De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We are Here kraakt pand in Amstelveen/Ongoing story/Haatzaai campagne Forum voor Democratie

We are Here kraakt pand in Amstelveen/Ongoing story/Haatzaai campagne Forum voor Democratie

dinsdag 19 juni 2018 07:09
Spread the love

WE ARE HERE KRAAKT PAND IN AMSTELVEEN/ONGOING STORY/FORUM VOOR DEMOCRATIE ANTI VLUCHTELINGEN HETZE/DISCUSSIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/we-are-here-kraakt-pand-in-amstelveen-ongoing-story-haatzaai-campagne-forum-voor-democratie-discussie/

VOORAF:
U ziet lezers:We are Here laat mij niet los!En in dit stuk wil ik graag ingaan op het vervolg van We are Here, maarvooral ook de systematische hetze tegen deze vluchtelingen.En de eigenaardige discussies waarin een mens verzeild kan raken.ENJOY!
Beste lezers,
Kort geleden trok ik aan de bel over de inhumane situatie van de We are HereVluchtelingen.Weet u het nog?
Het zijn:
Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn en sinds 2012door Amsterdam trekken, van het ene kraakpandna het andere [1], niet omdat ze dat zo leuk vinden,maar om aandacht te vragen voor hun desperate situatie:maar vaak niet terug KUNNENnaar het land van herkomst, vanwege de oorlogssituatie  en somsgaat  het ook om mensen, die geen zorgvuldigeasielprocedure gehad hebben. Bewijs daarvoor is, dat gaandeweg hun zwerftocht tegen wil en dankdoor Amsterdam, alsnog 100 mensen een verblijfsvergunning hebbengekregen! [2]Ook vaak kunnen zij niet terug, omdat het land van herkomst geenresidocumenten afgeeft en zo hun terugkeer frustreert. [3]
Zie onder noot 4 uitgebreide informatie [die u deels al kent]over hun reilen en zeilen.
Ze hebben dus recentelijk panden in de Rudolf Dieselstraatgekraakt [5], moesten op last van de rechter weer weg en begonneneen nieuwe zwerftocht.
Alvorens daarover, het volgende
VALSE HETZE TEGEN WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/ANNABEL NANNINGA, POWNED EN IDENTITAIR VERZET 
Wat ik in mijn vorige stuk niet heb vermeld, hoort u nu:
De fascistische en Islamofobe partij Forum voor Democratie [6]is sinds haar aantreden in de Tweede Kamer een hetze tegen vluchtelingenbegonnen [7], hierbij enthousiast gesteund door de Forumvoor Democratie afdeling in de Amsterdamse Gemeenteraad, onderde ”bezielende” leiding van Annabel Nanninga.Zij, die eens vluchtelingen, die de Middellandse Zee overstaken”Dobbernegers” genoemd heeft [8] en meer dan een keer antisemitischeopmerkingen gemaakt heeft [9] en holocaust grappen wel OKAY vindt [10],is sinds haar aantreden in de Gemeenteraad in maart 2018 [na de Gemeenteraadsverkiezingen] een flinke hetze tegen de We are HereVluchtelingen begonnen. 
Zie alles daarover onder noot 11, maar ik wil wel een deel van haar uitsprakenin een interview met haar door Powned [een extreem-rechts medium en ”vriendje”van Forum voor Democratie en Wilders’ PVV] aanhalen:” “Er zijn hier 11 panden gekraakt door een groep illegalen die hier sowieso al niet mogen zijn. (…) Het aanmoedigen van het stelen van andermans vastgoed een voorproefje is van de totale rechtsongelijkheid en wetteloosheid die Amsterdammers de komende vier jaar te wachten staat als dat extreem linkse college doorgang krijgt. (…) Ik ben bang dat dit een voorproefje is.”  [12][12]   
Deze uitspraak deed zij bij een provocerend bezoek met de extreem-rechtse OmroepPowned, aan de Rudolf Dieselstraat, waar We are Here een aantal panden gekraakt had. [13]Van deze uit nood geboren actie maakten Nanninga en haar vriendjes vanPowned een criminele daad….. [14]
Want natuurlijk waren Powned/Annabel Nanninga maar met een bedoelingnaar de Rudolf Dieselstraat getogen:Voor hun ”broodnodige” We are Here bashing campaign.
Ze hadden daarin medestanders in de neo nazi club Identitair Verzet, [15]die een woning kraakte tussen de gekraakte We are Here pandenom ook nogeens lekker het vuurtje op te stoken, te intimideren en haatte zaaien tegen de We are Here Vluchtelingen. [16]Maar deze neo nazi lieden werden al spoedig uit de buurt verdreven! [17]
Ik denk lezers, dat het u ook  duidelijk wordt, dat dit eengrote extreem-rechtse aanval was op de vluchtelingen!
MAAR DIT WAS NOG NIET ALLES!
TWEEDE KAMERLID THEO HIDDEMA ”EEN CATEGORIE CHANTEURSEN OPLICHTERS”
Ook FvD Tweede Kamerlid mr Theo Hiddema deed een kwaadaardigeduit in het zakje!
Op 27 mei trok Monsieur Hiddema in het pro Forum voorDemocratie programma ”Business Class” van leer tegen de We areHere vluchtelingen
Ik citeer dit heerschap: Een “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen”  [18]

