Weg met meesters en juffen!

Weg met meesters en juffen!

zondag 14 januari 2018 19:46

“Meester/juf, ik heb een vraag!”

Het is een zin die je talloze keren op een dag te horen krijgt als je je binnen de muren van een lagere school bevindt. Meer en meer doet deze aanspreking me huiveren. Willen we kinderen dan niet meegeven dat iedereen gelijk is? In een samenleving waar we momenteel, en terecht, constant hameren op gelijkheid, blijkt het toch belangrijk te zijn dat volwassenen een superioriteit willen vertonen ten opzichte van kinderen. Zijn we dan bang van opstandigheid? Van een andere mening? Andere inzichten?

In een school, die een weerspiegeling van de maatschappij zou moeten voorstellen, moet de relatie tussen leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur gebaseerd zijn op gelijkheid.

What you teach is what you preach!

Er mag geen plaats zijn voor angst, zoals vandaag nog te veel het geval is. Angst voor die superieure leerkracht waar kinderen zich telkens weer van verwijderen als ze de woorden ‘juf’ en ‘meester’ uitspreken. Democratie moet het halen van hiërarchie. Relaties moeten zich horizontaal tot elkaar verhouden en niet verticaal. Superieuren en inferieuren bestaan niet (meer).

Het zal moed vragen van schoolteams om deze wijziging door te voeren. En ja, de korte termijn zal moeilijk en uitdagend zijn, maar we moeten er in geloven dat de langere termijn vruchtbaar zal zijn.

Er zál discipline en respect zijn als we durven authentiek te zijn.

Bart en Elke zijn ook OK!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!