De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We worden gerold

We worden gerold

maandag 7 januari 2013 21:35
Spread the love

Ja, we worden gerold door de politiek terwijl we erbij staan. Neem nu de maatregel om een netvergoeding te heffen op het injecteren van elektrische stroom op het net, door de eigenaars van zonnepanelen. Op zich een idee waar je zou kunnen achter staan, totdat je alle feiten op een rijtje zet. En dan is het verhaal veel minder fraai.

Eigenaars van zonnepanelen hebben verschillende beweegredenen om die dingen op hun dak te hebben. Fiscale stimuli zijn zeker een belangrijke rede geweest om voor velen de stap te zetten. Maar wat is daar mis mee? Als men gewoon commentaar heeft op het feit dat mensen daar een aardige cent aan over hebben gehouden, dan vind ik dat vooral misplaatste afgunst van de “have not”. 
Het argument, dat de gebruiker zonder panelen de eigenaar van PV-panelen fors moet betalen, is larie. Er bestaat zoiets als GSC’s (GroeneStroomCertificaten) en in het begin waren die hoog. Maar dat was ook nodig, aangezien een installatie in pakweg het jaar 2007 (toen ikzelf nog instapte in het systeem) vrij duur was. Vandaag de dag is de aankoopprijs een fractie, en dan is het ook gerechtvaardigd dat de GSC’s worden afgebouwd, wat nu trouwens ook al lang aan het gebeuren is. 

Maar toch, dit alles geeft een wrange nasmaak, want het zijn niet de eigenaars van zonnepanelen die enkele GSC’s per jaar opstrijken, maar de grote bedrijven en energieparken, die met de grote koek gaan lopen. En als grote energiemaatschappijen een oude onrendabele steenkoolcentrale converteren naar een biomassa-centrale, en daar houtsnippers, huisafval en rioolslib (bron Greenpeace) in verbranden en met massa’s GSC’s gaan lopen, dan knaagt er toch iets bij mij, zeker als de “populaire maar o zo kwaliteitsvolle media” telkens hun camera richten op Jules met de 7 PV-panelen. Kom Jules, leg het nog maar eens uit waarom je een dief bent en je buur laat betalen. Of is het toch iets genuanceerder?

Een tweede rede waarom een eigenaar PV-panelen kan geplaatst hebben is de zorg voor het milieu. Neen, ik spreek niet namens andere eigenaars, maar namens mezelf. Ja, ik ben begaan met het klimaat en ik doe echt alle mogelijke stappen om mijn voetafdruk te beperken. Overal LED-verlichting, koken op aardgas, een condensatieketel, A+++ huishoudtoestellen, huizenruil om dicht bij het werk te wonen, een eigen moestuin voor minder voedselkilometers, minder vlees, etc. En ja, als kers op de taart mogen er dan panelen op het dak. So what? Het is een en-en-verhaal. Goed isoleren en zuinig omspringen met energie, en dan zelf energie opwekken. Ik begrijp nog altijd niet waarom we niet naar het hele verhaal kunnen kijken. Willen we de problemen oplossen, dan is energiezuinig zijn en decentrale energieopwekking één van de oplossingen. Maar dat is natuurlijk niet datgene wat “grote energieleveranciers” daarvan denken. Of liever, de aandeelhouders zien dat anders… Centrale energieopwekking levert heel wat problemen op, maar legt de macht in bepaalde centra, waar men die macht graag vast weet te houden!