Hiddema again:
” “Ongedocumenteerden, weet je wat dat zijn? Dat zijn gewoon illegalen. Maar die term komt daar niet in voor, want dat is zielig. (…) Dus komt er een zieligheidssausje overheen, heten ze ongedocumenteerden dan lijkt het net of iemand door misgeboorte of ongemak in zijn leven geen documenten heeft. (…) En waarom hebben ze geen papieren? Heel simpel: omdat ze die weggegooid hebben. Of verdonkeremaand, ze zijn helemaal niet zielig. Dat is gewoon de manier om de staat te kunnen chanteren.

En vervolgens hebben ze al hun vluchtverhalen ook bij elkaar gelogen want ze zijn totaal uitgeprocedeerd.” [19]Natuurlijk vermeldt Hiddema tijdens zijn tirade er NIET bij, dat 100 van die zogenaamdeleugenaars [ 

En vervolgens hebben ze al hun vluchtverhalen ook bij elkaar gelogen….] alsnog hun verblijfsvergunning gekregen heeft,

omdat hun asielprocedure onzorgvuldig geweest was…….[20]


VLUCHTELINGEN BASHEN IN DE TWEEDE KAMER
In hun anti vluchtelingenhetze worden het Forum voor Democratie, de PVV [vergeet die niet, ik verwijs naar de anti vluchtelingenhetze van Wildersin 2015 en ook recentelijk weer ”actief” tegen We are Here] [21] en aanverwantenvan harte gesteund door de VVD!
De Gemeente Amsterdam wilde namelijk een 24 uurs opvang voor de uitgeprocedeerden [vanaf nu genoemd: ongedocumenteerden] van We areHere regelen [22], wat in ieder geval een verbetering was van de nachtopvang[bed, bad, broodregeling] [23], waarop op 22 mei een motie volgde van VVD TweedeKamerlid Daniel Koerhuis [aangenomen], met een verbod voor de GemeenteAmsterdam om die 24 uurs opvang te realiseren! [24]
Een fanatiek mannetje, die Koerhuis, want hij kreeg het via een tweede motie[ook aangenomen] voor elkaar om het Amsterdamse Collegebesluit omeigenaren te vragen geen aangifte tegen krakers te doen [25], te latenvernietigen door de Kroon. [26]Volgens mijn informatie een zeer zeldzame ingreep in lokaal bestuur. [27]

