De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werkgroep is bezord over Julian Assange

Werkgroep is bezord over Julian Assange

vrijdag 3 mei 2019 16:25
Spread the love
Verenigd Koninkrijk: werkgroep voor willekeurige detentie spreekt zijn bezorgdheid uit over de Assange-procedure

GENÈVE (3 mei 2019) – De VN-werkgroep voor willekeurige detentie neemt nota van de berechting van de heer Julian Assange door een Britse rechtbank op 1 mei 2019 en zijn veroordeling tot 50 weken gevangenisstraf. Op 4 December 2015, nam de  Working Group on Arbitrary Detention Opinion No. 54/2015* aan, waarin het naar voren bracht dat de heer. Assange  willekeurig werd vastgehouden door de regeringen van Zweden en het VK.

 De werkgroep geeft de volgende verklaring af:

 “De werkgroep voor willekeurige detentie is diep bezorgd over deze gang van zaken, met inbegrip van de onevenredige veroordeling van de heer Assange. De werkgroep is van mening dat het overtreden van de borgsom een kleine overtreding is die in het Verenigd Koninkrijk een maximumstraf van 12 maanden gevangenisstraf inhoudt, hoewel de borgsom ten gunste van de Britse regering verloren is gegaan, en dat de heer Assange nog steeds werd vastgehouden na het overtreden van de borgsom, die hoe dan ook niet zou moeten bestaan nadat de conclusie was uitgebracht. De werkgroep betreurt het dat de regering haar advies niet heeft opgevolgd en  nu de willekeurige vrijheidsbeneming van de heer Assange heeft bevorderd.

Het is de moeite waard eraan te herinneren dat de detentie en de borgtocht van de heer Assange in het VK verband hielden met voorbereidende onderzoeken die in 2010 door een openbare aanklager in Zweden waren ingesteld. Het is ook vermeldenswaard dat die officier van justitie geen aanklacht heeft ingediend tegen de heer Assange en dat zij in 2017, na een interview met hem in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, het onderzoek heeft stopgezet en een einde aan de zaak heeft gemaakt. 

De werkgroep is verder bezorgd dat de heer Assange sinds 11 april 2019 in de Belmarsh-gevangenis is vastgehouden, een zwaarbeveiligde gevangenis, alsof hij is veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit. Deze behandeling lijkt in te druisen tegen de beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit zoals voorzien door de mensenrechtennormen.

De WGAD herhaalt zijn aanbeveling aan de regering van het Verenigd Koninkrijk, zoals verwoord in haar Advies 54/2015 en haar verklaring van 21 december 2018, dat het recht van de heer Assange op persoonlijke vrijheid moet worden hersteld. ” 

* Het advies van de werkgroep over de zaak van Julian Assange (nr. 54/2015), aangenomen in december: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx

De VN-werkgroepen maken deel uit van wat bekend staat als de Speciale Procedures van de Mensenrechtenraad. Speciale procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke deskundigen in het VN-mensenrechtensysteem, is de algemene naam van de onafhankelijke fact finding- en monitoring mechanismen van de Raad die specifieke landensituaties of thematische kwesties in alle delen van de wereld behandelen. Special Procedures ‘experts werken op vrijwillige basis; zij zijn geen personeel van de VN en ontvangen geen salaris voor hun werk. Ze zijn onafhankelijk van elke overheid of organisatie en dienen op individuele basis.

Voor meer informatie en mediaverzoeken kunt u contact opnemen met de heer Christophe Peschoux (+41 22 917 9381 / cpeschoux@ohchr.org) 

VN-mensenrechten, landpagina: Verenigd Koninkrijk

Voor vragen van de media gerelateerd aan andere onafhankelijke deskundigen van de VN, neem dan contact op metJeremy Laurence, UN Human Rights – Media Unit (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

 The photograph is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Genericlicense.

take down
the paywall
steun ons nu!