De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werkende moeders in België.

Werkende moeders in België.

vrijdag 25 juli 2014 15:30
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Anno 2014 komt het ook in België voor dat vrouwen minder
verdienen dan mannen. Niet alleen omdat ze meer parttime werken dan mannen of
omdat ze minder carrièrejagers zijn dan mannen. Bovenstaande verklaart dit
gedeeltelijk. Uitermate belangrijk is te constateren dat vrouwen met hetzelfde
diploma als hun mannelijke collega’s  die in dezelfde branche werkzaam
zijn  minder loon ontvangen voor het uitoefenen van identieke
 werkzaamheden. Als dit dan ook nog eens binnen dezelfde firma gebeurt
kunnen we over een schandalige situatie spreken.

Gelukkig zijn de verschillen in de loop van de tijd
kleiner geworden en zal er spoedig niet meer over dit thema gedebatteerd hoeven
te worden. Een ander item is de situatie van de werkende moeders. Dit is
eigenlijk meer een onderwerp dat allereerst  binnen het huwelijk of het
samenleven van de levenspartners besproken moet worden. Wat schieten we ermee
op als een werkgever de moeder graag weer opneemt in zijn arbeidsproces maar
hiertoe geen kans krijgt omdat de levenspartner van de moeder wil dat ze bij de
kinderen blijft? Als de nieuwbakken vader het logisch vindt om weer fulltime te
gaan werken na de geboorte van het kind, worden de arbeidsmogelijkheden voor de
moeder drastisch gereduceerd. Zolang er niets verandert aan de opvoeding op
school die kinderen krijgen zal deze situatie nog eeuwig voortduren. De vaste
patronen die kinderen nu in hun hoofd hebben moeten door middel van een andere
opvoeding gewijzigd worden en dat kan jaren duren.

In de meeste Europese landen kan de vader, net als de
moeder, over zwangerschaps- en bevallingsverlof beschikken. In de regel is het echter meer de vrouw
dan de man die hiervan gebruik maakt. En na die tijd, als de baby inmiddels een
paar maanden oud is en het verlof ten einde is, wie blijft er dan thuis als het
kind ziek is? Het antwoord is overduidelijk: de moeder.

Er zijn niet alleen wettelijke voorzieningen die het
werken of blijven werken van moeders bevorderen. De meeste bedrijven in België
passen tegenwoordig ook de regels van Het Nieuwe Werken (HNW) toe. Wat houdt
dit in?  In principe betekent dit dat er meer faciliteiten gegeven worden
aan de werknemers. Hun persoonlijke omstandigheden worden in beschouwing
genomen. Vaste werktijden van 9 tot 5 behoren tot het verleden en kunnen
aangepast worden aan de behoeften van de werknemer. Ook de werkplek is niet
vast meer. Vaak kan er thuis gewerkt worden met behulp van de moderne
technische hulpmiddelen zoals een goede internetverbinding die ook
videocommunicatie mogelijk maakt. Als thuis werken niet mogelijk is, is er
altijd wel een kantoorruimte in de buurt die gehuurd kan worden en die meestal ook
over een kinderopvang beschikt. De arbeidsvoorwaarden worden dus
geflexibiliseerd, hetgeen zowel voor de werkende moeder als voor de werkgever
voordelig kan zijn. Op basis van wederzijds vertrouwen kan de productiviteit op
deze manier zelfs verhoogd worden. Privéleven en werk kunnen op deze manier
veel beter gecombineerd worden.

take down
the paywall
steun ons nu!