De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werknemers halen slag thuis: ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot 70% van brutoloon
Opinie -

Werknemers halen slag thuis: ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot 70% van brutoloon

Een mooie syndicale overwinning: voor lage en middelhoge lonen worden de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdelijk aanzienlijk verhoogd. Zo komen ze op de hoogte van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die omwille van de coronacrisis al verhoogd werden tot 70%.

zaterdag 20 juni 2020 13:58
Spread the love

 

Een werknemer – met een loon dat lager is dan 3.458 euro – die tijdelijk werkloos is omwille van de coronacrisis, heeft momenteel recht op een hogere uitkering dan wanneer hij ziek zou zijn. Aan de andere kant krijgt diezelfde werknemer die ziek wordt, een lagere uitkering dan wanneer hij tijdelijk werkloos zou zijn.

Omwille van non-discriminatie en billijkheid, vroegen de vakbonden om de arbeidsongeschiktheids-uitkeringen ook te verhogen. Met de werkgevers in de Groep van 10 werd onderhandeld over een afstemming van de ziekte-uitkeringen om deze anomalie op te heffen voor de periode waarin de coronamaatregelen van toepassing zijn.

Dit akkoord werd in het beheerscomité van het RIZIV, dat bevoegd is voor de uitkeringen, verder operationeel gemaakt met de ziekenfondsen. Gisteren avond werd dan een door de sp.a. ingediend – en door de PS medeondertekend – wetsvoorstel in die zin goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In detail

Situatie nu: tot aan een bruto maandloon van 3.458 euro zijn de ziekte-uitkeringen lager dan de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid corona:

  •  arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: 60% van het brutoloon, geen minimumbedrag tijdens de eerste 6 maanden arbeidsongeschiktheid;
  • uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid corona: 70% + 5,63 euro per dag met een tijdelijk gewaarborgd minimumbedrag van 61,22 euro (55,59 + 5,63), maar ook met een maximum dat echter lager is dan het maximum voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit verklaart waarom, bij een bruto maandloon hoger dan 3.458 euro, de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen hoger zijn dan de uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona.

Situatie straks: bij arbeidsongeschiktheid na 29 februari 2020 worden de uitkeringen (behoudens de periode van gewaarborgd loon indien van toepassing) door deze wet opgetrokken tot op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid.

De maatregel wordt toegepast met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en blijft van toepassing tot op het einde van de periode die de RVA voorziet voor het stelsel tijdelijke werkloosheid corona. Daarenboven met een gewaarborgd minimumbedrag van 61,22 euro.

Enkele voorbeelden:

  • Bruto maandloon van 1.500 euro: normale arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroeg 34,62 euro. Nu zal de uitkering tijdelijke arbeidsongeschiktheid corona 61,22 euro per dag bedragen  ( = verschil van 26,60 euro per dag)
  • Bruto maandloon van 2.000 euro: normale arbeidsongeschiktheidsuitkering = 46,15 euro / uitkering tijdelijke arbeidsongeschiktheid corona = 61,22 euro (verschil van 15,07 euro per dag)
  • Bruto maandloon van 2.500 euro: normale arbeidsongeschiktheidsuitkering = 57,69 euro / uitkering tijdelijke arbeidsongeschiktheid corona = 72,94 euro (verschil van 15,25 euro per dag)
  • Bruto maandloon van 3.000 euro: normale arbeidsongeschiktheidsuitkering = 69,23 euro / uitkering tijdelijke arbeidsongeschiktheid corona = 79,80 euro (verschil van 10,57 euro per dag).

Deze maatregel is belangrijk voor alle werknemers die door corona tijdelijk arbeidsongeschikt zijn en die het moesten doen met een eerder lage uitkering. Het ABVV is dan ook heel tevreden met het resultaat.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!