VLUCHTELINGEN VERDREVEN UIT RUDOLF DIESELSTRAATHOOGTE KADIJK/WEESPERZIJDE
Ondertussen gaat het vluchtelingen drama maar door en door.Op 1 juni moesten de We are Here vluchtelingen weg uit de Rudolf Dieselstraat[28] op zoek naar een nieuw onderkomen.
In eerste instantie niet succesvol:We are Here probeerde een pand aan de Hoogte Kadijk te kraken,maar dat bleek bewoond. [29]
Daarna probeerden ze het bij de Weesperzijde, ook bewoond. [30]Helaas escaleerde het daar even, omdat een lid van de groep doordraaideen in conflict kwam met een van de bewoners, toevallig de zoonvan VVD Wethouder Eric van de Burg. [31]Betreurenswaardig, kan helaas gebeuren, en uiteraard door [extreem] rechtse media zoals De Telegraaf, die allangeen hetze voert tegen de ongedocumenteerden, behoorlijkopgeblazen. [32]Overigens was op het filmpje duidelijk te zien, dat Khalid Jone,woordvoerder van de We are Here Groep, er alles aan deed omde situatie te de escaleren. [33]Ik heb mij ook nog even via Twitter in de discussie gestort.Zie noot 34
Een aardig ”tegengif” tegen de extreem-rechtse demagogieover de We are Here vluchtelingen is ook te vindenin een interview van  Het Parool met We are Here woordvoerderKhalid Jone, die ook ingaat op de gebeurtenissen aan de Weesperzijde.Zie noot 35

WE ARE HERE IN AMSTELVEEN
Een kraakpoging, die WEL succesvol was, was in Amstelveen [36],maar daar maakte de loco burgemeester, die daags na de kraakde We are Here Groep had opgezocht, duidelijk maakte dat hij van de kraakniet gediend was en wilde, dat ze  zo snelmogelijk vertrokken. [37]Hard misschien, maar wel eerlijk en ”beter” dan dat opnoprechte gedraai vanvoormalig burgemeester van der Laan! [38]Over de reactie van die loco burgemeester ben ik trouwens niet verbaasd, want hoeveel kans  hebben ongedocumenteerden nou in een VVD Gemeente? [39]
We zullen zien, hoe lang ze hier nu weer kunnen blijven, wanterg welkom zijn ze niet.Maar tenminste is de loco burgemeester, nogmaals, eerlijk enwindt hij er geen doekjes om. [40]Want niets is in deze desperate situatie erger dan valse hoop.
Overigens heb ik op de website van ”Binnenlands Bestuur” nog een aardige discussie gevoerd!Zie direct onder dit stuk en dus voor het notenapparaat!

EPILOOG

Rechteloos en tussen Wal en Schip [41], dat is de situatie waarin deWe Are Here ongedocumenteerden [die zich weer in allerlei kleineregroepen hebben afgesplitst, dat krijg je na 6 jaar zwerven door Amsterdam]verkeren. Niet uitzetbaar, vallend in het zogenaamde ”asielgat” [42], omdatzij uit oorlogsgebieden komen, of nog in een asielprocedure zitten[en dus ten onrechte aangemerkt als ”uitgeprocedeerd] of soms wilhet land van herkomst niet meewerken met het afgeven van reisdocumenten,en ga zo maar door. [43]
Zij hebben recht op een waardig bestaan, recht om hun levenop te pakken in veiligheid en waardigheid.
Geen chanteurs en oplichters [criminelen dus], zoals haatzaaieren Forum voor Democratie voorman Theo Hiddema ze noemt [44]die zoek ik eerder bij politieke[extreem] rechtse partijen ‘als bijvoorbeeld PVV en  VVD. [45]
Ook suggereert Hiddema, dat de ”We are Here Groep”ten onrechte als ”zielig” wordt beschowd, maar dat niet zijn. [46]
Hierin geef ik Hiddema gelijk:
”Zielig” zijn de ongedocumenteerden bepaald niet, wel dapper endoorzetters!
Want ga er maar eens aanstaan, zes jaar door Amsterdam zwerven.,steeds weer worden ontruimd, levend in vaak erbarmelijke omstandigheden.
Dus, KUDOS voor de We are Here Groep, wiens zwerftocht ik blijf volgenen wiens recht op een bestaan in Waardigheid ik zal blijven verdedigen
Ik eindig met hun Strijdlslogan:

”WE ARE HEREAND WE WILL FIGHTFOR FREEDOM OF MOVEMENT IS EVERYBODY’S RIGHT!”

Astrid Essed

REACTIE/DISCUSSIE OP BINNENLANDS BESTUURMIJN TWEE COMMENTAREN

BINNENLANDS BESTUURUITGEPROCEDEERDE KRAKERS MOGEN TOT 1 JUNI BLIJVEN27 APRIL 2018

https://www.binnenlandsbestuur  .nl/bestuur-en-organisatie/ nieuws/uitgeprocedeerde- krakers-mogen-tot-1-juni- blijven.9586633.lynkx

TEKST

De ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here kunnen nog tot 1 juni blijven wonen in de gekraakte panden in Amsterdam-Oost. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam beslist.

