De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg

We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg

woensdag 13 december 2017 17:46
Spread the love
We begeven ons op een zeer Gevaarlijke Weg


Waar Trump voor staat, is niet ‘America First’, maar ongebreideld kapitalisme, groeiende ongelijkheid, toenemend racisme, blanke suprematie, haat tegen vrouwen, protectionisme en voortdurende provocatie. Hij creëert opzettelijk een crisis, want de regering van Trump gedijt door chaos. De een zijn dood is de ander zijn brood.


De familie Trump wordt gekenmerkt door wetteloosheid, megalomanie en een algemeen gevoel van superioriteit ten opzichte van gemeenschappelijke regels en wetten. Trump profiteert op allerlei mogelijke manieren van zijn presidentschap. Trump zal georkestreerde chaos gebruiken om nog radicalere items op zijn agenda te zetten, zoals: ontmanteling van de rechtsstaat, van de verzorgingsstaat, van sociale voorzieningen en de vrije pers.

In de nachtmerrie van het werkelijke leven, verkopen dromen goed. (Naomi Klein)


Mensen zoals Trump en anderen zijn ervan overtuigt dat geld en macht je het recht geven om je wil op te leggen aan anderen. Zoals Milton Friedman en Ayn Rand ooit eens zeiden, “Macht is recht”, en “Egoïsme is een deugd”.

Democratie sterft in duisternis

Verdeel en heers, gebruik crisis of veroorzaak een crisis, om de democratie buitenspel te zetten en de vrijheid van mensen sterk te beperken. Onder het mom van “crisis” kunnen allerlei “noodzakelijke maatregelen” worden genomen, zoals de beperking van de vrijheid, nog meer deregulering, volledige afbraak van sociale voorzieningen en van de arbeidsvoorwaarden , met een enorme toename aan overheidscontrole en particuliere beveiligingsbedrijven die patrouilleren door de straten van onze verlaten democratie.

De laatste dagen van het kapitalisme

We lijken een fase van bijna extreem kapitalisme te zijn ingegaan. Dat komt omdat de elite weet dat het de laatste dagen van het kapitalisme is, waarin het ongegeneerd hamsteren van het kapitaal ten einde loopt. Ze weten dat de grove schendingen van mensenrechten niet eeuwig kunnen doorgaan en dat de mensen uiteindelijk zullen ontwaken uit hun nachtmerrie. Er is een laatste, wanhopige spurt naar de finish. De laatste sprint naar de onderkant van de totale uitbuiting.


Deze Weg is een doodlopende Weg


We moeten dit pad van dood en vernietiging verlaten en terugkeren naar de weg van liefde, respect en groeiend bewustzijn. Het is tijd om mededogen, integriteit en verlichting opnieuw toe te laten in het hart, zodat we de planeet en onszelf kunnen genezen. Toen we jong waren schenen we allemaal als sterren. Nu in je ogen kijkend is het leeg en donker, als zwarte gaten in het helaal. Laat het licht in je ogen weer schijnen, wees een ster onder de sterren. Shine on you crazy diamond, Pink Floyd https://youtu.be/VyLY8YDWzrQ


Er is een groeiend besef van onrechtvaardigheid onder de mensen en voor onze planeet.


Deze schitterende natuur en aarde ontnemen wij, volwassenen, van onze kinderen en kleinkinderen. Kinderen die niets te maken hebben met de grote problematiek, maar die wel de gevolgen erven. In de nabije toekomst zijn er misschien geen bijen, koraalriffen, luipaarden, olifanten, neushoorns, jaguars, leeuwen enzovoort. Onze kinderen die overspoeld worden met natuurrampen, droogte, aardbevingen, stormen en een stijgende zeespiegel, met alle sociale en economische onzekerheden.


Dankzij Trump mogen afgeslachte olifanten en andere dieren het land weer in om de potsierlijke muren van mensen als sinistere trofeeën te versieren. Hoeveel hebben lobbyisten voor dit voorrecht betaald en hoeveel invloed hadden de zonen daarbij?

Niets en niemand is heilig en veilig, in de kille harten van megalomane psychopaten.


Beloften worden gebroken en woorden betekenen niets, wanneer woorden vol met leugens zitten.

Trump is niet de enige, maar Amerika is verreweg het machtigste land ter wereld en helaas, daarbij komend, de nooit aflatende wapenwedloop. http://lanariaamberkira.blogspot.nl/2017/05/meer-massa-vernietigingswapens.html#more

Bewandel je eigen weg en omarm gemeenschappelijke wegen

Maak je eigen weg, en niets is onmogelijk als het hart en de geest ernaar streven. Sta op en verenig je. Bundel je krachten en laat liefde, respect en gezond verstand onze gidsen zijn. Laat geen onschuldige mensen sterven in de straten van onze samenleving en onze kinderen huilen van armoede en honger.


We zouden allemaal geweldloos en wereldwijd moeten protesteren en alle organisaties samenwerken tegen dit monsterlijke kapitalistische systeem en tegen deze wereldwijde onderdrukking van de mensheid en gebrek aan respect voor onze planeet.


Wanneer mensen van alle rassen, kleuren, religies, andere overtuigingen hun onderlinge verschillen opzij zetten, voor het algemeen belang en er overal in de wereld miljoenen mensen protesteren tegen dit kapitalistisch systeem. Wanneer in alle wereldsteden het gekleurd ziet van vastberadenheid, moet uiteindelijk de elite, de banken, multinationals en regeringen wel gehoor geven aan de GROTE ONRECHTVAARDIGHEID, onderdrukking en verarming van het volk. Het algemeen belang is onze Planeet Aarde, onze volgende generaties, U en ik. Sta op.


Dit neoliberalistische systeem is een symptoom van een diepgewortelde ziekte, waar we van moeten genezen. (Naomi Klein)

Lanaria Amberkira. 08-12-2017 
Geïnspireerd door Naomi Klein, “Nee, is niet genoeg”.
https://www.facebook.com/WhiteRoseEvolution/?fref=ts
Blogpost: http://lanariaamberkira.blogspot.nl/
Video peacemessage: https://youtu.be/jh142luEszg

take down
the paywall
steun ons nu!