Freya heeft dan maar geprobeerd om die slimme meters door onze strot te duwen. Goed geprobeerd Freya, maar ik wil de mensen nog attent maken op enkele problemen met die slimme meter. In Nederland is men er al lang achter gekomen dat de slimme meter vooral sluw blijkt te zijn! Want die slimme meter kan ook zien als je een elektrische auto aan het opladen bent, en dan flikkert die er nog snel wat accijnzen bij. Of had je gedacht dat de regering je gratis ging laten rondrijden met je nieuwe elektrische auto? Mispoes! Betalen die handel. Het argument van het sensibiliserende effect kan je snel onderuit halen. Schrijf elke maand je meterstanden op, wat wij al doen sinds 2003 (10 jaar, dus dat verdient een speekselmedaille), en je krijgt ook een prachtig overzicht. Geef het in een rekenblad in, en je kunt zelfs met 2 klikken van de muis een trendlijn maken en voorspellen waar je zult landen.
Oh ja, dat van die accijnzen op de elektriciteit is al naar voor gebracht door Prof. Driesen van de KUL, die destijds in het Bempt-gebouw in Geel uit de biecht is geklapt, nadat hij van een vergadering kwam van Patricia Ceysens en Hilde Crevitz (deze heer was getuige). Dat waren in 2009 al de agendapunten die naar voor werden geschoven. Of dacht je werkelijk dat beslissingen “last minute” worden genomen. Neen, we worden met voorbedachte rade gerold meneer. Zo simpel is dat!

Het laatste oneerlijke aan heel het verhaal zijn de twee maten en gewichten. Een eigenaar die echte groene stroom weet op te wekken met zonnepanelen mag 200 euro betalen voor een doorsnee installatie, exclusief btw, terwijl grote spelers 3,13 euro betalen voor dezelfde MegaWatt op het net te zetten. Ziet mijn oog daar een kleine discripantie???

Moet het dan nog verbazen dat ik 200% achter de stappen van Roland Willems uit Bilzen sta. Hij heeft de intentie om de zaak voor de rechter te slepen. En dat kan ik alleen maar toejuichen! Bravo

Beste,

Zoals reeds bekendgemaakt in het nieuws, zal er vanaf dit jaar een netvergoeding worden aangerekend aan eigenaars van zonnepanelen. Deze vergoeding is enkel voor de kleine installaties van minder dan 10kW. De CREG heeft het aanrekenen van deze vergoeding in november goedgekeurd. Deze vergoeding komt neer op ongeveer €50 (excl. BTW) per kW. Er wordt gekeken naar de installatie en dus niet de opbrengst ervan. Voor een installatie van 4kW, zal dan een vergoeding van €200 (excl. BTW) worden aangerekend, ongeacht of deze kW ook werkelijk op het net gestuurd werden.

In de wetenschap dat een kerncentrale een vergoeding van slechts €3,13 per megawattuur dient te betalen, lijkt dit bedrag dan ook ongepast. Een netvergoeding kan in principe, maar dan dienen wel alle producenten gelijk behandeld te worden. Rekening houdende met het feit dat zonnepanelen dan nog eens groene stroom produceren, iets dat in feite gestimuleerd zou moeten worden door de overheid, is dit bedrag zeker uit de lucht gegrepen.

Daarom wil ik een actiecomité oprichten teneinde klacht in te dienen bij Hof van beroep Brussel. De verregaande discriminatie en het negeren van Europese Richtlijnen die landen aanzetten tot het stimuleren van de productie van hernieuwbare energie kunnen er toe leiden dat de beslissing tot het opleggen van deze netvergoeding vernietigd wordt.

De vlaamse PV federatie heeft ook al klacht neergelegd bij het hof van beroep Brussel, maar dit is enkel voor ondernemingen en niet voor particulieren!

Hiervoor is het noodzakelijk een beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in energierecht. Helaas is dit nogal een kostelijke zaak. Maar hoe groter de groep is hoe lager deze kost is.

We hebben hiervoor ook niet veel tijd. Want als we bericht krijgen van betaling voor de netvergoeding, heeft men maar 30dagen de tijd om beroep aan te teken bij het hof van beroep in Brussel. Dus twijfel niet neem contact op met mij voor meer informatie

Daarom zou ik jullie willen vragen of jullie geïnteresseerd zijn om allen samen naar een advocaat te stappen om deze onrechtvaardige beslissing vernietigd te krijgen.

Heb al contact opgenomen met advocaat Bernard Vanheusden deze werkt voor het advocatenkantoor Monard-D’Hulst te Hasselt.

Voor meer informatie:

Willems Roland

H

rolandwillems@hotmail.com

Tel 0472 38 78 83

take down
the paywall
steun ons nu!