De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wekstraf voor slaan agent/Commentaar op NOS berichtgeving/iedereen Goede Jaarwisseling!

Wekstraf voor slaan agent/Commentaar op NOS berichtgeving/iedereen Goede Jaarwisseling!

dinsdag 31 december 2013 05:00
Spread the love

WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING http://www.astridessed.nl/werkstraf-voor-slaan-agentcommentaar-op-nos-berichtgeving/  AANNOS TELETEKSTREDACTIEUW BERICHTGEVING DD 30 DECEMBER”WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT” Geachte Redactie, Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:In uw berichtgeving dd 30 december anno Domini 2013 ”Werkstraf voor slaanagent” vermeldt u , dat [ik citeer] een achttienjarige man een werkstraf van 80 uuropgelegd heeft gekregen, omdat hij afgelopen zaterdag tijdens een demonstratie een agent met een stok op zijn hoofd sloeg”Ook moet hij, zo vervolgt u uw berichtgeving, een boete van 150 euro betalen.In uw laatste alinea vermeldt u de reden van de demonstratie, namelijk een protest tegen de vrijspraak van de agent, die Rishi Chandikasing doodschooten de eis tot ontslag van burgemeester van Aarssen en politiechef van MusscherZie uw berichtgeving onder [1] Van de wijze van uw berichtgeving heb ik met verontwaardiging kennisgenomen, omdat dezetendentieus is, onvolledig  en totaal voorbijgaat aan het fundamentele journalistieke principe ”hooren wederhoor” UW GEBREK AAN OBJECTIVITEIT U schrijft in uw berichtgeving, dat de 18 jarige veroordeelde jongeman ”een agent met een stok opzijn hoofd sloeg” [2]Daarbij bent u niet objectief, omdat u zonder meer de lezing van politie en OM accepteert.Naar mijn mening had u dan ook moeten schrijven ”een agent met een stok op zijn hoofdZOU hebben geslagen”  HOOR EN WEDERHOOR In verlengde hiervan hebt u al evenmin het principe ”hoor en wederhoor” toegepast.Had u dat wel gedaan, dan had u in uw berichtgeving  vermeld, dat de demonstranten van mening waren, dat er geen eerlijke rechtsgang had plaatsgehad, omdat er niet zou zijn bewezen, dat de veroordeeldeook werkelijk een zwart-rode vlag [wat de agenten hadden verklaard, terwijl in het dossieralleen een foto van een zwarte vlag zou zitten]bij zich zou hebben gehad en dat het OM wel erg slordig zou zijn omgegaan met het verschilvan een al dan niet zwarte of zwart-rode vlag, hetgeen ook wordt genoemd door Omroep West [3]Ook staat in het relaas van de demonstranten, dat de door de ”klap op het hoofd” getroffen agent,na de al dan niet aan hem toegediende klap [ik laat dat in het midden] lustig op de demonstranteninsloeg [4]Dergelijke verklaringen van de ”andere partij” dient u te vermelden.Dat heet hoor en wederhoor. HOOR EN WEDERHOOR/POLITIEGEWELD TEGEN DE VEROORDEELDE 18 JARIGE JONGEMAN Als u de moeite genomen had, hoor en wederhoor toe te passen, had u trouwens ook inhet relaas van de demonstranten kunnen lezen, dat de veroordeelde ”achttienjarige jongeman” ineen politiebusje door agenten in elkaar zou zijn geslagen [5]Het is uw journalistieke plicht, dat te vermelden, zonder er verder in te treden, wie gelijk heeft.Dat heet ”hoor en wederhoor” UW NEGEREN VAN POLITIEGEWELD TEGEN DE DEMONSTRANTEN Wat ik nog het ernstigste vind in uw berichtgeving is uw negeren van politiegeweld tegen de demonstranten.Uw berichtgeving over de veroordeling van de 18 jarige jongeman [waarover ik u hieronder vuur neem] is gedateerd 30 december 2013 [6]Op 29 december 2013 vermeldde gerenommeerde nieuwswebsite Joop.nl [die unaar ik aanneem, bij het samenstellen van uw nieuws ook raadpleegt], dat de politiebij deze demonstratie een man, die reeds geboeid op de grond lag [7] Door deze berichtgeving niet te vermelden misleidt u bewust het publiek, aangezien u deindruk wekt, dat het geweld ”slechts” van de demonstranten kwam.Uit het zien van het filmpje [8] blijkt, dat de politie er ook wat van kan.  