De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welk ziekenhuis fraudeerde en fraudeert.

Welk ziekenhuis fraudeerde en fraudeert.

woensdag 16 december 2015 14:21
Spread the love

Het Riziv en opvolgende media-commentaren gaven recent zulke fraude aan.  Daarbij missen wij de identiteiten van de fraudeurs.  Harop Riziv, consulteer een advocaat en doe het.  Het zal efficiënt werken.

Persoonlijke ervaring.  Ik kreeg zelf een factuur van AZ Groeninge.  Ik vroeg uitleg om verschillende redenen.  Ik kreeg enkel een brief van een deurwaarder.

Groeninge geeft ostentatief en op elke gang en in grote letters een verkorte vorm van haar CHARTER weer.  Maar handelt daar helemaal niet naar. Maar een charter is BINDEND.   Herinner u : bij de facturatie wordt geen uitleg verschaft ( wat indruist tegen een duidelijke regel in het charter). Een charter ( inmiddels verplicht voor beursgenoteerde bedrijven) komt  elk jaar in het openbaar verslag van de AV  en de eigen overtredingen moeten vermeld worden.

Dank zij haar totaal afhankelijke ombudsman komt daar geen overtreding in.

Haar charter is een leugen, bewust!

2)  Haar ombudsman staat op haar loonlijst staat. Welke klager weet dat om te beginnen?  Al jaren klaag ik dat terecht aan.  Los van het feit dat deze AFhankelijke bediende mij schadevergoeding miskende omdat dat zijn werkgever benadeelde.  Ik onderzocht zo’n 10 jaar geleden wat ik daartegen kon doen.  Euh   . . . niets.  De hoogste instantie betreurde dat, in de regel, in ziekenhuissector zulke liegende ombudsmannen rondlopen.  IK zie een sterk verband met de fraude : door patiënten erop gewezen loopt de ombudsman eerst naar de bazen.

Louis Marie Lagae 

Indignado, elke dag meer.

take down
the paywall
steun ons nu!