De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereld Oceaandag zaterdag 8 juni : Luid de noodklok !

Wereld Oceaandag zaterdag 8 juni : Luid de noodklok !

dinsdag 4 juni 2013 12:32
Spread the love

Open brief aan de pastoors van de Belgische kustgemeenten,

en aan de Bisschop van Brugge, mgr. De Kesel:

Geachte Monseigneur De Kesel,
Beste Heren Pastoors der Kustgemeenten,

Mogelijk het vreemdste voorstel uit uw carrière,
maar schiet het niet meteen af…

Ik richt me tot u allen als ‘parochieherders aan de kust’ 
-maar via u ook tot alle andere Belgische pastoors-
met een uitzonderlijk verzoek…

Zaterdag e.k., 8 juni, is het ‘Wereld Oceaandag’,
dan wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor het voortbestaan
van onze oceanen.

Als ‘afvalkunstenaar’ vecht ik al jaren tegen die plastic-tsunami,
en probeer ik het probleem aan te kaarten en bespreekbaar te maken.
De impact van plastic op het leven in zee is in het voorbije jaar helaas ettelijke
keren duidelijk geworden door wetenschappelijke rapporten, en o.a. de dode dwergvinvis in Nieuwpoort.

Maar er zijn andere, even belangrijke bedreigingen voor onze oceanen:
Er moet dringend een beleid komen tegen de opwarming van onze zeeën,
tegen overbevissing, nucleair en chemisch afval en landbouwchemicalieën die onze
oceanen in hun voortbestaan bedreigen.

Omdat onze zeeën en oceanen van levensbelang zijn voor
het voortbestaan van het leven op onze planeet,
en van de volgende generaties, moeten we dringend de noodklok luiden,
om de bevolking te waarschuwen en wakker te schudden voor het snel naderende gevaar…

En daar komt dan mijn voorstel 🙂

Ik wil u vragen of u op zaterdag 8 juni, om vijf voor twaalf,
gedurende één minuut de noodklok wil luiden voor onze oceanen…

Een symbolisch gebaar, dat natuurlijk een bepaald engagement vraagt,
een stellingname tegen onze huidige levensstijl die onze oceanen onherstelbaar zal beschadigen…

Natuurlijk bent u als Pastoor deel van de Kerk
(daarom richt ik mij ook tot uw Bisschop),
maar net dat feit zou van dit ‘auditief kunstwerk’ een sterk signaal maken.

Ik ben benieuwd naar uw reactie,
en hoop natuurlijk dat u (allen, of alleen) uw medewerking wil verlenen
aan dit werk  :
Luid de noodklok voor onze oceanen, want het ís vijf voor twaalf  …

Met bezorgde groeten,

Toon Eerdekens
‘afvalkunstenaar’

take down
the paywall
steun ons nu!