UW EERDERE TENDENTIEUZE BERICHTGEVINGBERICHTGEVING DD 28 DECEMBER ”DEMONSTRATIE IN DEN HAAG ONTSPOORT” Ook in deze berichtgeving neemt u zonder meer de lezing van de politie over en ontbreekt iedere objectiviteit.Ieder spoor van ”hoor en wederhoor” U vermeldt namelijk, dat twee demonstranten agenten met stokken hebben geslagen, nadatde demonstratie door de politie was tegengehouden [9] , maar over geweld door diezelfde politiegeen woord of opmerking uwerzijds. Volgens de lezing van de politie [die u dus hebt overgenomen] begonnen de demonstranten schijnbaaruit het niets te slaan,toen de politie de route blokkeerde, maar volgens de demonstranten begon de politie met slaan en kwam daaropkennelijk, een terugslaan-reactie van de kant van de demonstranten [10]Nu laat ik in het midden [en dat hoort u als nieuwsmedium ook te doen] wienu als eerste begon te slaan, maar u dient WEL de versie van de demonstranten, dat dat depolitie was, te vermelden. Nog erger is, dat u niet eens melding gemaakt hebt van de politieklappen, die aantoonbaargevallen zijn.Zie nog maar het bericht van de geboeide arrestant, die, op de grond liggend, een klapop zijn hoofd kreeg [11] SAMENVATTEND Hoor en wederhoor is een van de belangrijkste journalistieke principesen garandeert de objectiviteit van de journalistiek, die zoveel mogelijk moet wordennagestreefd.Het is mij al eerder opgevallen, dat bij berichten over een confrontatie tussen politieen/of burgers/demonstranten door u en andere media klakkeloos de lezing van depolitie wordt overgenomen.Ik acht dat een kwalijke zaak, niet alleen, omdat zo vaak politiegeweld wordt doodgezwegen,maar ook omdat zo het principe ”hoor en wederhoor” wordt verkwanseld en het publiekeen onjuist beeld van de situatie krijgt. Juist in berichtgeving over de politie, die toch al zwaar in het voordeel is [gewapend, pepperspray,politiehonden, kogelvrije vesten en eventuele assistentie door de ME] is het zaak, ook deandere partij aan het woord te laten. Ik hoop dan ook van harte, dat u deze kritiek ter harte wilt nemen en in het vervolg bij uwnieuwsberichtgeving over de politie [en uiteraard welk ander onderwerp dan ook] het principehoor en wederhoor zult laten gelden. Dat is uw taak en journalistieke plicht. Dit lijkt mij een goed voornemen voor het Nieuwe Jaar. Een prettige Jaarwisseling toegewenst en veel beterschap in uw berichtgeving in 2014 Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam       [1] NOSWERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT30 DECEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/592024-werkstraf-voor-slaan-agent.html TEKSTNOSWERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT Toegevoegd:  maandag 30 dec 2013, 16:38  
