De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Weet u eigenlijk wel wat u zegt, Mevr. Rutten?

Weet u eigenlijk wel wat u zegt, Mevr. Rutten?

maandag 11 september 2017 20:52
Spread the love

Gwendolyn Rutten trekt in de krant ‘De Morgen’ van 09 september ’17 hard van leer tegen Caroline Copers (algemeen secretaris van het ABVV in Vlaanderen) die het aandurft het op te nemen voor de aangekondigde staking van 10 oktober e.k. Begonnen als een treinstaking zal deze nu uitdeinen naar een algemene staking van het overheidspersoneel. Copers vindt bovendien dat de vakbonden te braaf en bescheiden zijn.

 Ondanks dat Rutten zichzelf als voorvechtster van het vakmanschap ziet weet ze blijkbaar niet meer hoe ze van hout pijlen moet maken.

 Gwendolyn Rutten zet meteen de aanval in met ‘Weet u eigenlijk wel wie u treft, mevrouw Copers?’ Hiermee poogt ze de vakbond een schuldgevoel aan te praten en de treinreiziger op haar kar te krijgen.

 Carl Devos (politicoloog en hoogleraar aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen) had het vorige week al scherp opgemerkt. Toen John Crombez (doctor in de economische wetenschappen en partijvoorzitter bij SP.a) de pensioenplannen van deze regering onderuithaalde probeerde Gwendolyn Rutten hem te overklassen door wat Carl Devos een klassiek trucje noemt: het door geroep proberen overstemmen. Ondanks dat de minister van Pensioenen (Daniel Bacquelaine) himself verklaarde dat de maatregelen die Crombez opnoemde en waarbij een werkloos wordende 50-plusser tot 140 EUR pensioen kan verliezen reeds beslist waren bleef Rutten volhouden dat dit klinkklare onzin was. Gezichtsverlies heet dat.

Liever dan naar evenwichten te zoeken maakt u van uw opinierecht in de krant misbruik om uw verkiezingsstrategie nog eens in de verf te zetten.

 Ondanks dat Rutten zichzelf als voorvechtster van het ondernemerschap ziet weet ze blijkbaar niet meer van welk hout pijlen te maken en valt ze, onder het mom van voorvechtster van de moe getergde treinreizigers, de vakbond en de blauw geslagen ambtenaren aan. Opnieuw probeert ze te overklassen door gewauwel waarvan we in de jaren ’80 hadden gehoopt dat het samen met Margaret Thatcher in de dood zou verenigd worden. Ik weet het Mevr. Rutten, Mevr. Copers heeft u zwaar getroffen door te stellen dat, in tegenstelling tot Ol’ Maggy deze regering de vakbond niet op de knieën zou krijgen. U zal het zich allicht nog herinneren dat u haar bij haar overlijden ‘een grote madam’ noemde, stiekem zelfs een beetje uw voorbeeld maar zo hard wil u het niet in de verf zetten, zo niet moet je straks nog publiekelijk bekennen dat je het eens bent met het feit dat ze dictator ‘Pinochet’, de handpop van de CIA en Milton Friedman, uitnodigde en zelfs in bescherming nam.

Vergeet niet Mevr. Rutten, ook de neoliberale muur zal ooit vallen.

Opnieuw hervalt u in het pamfleteren van neoliberale onzin die we nu al 40 jaar moeten aanhoren en waarvan is aangetoond dat het, net zoals het communisme, zijn diensten niet heeft bewezen. Liever dan naar evenwichten te zoeken maakt u van uw opinierecht misbruik om uw verkiezingsstrategie nog eens in de verf te zetten. Ouwe rauwe koek dus. Vergeet niet Mevr. Rutten, ook de neoliberale muur moet ooit vallen. Deze overval op de samenleving waar we vandaag met z’n allen nog stille getuige van zijn zal op zijn grenzen botsen.

Ik zet uw rauwe koek graag nog eens op een rijtje, voor het nageslacht desgewenst. De vakbond hanteert extreem-linkse recepten zegt u, recepten die in Wallonië en tal van andere plaatsen (u bedoelt Cuba waarschijnlijk) leiden tot armoede en uitzichtloze werkloosheid. Wat Cuba betreft, laat mij dat even tussendoor zeggen, krijgt dit eiland van mij de 1e prijs in het waardig overleven als samenleving onder een 50 jaar durend handelsembargo opgelegd door de rest van de wereld.

Verder is de vakbond volgens u alsnog de macht kwijt en is sindsdien álles slecht en kan niemand nog iets goed doen. Dat is eens wat anders dan een regering die hoegenaamd niet bereid is om te luisteren naar de sociale partners en alleen nog voor haar eigen grote gelijk gaat. Dan krijg je inderdaad dit soort tegenstellingen. Stilaan rijpt overal het idee dat een door de overheid ingetoomde markt die ten dienste staat van de samenleving en het besef dat je er dus niet de kantjes kan van aflopen een oplossing kan zijn voor de ongelijkheid van vandaag die bovendien nog altijd toeneemt. Dat vraagt overleg en inzicht, empathie ook. Dit staat in schril contrast tot wat u ons wil laten geloven,  nl. dat er zonder zelfstandigen geen economie is en zonder economie geen sociale zekerheid. Een economie zal een verbintenis tussen werknemer en bedrijf zijn waarbij de staat terug als verbindingsofficier optreed. Waarvan zijn dienaars opnieuw hun plaats innemen als vertegenwoordigers van het volk, niet alleen van de elite. Anders zal er geen economie, die naam waardig zijn Mevr. Rutten. 

Binnen 14 jaar zal de extreme armoede uit de wereld zijn geholpen.

Dit alles is inderdaad moeilijker dan het stoofpotje dat u ons vandaag serveert. Uw maandelijks inkomen Mevr. Rutten verwerft u vandaag uitsluitend door het blijven opsommen van oude recepten die Milton Friedman, wanneer hij de crisis van 2008 nog had mogen beleven, in een hoekje zouden doen wegkruipen van schaamte. U verdient maandelijks pakweg 20.000 euro zonder dat u daar enig fris en innoverend idee tegenover zet. En neen, onnozelheden over ‘goesting’ en over de ‘PIPS’ (positief ingestelde personen) waarmee u destijds in het federaal parlement uitpakte verantwoorden op geen enkele manier dit exuberant inkomen.

Begin dit jaar verklaarde u in een debat met Peter Mertens dat er minder armoede is dan ooit tevoren. In zekere zin kan ik u volgen:

 Een arme die minder arm wordt is voor u blijkbaar hetzelfde als een rijke die rijker wordt.

 Het jaar ervoor verklaarde u zelfs dat binnen 14 jaar de extreme armoede uit de wereld zal zijn geholpen. Het world food programme (wfp.org) zegt hierover hetvolgende:

 Vandaag de dag zijn er 795 miljoen mensen in de wereld voedselonzeker. Dit betekent dat één op de negen mensen niet genoeg te eten heeft om een gezond en actief leven te leiden. Tegen 2030 zegt u?

 Weet u eigenlijk wel wat u zegt, Mevr. Rutten?

take down
the paywall
steun ons nu!