De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wegens sanitaire redenen uitgesteld.

zondag 9 augustus 2020 09:00
Spread the love

Beste meneer de minister,

Ik heb de indruk dat het u goed zal uitkomen dat dat coronagedoe hier nog wat langer blijft aanhouden. Meer zelfs, dat ge er alles aan doet om dat te bestendigen.

Ik ben tot die conclusie gekomen omdat ze meer dan alle andere denkpistes, alles wat gaande is in dit land, van flaterende ministers gelijk uzelf tot machtsgeile gouvernantes en patserige burgemeesterkens, aannemelijk maakt.

Gisteren was ik namelijk van plan mijn toegezegde gratis treinkaarten te bestellen, maar wat blijkt?
Ge hebt ze uitgesteld!

Ik vind dit onverantwoord. Nu goed, het is niet de eerste keer dat ik u dat verwijt. Maar als gij denkt dat ge daarmee het geweld en het borrelend ongenoegen van de zwaar beproefde bevolking zult smoren in de kiem, dan zijt ge aan het verkeerde adres, me dunkt.

Het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat eertijds gekozen leidersfiguren ondersteboven al bungelend eindigen aan een lantarenpaal. Ik weet daar trouwens een paar uitgelezen plekjes voor.

Ik begrijp dus wreed goed hoe zwaar uw verantwoordelijkheid is. Het is een van de redenen waarom ik eerlijk gezegd uwen job niet zou willen doen. Niet dus omdat ik het niet zou kunnen, want geef toe, handelen naar de wensen van het kleinste kind in uzelf, dat kan iedereen. Maar ik zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen voor de gevolgen van die keuzes.

Uiteraard speelt ook mijn moraliteitsbesef mij parten. Niet dat mijn ouders mij zo goed of netjes hebben opgevoed, verre van. Al heb ik wel steeds recht in de pot leren plassen. Vandaag doe ik dat echter op een verstandiger manier. Ik zet mij gewoon neer, gelijk de vrouwen.

’t Schijnt dat het gezonder is. Voor de nieren of de prostaat. Dat kan ik niet zeggen. Het is in elk geval rustgevender en properder. Ik kan het u van harte aanraden. Ge moet nadien niet meer al die spetters opkuisen en ge voelt uw vaatje ook als het ware zo leeglopen. Ik zeg het, er zijn niet veel zaken zaliger dan dat. Tijdens die momenten pleeg ik tevens mijn ogen te sluiten en een klein gebedje te doen.

Dat het wat langer duren mag. Mijn verblijf hier op ‘t gemak. Want daar buiten is het een pot nat. Zo gaat dat dan. Dat is mijn sanitaire stop.

Ge begrijpt dat ik niet ganse dagen op ’t wc kan zitten. Mijnen baas zou dat niet pikken. Wel nu, meneer de minister, in een democratie zijn de mensen uwen baas en ik zeg u dat ge moogt stoppen met uw sanitaire excuses. Als ge zo vaak en zo lang naar ‘t wc moet, dan moet ge naar den dokter of naar ’t ziekenhuis en niet naar ’t parlement. En als ge niet gediend zijt met een democratisch parlement, dan moet ge ’t ook zeggen.

Het is een vriendelijke aanmaning om die treinkaarten meteen uit te delen. Nog voor de vakantie ten einde is. Trouwens, als we niet aan de kust kunnen knokken, dan gaan we wel elders of blijven we gewoon thuis. Maar vrouwen en kinderen aftroeven is bijlange niet zo amusant. Er is te weinig weerstand. Misschien kunnen we eens afspreken op een ‘neutrale’ plek voorzien van ontsmettingsgel. Ge zult het nodig hebben en ge moogt gerust uw blauwe vriendjes meebrengen.

Vriendelijke groeten
Gargamel

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!