De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welvaart in Antwerpen is enkel behouden door migratie

Welvaart in Antwerpen is enkel behouden door migratie

woensdag 24 januari 2018 16:37
Spread the love

Zonder migratie zou Antwerpen een stad van 351.311 inwoners zijn: “Wat zoudt gij zonder migratie zijn?” (BuG 303).Dank zij migratie bleef en blijft  sociale zekerheid overeind.

Wakker worden met een non-fact, het zal niet de laatste keer zijn.  Het fact is dat Antwerpen z’n welvaart heeft kunnen uitbouwen dankzij  de migratie, en dat “open grenzen” een fictie waren, zijn en blijven.

N-VA en VB halen in de laatste peiling in Antwerpen met meerkeuze antwoordmogelijkheid niet eens de helft van de stemmen, zelfs na het Samen-debacle en het ontbreken van een PVDA Open voor Links, VB wordt verder uitgerookt door de  N-VA met het migratiethema. In 2012 haalden N-VA en VB met ‘n éénkeuzestem nog de meerderheid.
    
Zodus hernemen we hier de analyse ten gronde, die eens begrepen mag wor-
den  door ‘links’, de progressieven en de professoren van de universiteiten.
   

Migratie: het alsmaar durend geschenk uit de hemel voor België
Artikel zoals op 29/10/2015 verschenen in Hermes, tijdschrift van de VVLG, Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis en Cultuurwetenschappen – Zie het artikel in BuG 377 on-line

Zie bevolkingsevolutie Antwerpen en loop van de bevolking 1907-2013
in zes grafieken, en voor 100 andere gemeenten, zie hieronder, voor
de loop van de bevolking na 2013 tot 2017, zie
BuG 3715de update
   

En voor wie er niet genoeg van krijgt:  Over de vluchtelingen,  Komt de berg naar Mozes of gaat Mozes naar de berg?(BuG 309)

Lees de volledige bericht met alle linken, grafieken en interactieve kaartjes in BuG 377 on-line.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!