Iets langer

De vluchtelingen hadden het kort geding aangespannen omdat ze het niet eens waren met de beslissing van het Openbaar Ministerie, dat begin deze maand besloot dat de gekraakte panden binnen acht weken moeten worden ontruimd. Volgens de rechter mogen de krakers nog iets langer blijven in de woningen aan de Rudolf Dieselstraat, op voorwaarde dat ze Ymere ‘geen strobreed in de weg leggen’ bij het geplande bodemonderzoek in de tuinen. ‘Als er gedoe ontstaat, moeten ze er onmiddellijk uit.’

Incidenten

We Are Here kraakte eind maart de eerste woningen. In totaal hebben ze nu 22 huizen en een bedrijfspand bezet. De kraakactie zorgde voor veel ophef door enkele incidenten die ermee gepaard gingen. Zo werd tot twee keer toe een zogenoemde ‘vergiskraak’ gedaan in een bewoonde woning. Bij een daarvan stond een bewoonster onder de douche. Ook zouden medewerkers van Ymere, eigenaar van de panden, en leegstandsbeheerder Camelot zijn bedreigd. Vorig weekend ontstond er een conflict tussen leden van Identitair Verzet en een groep antifascisten.

Buurtbewoners

De rechter constateerde dat de openbare orde is verstoord, maar keek ook naar de belangen voor de krakers. Daarbij woog hij mee dat veel buurtbewoners hebben aangegeven dat ze geen problemen hebben met de mensen van We Are Here. (ANP)

REACTIES
Door Astrid Essed (Journalist/Historica) op  6 juni 2018 17:10UITGEPROCEDEERDEN NIET UITZETBAAR 
REACTIE OP ”BEN DE JURIST” 
Hierbij een reactie op ”Ben de Jurist” 
Ik citeer hem 
” Het betreft hier UITGEPROCEDEERDEN die geen recht hebben op een verblijfsvergunning en hier dus illegaal zijn. Opsluiten en uitzetten is het enige dat rechtvaardig en logisch is ‘ 
Het interessante van deze zogenaamde ”jurist” is, dat hij niet in staat is, 
overtuigende juridische argumenten aan te voeren tegen mijn betoog en 
duidelijk nog nooit gehoord heeft van het zogenaamde ”asielgat” waarin 
deze We are Here vluchtelingen zijn beland. 
Want ze juist NIET worden uitgezet. 
Natuurlijk, uitgeprocedeerden mogen volgens de vreemdelingenwetgeving niet 
in Nederland blijven, maar dit gaat om mensen, die NIET UITZETBAAR zijn en 
daarom vreemdelingendetentiecentrum in en uit gingen en gedoemd zijn, 
op straat te zwerven. 
Want de landen van herkomst zijn meest oorlogsgebieden of 
gesloten dictaturen OF de landen van herkomst werken niet mee aan het 
verschaffen van verblijfspapieren. 
OF, wat ook is voorgekomen is, is dat een deel van de groep geen 
zorgvuldige asielprocedure heeft gehad, zoals Amnesty International 
heeft geconstateerd. 
Bewijs: 
100 mensen van de We are Here Groep hebben in de loop van het proces, alsnog 
een verblijfsvergunning gekregen. 
Die onuitzetbaarheid heb ik ook in mijn betoog uitdrukkelijk 
genoemd, dus begrijpend lezen kan 
deze meneer, die zich ”jurist” noemt,niet. 
Bij niet uitzetbaarheid is Nederland eraan gehouden, hen een 
verblijfsvergunning te verschaffen in het kader van het buitenschuldcriterium. 
ZO is dus de realiteit van de We are Here vluchtelingen. 
Ze kraken niet voor hun plezier, maar uit pure overlevingsdrang, tegenover 
een bot en inhumaan asielbeleid! 
http://www.grutjes.nl/2018/04/ zij-zijn-hier/ 
https://www.astridessed.nl/we- are-here-vluchteli … 
Meneer de Jurist is alles, behalve een gedegen jurist, HAHAHAHAHA! 
Ik sluit hierbij van mijn kant de discussie af 
Astrid Essed/Journaliste en historicaDoor Ben (jurist) op  1 juni 2018 15:11Als Astrid Essed zo graag wil dat deze mensen hier blijven dan neemt zij ze toch op in haar huis en betaald ze alles voor hen? Het betreft hier UITGEPROCEDEERDEN die geen recht hebben op een verblijfsvergunning en hier dus illegaal zijn. Ik zeg; opsluiten en druk op de landen van herkomst net zolang tot die landen ze weer terug nemen. Idiote uitspraak van de voorzieningenrechter; kraken is diefstal en dat ook nog eens door mensen waarvan al bepaald is dat ze niet in dit land mogen zijn. We are here? Dat is nu juist het probleem! Opsluiten en uitzetten is het enige dat rechtvaardig en logisch is.

