De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welzijnswerkers zingen boodschap van hoop vanuit hun kot: eigen versie van ‘We zullen doorgaan’
CAW

Welzijnswerkers zingen boodschap van hoop vanuit hun kot: eigen versie van ‘We zullen doorgaan’

Een 20-tal medewerkers van CAW Antwerpen brengt een eigen versie van ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. “Want doorgaan zullen we. Allemaal samen. Voor onze cliënten en voor elkaar” klinkt het. Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) blijft ook tijdens de coronacrisis bereikbaar. De hulpverlening draait op volle toren.

zondag 26 april 2020 11:03
Spread the love

 

Onvermoeibare inzet

“We zijn altijd fier op onze medewerkers en hun onvermoeibare inzet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Tijdens deze crisis zijn we zo mogelijk nog meer trots. Het is ongelooflijk om te zien welke bergen werk zij verzet hebben sinds het begin van de crisis”, zegt Sofie Guns, communicatiemedewerker van CAW Antwerpen. Zij lanceerde het idee om samen een versie van ‘We zullen doorgaan’ te maken, elk vanuit ons kot. “Er was veel enthousiasme. Reinhard Vanbergen wou zelfs de muzikale begeleiding inspelen voor ons. Maar er zit geen grote muzikale ambitie achter. We willen vooral samen een boodschap van hoop naar buiten brengen, en iedereen die doorgaat een hart onder de riem steken.”

Creativiteit in crisis

“Deze crisis toont de kracht, de solidariteit en creativiteit in het welzijnswerk” zegt Sofie Guns. De CAW’s blijven al de hele tijd bereikbaar en zoeken mensen actief op. Iedereen met een welzijnsvraag kan via telefoon, mail en chat bij het CAW terecht. De opvangcentra voor dak- en thuislozen blijven open. “Niet evident, maar er wordt alles op alles gezet om dit op een veilige manier te organiseren, anders kunnen deze mensen nergens anders terecht. Ook onze wijkteams zoeken naar creatieve oplossingen. Ze zijn bijzonder actief in het opsporen van mensen met mogelijke vragen of problemen.”

Nephtalie Van der Borgt, van het wijkteam Borgerhout, verwoordt het mooi. “Wij zijn sociaal werkers. In de eerste plaats zullen wij mensen helpen en dat zullen we ook blijven doen. Er gaan altijd mensen zijn die hulp nodig hebben en er gaan altijd hulpverleners zijn die hulp willen geven. We vinden wel een weg.”

De wijkteams hebben samen al duizenden flyers gebust in de verschillende sociale woonblokken in onze stad. Wijkteam Linkeroever bedacht een creatieve manier om mensen te bereiken voor wie zelf bellen een te grote stap is. In de blokken van Woonhaven op Linkeroever hangt nu een brievenbus met papiertjes en een pen, waar bewoners hun telefoonnummer kunnen achterlaten. Het wijkteam belt hen vervolgens op.

Crisis weegt zwaar op welzijn

Intussen wordt de impact van de crisis elke dag meer zichtbaar. “Ieder van ons wordt nu sterk geconfronteerd met hoe kwetsbaar we als mens zijn. Heel wat mensen krijgen nu financiële moeilijkheden, gezinnen en relaties komen onder grote druk te staan, het gaat achteruit voor mensen met psychische problemen en eenzaamheid, … We verwachten dat de gevolgen van de crisis op ons welzijn de komende periode steeds groter zullen worden. En zoals zo vaak, zijn het de meest kwetsbaren die een zware tol betalen. Welzijnswerk is belangrijker dan ooit. Net daarom … zullen we doorgaan. Af en toe al zingend!“ benadrukt Sofie Guns.

Zie hier het nummer:

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!