De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werk voor 50+ ? Enige serieux gevraagd !
Werkloosheid 50+, Minister Muyters -

Werk voor 50+ ? Enige serieux gevraagd !

donderdag 6 januari 2011 11:04
Spread the love

Er is géén enkele groep in de werkloosheid die op zoveel ‘belangstelling’ kan rekenen, als de 50+

Jaren reeds worden deze werklozen van alle kanten bestookt om ‘opnieuw aan de slag te gaan’  Onvoorstelbaar ook hoe opiniemakers op deze groep inhakken. Ik ben hun standpunten rond het (dwingende) brugpensioen bij Opel en Carrefour nog niet vergeten.

Telkens wanneer VDAB en/of Muyters de werkloosheidscijfers bekend maken, is er een opstoot waar te nemen rond de 50+ problematiek. Zo ook nu weer, bij de cijfers van december. Globaal neemt de werkloosheid in Vlaanderen af met ruim 9%, waar ze bij de 50+ toeneemt met 1.3%. Dit is en blijft een erg verontrustend gegeven. Bovendien kan deze stijging in de groep van 50+, NIET worden verklaard door de toename van bruggepensioneerden. Tengevolge van het generatiepact zijn er einde 2010, net géén 2000 ‘bruggepensioneerden’ die nog staan ingeschreven bij VDAB.  Om deze negatieve spiraal te keren is er een echt, doordacht èn volgehouden beleid nodig. Een beleid in de eerste plaats gestoeld is op stimulansen. Maar al te graag stellen werkgevers dat er een ‘stok achter de deur’ moet staan om 50+ te verplichten tot (ondermeer) trajectbegeleiding bij VDAB die meestal tot weinig resultaten leidt. Ook Jan Denys van Randstad is felle voorstander van dit ‘lik-op-stuk-beleid’. Bij de interne VDAB-evaluatie over de 50+ werking stellen de consulenten zeer duidelijk dat er onvoldoende vacatures zijn voor ‘ouderen’ op de arbeidsmarkt. Die eventuele stok achter de deur zou er dus vooral moeten zijn t.a.v. werkgevers. Maar met ons ultra-liberale personeelsbeleid (lees hierover ook : https://www.dewereldmorgen.be/blog/dre-wolput/2010/12/21/discriminatie-op-de-arbeidsmarkt ) zal dat nooit lukken.

Het hele ‘verhaal’ van Muyters en co, dat ze vandaag over onvoldoende hefbomen zouden beschikken om een echt doelgroepenbeleid (ook 50+) te voeren belet m.i. om deze problematiek ten gronde aan te pakken. Immers is er vandaag géén enkele -objectieve- drempel vast te stellen om als werkgever een 50+ in dienst te nemen !! Sinds begin vorig jaar is er zelfs een premie van (minstens) 1000 euro -federaal- te ‘pakken’ als men een 50+ aanwerft. Samen met nog een belangrijke RSZ-vermindering is dit toch meer dan een mooie stimulans, dunkt me. Alleen blijkt een jaar later -uit de cijfers- dat dit géén soelaas brengt.

Wat Muyters afgelopen maandag (4/1/11) in een interview in De Standaard, weer eens boven haalde,  getuigt alleen dat deze VOKA-minister enkel de werkgeversvisie declameert. Wat anders te denken van een uitspraak als

‘een werfleider kan met wat bijscholing ook aan de slag als maître d’hôtel !

Hoe wereldvreemd moet je zijn als minister om zoiets te zeggen ? Ter illustratie : volgens de vacature-loonenquête is het brutoloon van een werfleider na 20j ervaring, 4300 euro. In de horeca kan je maximaal 2700euro/maand ‘opstrijken’. Hoe zal Muyters met een opleiding dat verschil overbruggen ?!  Als deze minister niet meer serieux aan de dag kan leggen, blijven oplossingen steeds verder van de doelgroep 50+ verwijderd staan !

Langer werken, ook na je 50e ?!  Ja, absoluut wel. Maar de 2 belangrijkste vooraarden om dit waar te maken, moet worden ingevuld door de werkgevers. 1) langer werken moet KUNNEN, fysisch en psychisch. Werkgevers moeten vooral investeren in de werkbaarheidsfactor voor deze groep !  2) het moet vooral ook MOGEN. Zolang werkgevers niet bereid zijn om een ‘oudere werkloze’ opnieuw een kans te geven op waardig en werkbaar werk, blijven alle maatregelen totaal NUTTELOOS !!

Dré Wolput

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!