Door Astrid Essed op 1 juni 2018 14:52UITGEPROCEDEERDE KRAKERS MOGEN TOT 1 JUNI BLIJVEN/ GESOL 
MET OPGEJAAGDE VLUCHTELINGEN 
Hoewel het een opluchting voor de We are Here vluchtelingen was, 
dat ze even een adempauze hadden en tot 1 juni konden 
blijven zitten [vandaag dus alweer weg], is het gesol 
met kwetsbare mensen natuurlijk een groot schandaal. 
Voor diegenen, die denken, dat deze mensen ”profiteurs” en 
”gelukszoekers” zijn, het volgende: 
De We are Here vluchtelingen behoren tot een groep uitgeprocedeerden, 
die vanwege de oorlogssituatie/dictatuur [Somalie/Soedan, Eritrea,etc] hetzij niet 
terug KUNNEN naar hun land van herkomst, hetzij geen zorgvuldige asiel- 
procedure gehad hebbeb, hetzij dat hun land van herkomst geen benodigde 
reispapieren wil verschaffen of hen simpelweg niet terug wil nemen. 
Bewijs dat vaak de asielprocedure niet zorgvuldig was is het feit, dat vanaf 
2012 [toen ze in Amsterdam aandacht voor hun situatie begonnen te 
vragen], 100 We are Here mensen alsnog een verblijfsvergunning heeft 
gekregen! 
Sinds 2012 zwerven ze door Amsterdam met geen enkel recht op opvang 
[wat je niet hebt als uitgeprocedeerden] van kraakpand naar kraakpand, 
behalve de bed/bad/brood opvang, waar je alleen ‘s avonds terecht kan 
Te weinig! 
Nederlandse Staat, behandel deze mensen volwaardig, maak een einde aan dit 
gesol en verschaf hen een verblijfsvergunning, zodat ze hier een menswaardig 
bestaan kunnen opboiwen! 
https://www.astridessed.nl/we- are-here-vluchteli …

Door Rekenaar (medewerker) op  30 april 2018 09:16Interessante manier van redeneren van de rechter. Dacht ik nou toch dat dit gewoon een handhavingszaak zou zijn waar mensen bij betrokken zijn die of in een procedure zitten of geen recht van verblijf hebben. Maar nee, ze hebben schijnbaar alle rechten van de wereld want er wordt hier niet geoordeeld vanuit de basis – bij een procedure heb je recht op verblijf in een AZC en anders heb je geen huisvestingsrechten. En uiteraard al helemaal geen afgedwongen kraakrechten. Nee, alle gekte kan hier in Nederland inmiddels, Met advocaten op toevoeging rechten afdwingen die je niet hebt, gesteund door buurtbewoners die geen problemen hebben met de kraak.Meende ik in mijn onnozelheid toch dat het hier om een handhavingszaak ging! Wanneer ik volgende 
keer een terechte boete van het CJIB krijg, ga ik bepleiten dat mijn medeweggebruikers er helemaal geen last van hebben gehad.