Update:  maandag 30 dec 2013, 16:40Een 18-jarige man uit Den Haag heeft een werkstraf van 80 uur opgelegd gekregen, omdat hij afgelopen zaterdag tijdens een demonstratie een agent met een stok op het hoofd sloeg.De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De man moet de agent ook een schadevergoeding van 150 euro betalen, zo oordeelde de rechter.Zo’n 50 mensen demonstreerden zaterdag bij het Haagse stadhuis. Ze eisten het vertrek van burgemeester Van Aartsen en politiechef Van Musscher, vanwege het feit dat de agent die de 17-jarige Rishi doodschoot geen straf heeft gekregen.  [2] NOSWERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT30 DECEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/592024-werkstraf-voor-slaan-agent.html  [3] OMROEP WEST80 UUR WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT TIJDENS DEMONSTRATIE RISHI30 DECEMBER 2013 http://www.omroepwest.nl/nieuws/30-12-2013/80-uur-werkstraf-voor-slaan-agent-tijdens-demonstratie-rishi  ” Maar volgens de Officier van Justitie maakte de kleur van de vlag niet zo veel uit terwijl zij het wel zelf aanhaalde in de zaak en het wel in het dossier werd besproken” AUTONOMEN DEN HAAGKAMERAAD K. WEER VRIJ, MAAR WEL SCHULDIG BEVONDEN30 DECEMBER 2013 http://autonomendenhaag.wordpress.com/2013/12/30/kameraad-k-weer-vrij-maar-wel-schuldig-bevonden/  [4] AUTONOMEN DEN HAAGKAMERAAD K. WEER VRIJ, MAAR WEL SCHULDIG BEVONDEN30 DECEMBER 2013 http://autonomendenhaag.wordpress.com/2013/12/30/kameraad-k-weer-vrij-maar-wel-schuldig-bevonden/ [5] ”Dat K. terwijl hij geboeid was in de politiebus nog in elkaar is geslagen door de politie……………..deed verder ook niet ter zake.” AUTONOMEN DEN HAAGKAMERAAD K. WEER VRIJ, MAAR WEL SCHULDIG BEVONDEN30 DECEMBER 2013 http://autonomendenhaag.wordpress.com/2013/12/30/kameraad-k-weer-vrij-maar-wel-schuldig-bevonden/  [6] NOSWERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT30 DECEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/592024-werkstraf-voor-slaan-agent.html [7]JOOP.NLPOLITIE SLAAT WEERLOZE, GEBOEIDE ARRESTANT29 DECEMBER 2013 http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/24701_politie_slaat_geboeide_demonstrant/  [8] JOOP.NLPOLITIE SLAAT WEERLOZE, GEBOEIDE ARRESTANT29 DECEMBER 2013 http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/24701_politie_slaat_geboeide_demonstrant/ [9]NOSDEMONSTRATIE IN DEN HAAG ONTSPOORT28 DECEMBER 2013 http://nos.nl/artikel/591475- demonstratie-in-den-haag- ontspoort.html DEMONSTRATIE IN DEN HAAG ONTSPOORTTEKST   TEKST Toegevoegd:  zaterdag 28 dec 2013, 16:57  
Update:  zaterdag 28 dec 2013, 16:59Bij een betoging in Den Haag tegen politiegeweld heeft een aantal agenten klappen opgelopen. Twee betogers, van 17 en 25 jaar oud, zijn aangehouden.Zo’n vijftig mensen liepen naar station Hollands Spoor, waar een agent vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot. De betogers beschuldigden de burgemeester en de Haagse korpschef van racisme en het gebruik van buitensporig geweld.Politieagenten hielden de groep tegen bij het station. Twee betogers begonnen daarop de agenten met stokken te slaan. Zowel de organisatie van de mars als de politie noemen het wrang dat juist deze manifestatie op geweld is uitgelopen.  [10] OOGGETUIGEVERSLAGARTIKEL PETER STORM POLITIEGEWELD TEGEN DEMONSTRATIE TEGEN POLITIEGEWELD28 DECEMBER 2013 http://www.ravotr.nl/2013/12/28/politiegeweld-tegen-demonstratie-tegen-politiegeweld/ OMROEP WESTACTIEVOERDERS DEN HAAG: WIJ HEBBEN GEEN SCHULD AAN RELLEN28 DECEMBER 2013 http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-12-2013/actievoerders-den-haag-wij-hebben-geen-schuld-aan-rellen OMROEP WESTDEMONSTRANTEN: POLITIE DEN HAAG CRIMINALISEERT ONS29 DECEMBER 2012 http://www.omroepwest.nl/nieuws/29-12-2013/demonstranten-politie-den-haag-criminaliseert-ons  [11] JOOP.NLPOLITIE SLAAT WEERLOZE, GEBOEIDE ARRESTANT29 DECEMBER 2013 http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/24701_politie_slaat_geboeide_demonstrant/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!