De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werknemers AB InBev staken 24 uur voor meer werkzekerheid, correcte betaling lonen en RSZ-aangifte

Werknemers AB InBev staken 24 uur voor meer werkzekerheid, correcte betaling lonen en RSZ-aangifte

woensdag 20 november 2019 16:00
Spread the love

Woensdagmorgen om 6 uur is in alle brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) en depots van AB InBev na een oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront een 24 uren staking uitgebroken voor een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en een correcte berekening van lonen en van de RS2-aangifte. Zowel arbeiders, bedienden als kaderleden participeren aan de actie. In het wereldwijde hoofdkantoor in Leuven wordt wel nog gewerkt.

“Aanleiding voor de actie zijn de stroef lopende onderhandelingen met betrekking tot werkzekerheid en de inkomensgarantie, die geldt als sanctie wanneer de werkgever de afgesproken regels op dat vlak niet nakomt. Er loopt op dat vlak een akkoord, maar wij willen de garanties uitbreiden. Er is echter veel meer aan de hand bij AB InBev. Dat de stakingsoproep overal opgevolgd wordt bewijst dat de problemen zeer diep zitten”, aldus vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV).

De gesprekken over werkzekerheid en inkomensgarantie waren volgens vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV-Horval) gisteren/dinsdag het eerste punt op de agenda van de eerste vergadering over een nieuwe CAO. “Het is daar onmiddellijk misgelopen. Terwijl wij aandrongen op een uitbreiding van de werkzekerheidsgarantie gaf de directie op een arrogante manier aan dat ze die wilden inperken. Toen de standpunten na drie uur onderhandelen nog steeds ver uit mekaar lagen hebben we beslist tot deze 24 uren staking. Donderdag om 9h30 wordt er verder onderhandeld over de CAO”, aldus Croonenborghs.

Er is volgens de vakbonden echter veel meer aan de hand bij deze brouwerij. Zo slaagt AB InBev er maar niet in om de lonen van de werknemers correct uit te betalen. “Dit is een gevolg van het feit dat de directie in 2011 de loonadministratie uitbesteed heeft aan een externe firma die eerst vanuit Praag, daarna vanuit India opereerde. De input vanuit België geeft in India kennelijk niet dezelfde output want er worden vele fouten gemaakt. De afgelopen drie jaar is het probleem zeer acuut geworden”, aldus Vanautgaerden.

Een derde probleem waarmee de werknemers geconfronteerd worden, en dat gelinkt is aan het vorige, betreft fouten in de RSZ-aangifte. “Door een verkeerde verwerking van data in India wordt het aantal effectief gewerkte dagen niet correct geregistreerd door het sociaal secretariaat in ons land en dus ook foutief doorgegeven aan de RSZ-administratie. Dit heeft op termijn voor de betrokken werknemers negatieve consequenties voor de berekening van zijn pensioen”, aldus Vanautgaerden.

Dat dergelijke problemen ondanks herhaaldelijk aandringen niet opgelost geraken wijt de vakbondsman onder meer aan de vele wisselingen in het management van AB InBev. “Om de twee jaar worden er andere personen aangesteld in die functies waardoor er niemand verantwoordelijkheid wil opnemen voor deze problemen en iedereen steeds verwijst naar het verleden of de toekomst. Wij eisen een afdoende oplossing en willen ook dat de directie deze problemen niet langer minimaliseert”, aldus Kris Vanautgaerden.

De directie van AB InBev bevestigt dat er in de brouwerijen en depots gestaakt wordt, maar stelt de impact hiervan op de bedrijfsactiviteiten momenteel nog niet te kunnen inschatten. Verwijzend naar het feit, dat dinsdag de nieuwe CAO-onderhandelingen gestart zijn, stelt de directie voorts alle kansen te willen aan dit sociaal overleg. Men zal daarom ook geen publieke verklaringen over de stakingsactie. “Onderhandelingen met de sociale partners worden rond de tafel gevoerd”, aldus AB InBev.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!