De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We zijn fier op onze misdaad

We zijn fier op onze misdaad

woensdag 5 december 2012 20:16
Spread the love

Mijn vriend Pol Van Camp (spreekbuis recht op migratie) stuurde me volgende tekst:

Maggie De Block noemt hulp aan “illegale vluchtelingen” misdadig.
In “Terzake” stelde de staatssecretaris voor asiel en migratie dat: “…onderduiken in de illegaliteit is eigenlijk misdadig voor de mensen die hen daar bij helpen want u geeft geen toekomst aan die mensen, integendeel, het is het begin van veel miserie…”.
Op de dag van de vrijwilligers willen we hiertegen zeer sterk protesteren en schreven een open brief aan de staatssecretaris.
lees deze open brief in bijlage of op www.rechtopmigratie.be

Kinderen die school volgen mogen niet worden uitgewezen.
Het katholiek onderwijs en het GO! willen dat kinderen zonder papieren, zelfs als ze meerderjarig zijn, altijd de kans krijgen om eerst hun opleiding hier af te maken.
Ze schreven een gezamenlijke knelpuntennota. Die focust vooral op de situatie van jonge vreemdelingen die een opleiding volgen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs.
lees o.m. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121129_00386568

Vluchtelingenhuis Leuven kan aanvragen niet verwerken.
Dat er een grote nood was aan een vluchtelingenhuis in Leuven bewijst het grote succes.
Ze kunnen de aanvragen van OCMW, CAW en andere instellingen niet meer volgen.
Spijtig dat er maar acht plaatsen zijn en ze wekelijks vluchtelingen die willen opgevangen worden moeten afwijzen.
De bewoners voelen zich ondertussen goed en worden degelijk begeleid. Dank aan de nu reeds 180 personen van het steuncomité die het vluchtelingenhuis financieel of praktisch ondersteunen.
Nieuwe steunverleners zijn welkom want de kosten lopen op, zeker als we zoals nu twee moeders met kindjes hebben.
Hartelijk dank aan iedereen voor de steun.
 

take down
the paywall
steun ons nu!