, Andere complotten, Iraanse president Mahmoud Ahmadinjad -

‘Westen steelt regen die bestemd is voor Iran’

dinsdag 24 mei 2011 00:59
Spread the love

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad -bekend om zijn geloof in hekserij en andere complotten- heeft bij de opening van een waterdam in de provincie Markazi gezegd dat Europa Irans regenwolken steelt. ‘Westerse landen hebben technologie ontwikkeld om droogte te veroorzaken in een aantal delen van de wereld waaronder Iran, zei hij. ‘Europese landen gebruiken speciale apparatur om de inhoud van regenwolken te doen vallen wanneer die zich boven hun land bevinden en zo te vermijden dat deze wolken andere landen, waaronder Iran, bereiken. Daarbij worden specifiek die landen geviseerd wiens cultuur het Westen angst aanjaagt.’

De ironie van de speech van de Iraanse leider bereikte een hoogtepunt toen het minuten nadat die was beëindigd… begon te regenen.

http://www.express.be/joker/nl/brainflame/911-was-n-grote-gefabriceerde-leugen/122785.htm

http://search.yahoo.com/404handler?src=news&fr=404_news&ref=http%3A%2F%2Fwww.express.be%2Fjoker%2Fnl%2Fbrainflame%2F911-was-n-grote-gefabriceerde-leugen

Bron : Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!