De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welcome op AidEx 2011
Brussel, Workshops, Hulpverleners, Demonstraties, Tentoonstellingen, AidEx, Humanitaire hulpverlening, Conferenties, Advieskliniek -

Welcome op AidEx 2011

woensdag 12 oktober 2011 18:50
Spread the love

19-20 OKTOBER, BRUSSELS EXPO

AidEx is een belangrijke nieuwe lancering voor mensen die in humanitaire hulpverlening bij noodsituaties en rampen werken

Het vindt plaats op 19 t/m 20 oktober 2011 in Brussel, en is er speciaal op gericht om de internationale hulpverleningsgemeenschap samen te brengen om manieren te vinden om het bieden van hulp doeltreffender te maken.

Dit gratis evenement is het enige van zijn soort in Europa en het bestaat uit een grote tentoonstelling, conferentie, praktische workshops en demonstraties die allemaal vorm zijn gegeven met de hulp van een stuurgroep uit grote NGO’s en organisaties.

Men kan zich nu inschrijven dus als je betrokken bent bij humanitaire hulp is dit evenement speciaal voor jou samengesteld. Je wordt dus aangemoedigd om je meteen in te schrijven.

AidEx Steering Committee (stuurgroep)

AidEx wil mensen die in de internationale hulpverlening werken helpen om nauwer samen te werken. Om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van iedereen wordt voldaan heeft AidEx een stuurgroep samengesteld om de onderdelen van het evenement richting te geven, met vertegenwoordigers uit veel van de grote NGO’s en bedrijven.

Wij willen AidEx Steering Committee hartelijk danken voor hun waardevolle tijd bij de samenstelling van dit evenement:

Voor wie is dit evenement?

Liefdadigheidsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en (inter)gouvernementele organisaties die betrokken zijn bij noodhulp en ontwikkeling.

AidEx is een belangrijk evenement voor:

•Humanitaire directeurs
•Inkoopmanagers
•Logistiek personeel
•Operationeel personeel
•Veldwerker
•Leveringsmanagers
•Technische adviseurs
•Nooddivisiepersoneel
•Internationale programmamanagers
•Ontwikkelingspersoneel
•Researchspecialisten en consultanten 

Wie heeft zich al ingeschreven?

Concern Worldwide ? Caritas Germany ? World Food Programme ? Sightsavers ? World Vision International ? Merlin ? CBM – Chrisoffel Blinden Mission ? Royal National Lifeboat Institution ? Caritas Europa ? Nepal Red Cross Society ? Human Relief Foundation ? Algeria Red Cross ? Plan International ? Welthungerhilfe ? World Hope Foundation

Wat is er gepland voor AidEx 2011?

AidEx is vooral gericht op de behoeften van mensen die in humanitaire hulp werken. Na veel advies en reacties uit de gemeenschap, die de resultaten van ons eigen onafhankelijk onderzoek bevestigden, hebben wij AidEx volgestopt met relevante en specifieke onderdelen voor iedereen die in humanitaire hulp werkt.

Gratis tentoonstelling
Dit is je kans om meer dan 200 leveranciers van noodhulpproducten en -diensten te ontmoeten, allemaal bij elkaar op deze twee dagen, zodat je de kans krijgt nieuwe relaties op te bouwen of bestaande relaties te bevorderen met leveranciers die begrip hebben voor de unieke uitdagingen van deze sector.

Nieuw en uniek! Elk jaar zet ons Hosted Exhibitor Programma (speciaal programma van exposanten) exposanten uit een specifieke regio in het voetlicht die normaal moeilijk te vinden zijn. Dit jaar is het op leveranciers in de sub-Sahara in Afrika gericht. AidEx geeft deze leveranciers een gratis stand op het evenement, met financiële steun voor zowel de reis als het onderdak om te zorgen dat je de beste leveranciers uit die regio krijgt te zien. De leveranciers van het Hosted Exhibitor Programma worden eind juli aangekondigd, dus breng dan nog een bezoekje aan de AidEx website om te zien wie het zijn.

Productcategorieën:
Voertuigen ? Veiligheid ? Onderdak ? Communicatie ? Voedsel/kleding ? Medisch ? Energie/brandstof ? Logistiek van water/riolering ? Reizen ? Opruimen van mijnen en munitie ? Computers ? Verzekeringswezen en risico ? Essentiële hulpmiddelen
Wie stelt er tentoon?

Gratis conferentie
In het praktische conferentieprogramma wordt diep ingegaan op de actuele problemen van de humanitaire hulp. Het conferentieprogramma heeft een reeks prominente sprekers met de nadruk op discussies en de uitwisseling van ideeën.
Zie het conferentieprogramma.

Gratis workshops en demonstraties
Er zijn demonstraties de hele dag door gepland om inkooppersoneel te helpen betere beslissingen te nemen over essentiële uitrusting die zij willen kopen.
Laat mij het laatste nieuws zijn over deze demonstraties.

Gratis Aid Donor Advice Clinic (advieskliniek voor hulpverleners)
Nieuw en uniek! Aangezien de regels en voorschriften in verband met financiering waarschijnlijk regelmatig zullen veranderen, geeft AidEx je de kans om te voldoen aan de betreffende nationale en internationale organisaties zoals DG ECHO.

Bron : No Border Brussel

take down
the paywall
steun ons nu!