NOTEN

[1]

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOOR!ASTRID ESSED29 MEI 2018

https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/

[2]

” Maar we weten dat het mogelijk is als we de kans krijgen; van de Wij Zijn Hier groep hebben inmiddels rond de 100 personen alsnog een verblijfsvergunning gekregen.”
WIJZIJNHIER.ORGVLUCHTELINGEN WIJ ZIJN HIER KRAKEN IN OSDORP25 NOVEMBER 2017
https://wijzijnhier.org/vluchtelingen-wij-zijn-hier-kraken-in-osdorp/

[3]

” Niet iedereen in de groep zit in dezelfde situatie. Maar velen van hen vallen in het ‘asielgat’. Dat wil zeggen dat ze (nog) niet zijn geaccepteerd als vluchteling, en Nederland moeten verlaten, maar dat ze dit niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen weigert, of omdat ze geen papieren kunnen krijgen om er heen te reizen. Landen als Libië en Jemen hebben überhaupt geen functionerende overheid of ambassades meer. Maar zonder papieren, en zonder een laissez-passer van die niet-bestaande ambassades, kun je Nederland simpelweg niet verlaten.”

GRUTJES.NLZIJ ZIJN HIER

http://www.grutjes.nl/2018/04/zij-zijn-hier/

[4]

UITPERS.BEPLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIPASTRID ESSED3 JUNI 2018
http://www.uitpers.be/artikel/2018/06/03/pleidooi-vluchtelingen-wal-en-schip/

[5]

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOOR!ASTRID ESSED29 MEI 2018

https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/ 

[6]

DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA INDE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIEASTRID ESSED

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/01/22/debat-tussen-thierry-baudet-en-femke-halsema-in-de-baliebrief-aan-yoeri-albrecht-directeur-de-balie

[7]

ZIE VOOR HETZE FORUM VOOR DEMOCRATIE TEGENVLUCHTELINGEN:
”ZO DOE JE DAT: FORUM VOOR DICTATUUR ZAAIT HAAT TEGEN VLUCHTELINGEN”JOKE KAVIAAR29 MEI 2018

https://www.jokekaviaar.nl/Forum_voor_Democratie_haatzaaien.html 

[8]

https://twitter.com/ananninga/status/587981173755871232

Annabel Nanninga?Verified account @ANanningaFollowFollow @ANanningaMore

Illegalen en dobbernegers: we zijn te beschaafd dus ze blijven komen.

Translate Tweet  7:10 AM – 14 Apr 2015

COLUMN GEEN STIJL, WAARIN ANNABEL NANNINGAIN 2014 AFRIKAANSE VLUCHTELINGEN, DIEDE MIDDELLANDSE ZEE TRACHTEN OVER TE STEKEN,”DOBBERNEGERS” GENOEMD HEEFT:

GEEN STIJLHET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINTANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014  http://www.geenstijl.nl/mt/arc hieven/2014/04/het_is_weer_len te_de_grote_ove.html   TEKST  HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINT  Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [DavidAttenborough stem] Gedreven door instinct verlaten ze hunoverwinter broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naarhet Hoge Noorden.De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomdebestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger[Nigris flotilas vulgaris] is Fort Europa.Een oceaan verderop is de Amerikaanse varieteit, de Mexicaanse Werkzoeker[Laboris bijnagratis tortillas] aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzenbegonnen, naar de paaigronden in Noord Amerika.Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soortmoet overleven. [/David Attenborough stem]. Nee,.maar even allegekheid op een vlotje.In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingenonderschept door de Italianen. [1]De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te wordendoor Latijns Amerikaanse illegalen. [2]Kunnen we wel tof doen over gelukszoekers en grenzen van ondoordringbariummet bisonkit en mitraiileursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dusenorm fout.De helft van de wereld heet niks, de andere helft heeft alles, en ze komen hetgewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheelkwalijk nemen en als de mense er zulke risico’s voor over hebben zoudenwe kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. [3]Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroegof laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalenheel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kantvan de grens.Wat gaan we eraan doen, mensen? Rijkdom verdelen, rigoureuzegeboortebeperking, hopen, dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.Een bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizendin twee dagen: het seizoen is begonnen. ANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
   NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABEL NANNINGA
   [1]
  VOLKSKRANTITALIE REDT 4.000 BOOTVLUCHTELINGEN INTWEE DAGEN9 APRIL 2014
  http://www.volkskrant.nl/buite nland/italie-redt-4000-bootvlu chtelingen-in-twee-dagen~ a3632070/
    [2]
   BREITBART.COMREPORT: NEW MASSIVE WAVE OF ILLEGAL IMMIGRATIONCOMING8 APRIL 2014
  http://www.breitbart.com/big-g overnment/2014/04/08/report-ne w-massive-wave-of-illegal-immi gration-coming/
    [3]
   GEEN STIJLMIDDELLANDSE ZEE VOL WATERTRAPPENDE GELUKSZOEKERS3 OCTOBER 2013
  http://www.geenstijl.nl/mt/arc hieven/2013/10/lampedusa.html

