De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Weg met de Leuvense Vital Decosterstraat!!!

Weg met de Leuvense Vital Decosterstraat!!!

zaterdag 23 november 2019 20:39
Spread the love

Weg met de Leuvense Vital Decosterstraat!

Op meerdere plaatsen in ons land wordt thans met aandrang gevraagd om bepaalde straatnamen te schrappen omwille van het weinig koosjer leven van de betrokkene naar wie de straat genoemd is. Kortrijk bijvoorbeeld wil de naam Cyriel Verschaeve niet meer in zijn straatbeeld wegens diens radicale collaboratie met het naziregime tijdens WOII toen hij er onder meer velen toe aanzette om met de Duitsers aan het oostfront tegen de Russen te gaan vechten. “Deze oorlog is heilig, omdat hij gestreden wordt voor iets heiligs: het leven en al wat het voor schoonheid inhoudt”, aldus Verschaeve indertijd. Her en der wordt ook aangedrongen om Leopold II als straatnaam te schrappen omdat zijn kolonisatiebeleid en persoonlijk gewin in Congo verantwoordelijk geacht wordt voor het doden van naar schatting 3 tot 10 miljoen doden. Een tiental jaren terug maakte Leuven zoals bekend reeds komaf met het Maarschalk Fochplein omwille van de roekeloosheid waarmee deze opperbevelhebber van het geallieerde leger tijdens WOI oorlog voerde en die bij de eigen troepen honderdduizenden nodeloze slachtoffers maakte.

Ik pleit ervoor dat Leuven zich ook zou ontdoen van de Vital Decosterstraat. De liberale politicus Felix Vital Decoster was burgemeester van Leuven van 1901 tot aan zijn dood in 1904. In zijn functie van burgemeester had hij in 1902 de leiding van de burgerwacht toen die op die fatale vrijdagavond 18 april zes betogers doodschoot, die op dat ogenblik samen met vele honderden anderen betoogden voor de invoering van algemeen stemrecht. Vier betogers stierven in de Jansensiusstraat, de andere twee even later in de Tiensestraat. De moordpartij werd vorige week opgerakeld door de socialistische beweging in Leuven naar aanleiding van het feit dat het op 16 november precies 100 jaar geleden was dat er in ons land voor het eerst door mannen ouder dan 21 kon gestemd onder het algemeen enkelvoudig stemrecht. In het prachtige Salsa-Cahier ‘De bloednacht van 18 april 1902’ vertellen Jaak Brepoels en Rudi Hoekx in detail wat er tijdens die fatale Leuvense nacht gebeurde. Decoster gaf niet zelf het bevel tot vuren, maar was wel politiek verantwoordelijk dat dit gebeurde. Decoster schreef bovendien daags na de feiten op affiches die in de stad verspreid werden over het optreden van de burgerwacht: “hun houding is onberispelijk geweest en iedereen kent haar deze eer toe”, hetgeen onder meer in socialistische middens op fel protest onthaald werd.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!