De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WEGEN OP HET BELEID

WEGEN OP HET BELEID

woensdag 9 december 2015 16:19
Spread the love

Er zijn nogal wat sociaal bewogenen en politici die wegen op het beleid alleen mogelijk zien als er daadwerkelijk aan de macht wordt deelgenomen, als minister, burgemeester of schepen. Ik ben er zeker van dat dit ook binnen GROEN te Deurne zal gespeeld hebben. Binnen de christendemocratie en zeker binnen de zogenaamd linkerzijde van die roomse partij horen we dikwijls : zonder ons had het veel erger geweest. Wij zorgen voor sociale correcties en bijsturing.

Uit de oppositie is het perfect mogelijk het beleid te beïnvloeden en erop te wegen. Bij de opkomst van AGALEV werden de meeste gevestigde waarden in het politieke landschap wakker geschut. Ieder partij schreef een hoofdstuk over duurzaamheid en milieu in haar programma. Marc Galle (SP) voerde zelfs een socialistische campagne met veel groen in zijn pamflet. Het Vlaams belang slaagde erin , spijtig genoeg, om heel wat partijen te doen naar rechts opschuiven, meer nog, hun programma werd voor een groot deel ingeschreven in de visie van de NV-A.

Dat deelnemen aan de macht meer mogelijkheden biedt daar twijfel ik niet aan. Beïnvloeding vanuit de oppositie vraagt meer tijd.

Er zijn ook grenzen aan het verlangen om via de macht het beleid bij te sturen. Afspraken maken met partijen die fundamenteel andere waarden verdedigen is niet correct naar zijn militanten en kiezers toe. Coalities maken wil zeggen dat men een gemeenschappelijk project voor één legislatuur op tafel legt welk kan het gemeenschappelijk project zijn tussen de NVA-VLD trein en de Groenen in Deurne? Wat kan het gemeenschappelijk project zijn tussen de Beweging.net-mandatarissen in de CD&V en dezelfde a-sociale  trein van liberalen en nationalisten? Ik moet het antwoord schuldig blijven.

take down
the paywall
steun ons nu!