ZIE OOK

ANNABEL NANNINGA/”DOBBERNEGERS”
https://www.astridessed.nl/annabel-nanninga-dobbernegers/ 

[9]

HET ANTISEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA/”VOORVECHTSTERVAN JOODSE RECHTEN” ONTMASKERD8 MAART 2018

https://www.astridessed.nl/het-antisemitisme-van-annabel-nanninga-voorvechtster-van-joodse-rechten-ontmaskerd/

[10]

Image may contain: 1 person, text

https://twitter.com/ananninga/ status/594618212253343745? lang=en

Annabel Nanninga?Verified account @ANanningaFollowFollow @ANanningaMore

Mein Kampf. ‘Je leest 6 bladzijden en hebt meteen zin om joden te vergassen’ MWAAHAHA! #vrijewoord #teeuwen

Translate Tweet 2:43 PM – 2 May 2015

OPMERKING ANNABEL NANNINGA GEBASEERD OPWEERZINWEKKEND OPTREDEN VAN BEGIN TOT EINDMET TEGENZIN EROP GEZET!
 WWW.YOUTUBE.COMHANS TEEUWEN OP FESTIVAL HET VRIJE WOORDIN DE BALIE
   https://www.youtube.com/watch? v=Nu_o8iePfZM

[11]

”ZO DOE JE DAT: FORUM VOOR DICTATUUR ZAAIT HAAT TEGEN VLUCHTELINGEN”JOKE KAVIAAR29 MEI 2018

https://www.jokekaviaar.nl/Forum_voor_Democratie_haatzaaien.html

[12]

”ZO DOE JE DAT: FORUM VOOR DICTATUUR ZAAIT HAAT TEGEN VLUCHTELINGEN”JOKE KAVIAAR29 MEI 2018

https://www.jokekaviaar.nl/Forum_voor_Democratie_haatzaaien.html


YOUTUBE.COM
POWNEWS020: KRAAKHOOFDSTAD VAN NEDERLAND

https://www.youtube.com/watch?v=bBmAyunGQMU&t=112s

[13]

THE POSTONLINEVIDEO : ANNABEL NANNINGA [FVD] BIJ DE KRAAK-ILLEGALENIN AMSTERDAM5 APRIL 2018
https://politiek.tpo.nl/2018/04/05/video-annabel-nanninga-fvd-bij-de-kraak-illegalen-in-amsterdam/


YOUTUBE.COM
POWNEWS020: KRAAKHOOFDSTAD VAN NEDERLAND

https://www.youtube.com/watch?v=bBmAyunGQMU&t=112s

[14]

THE POSTONLINEVIDEO : ANNABEL NANNINGA [FVD] BIJ DE KRAAK-ILLEGALENIN AMSTERDAM5 APRIL 2018
https://politiek.tpo.nl/2018/04/05/video-annabel-nanninga-fvd-bij-de-kraak-illegalen-in-amsterdam/


YOUTUBE.COM
POWNEWS020: KRAAKHOOFDSTAD VAN NEDERLAND

https://www.youtube.com/watch?v=bBmAyunGQMU&t=112s

[15]

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA IDENTITAIR VERZET ORGANISEERT NAZISTISCHE PROVOCATIEOP DODENHERDENKING11 MEI 2016
  

https://kafka.nl/identitair-ve rzet-organiseert-nazistische-p rovocatie-op-dodenherdenking/

 
ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA

PRO PATRIA EN IDENTITAIR VERZET: RADICALE VOORHOEDE PVV

18 AUGUSTUS 2014
 https://kafka.nl/pro-patria-en -identitair-verzet-radicale-vo orhoede-pvv/ 
ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA IDENTITAIR VERZET ONTMASKERD17 APRIL 2014
 https://kafka.nl/identitair-ve rzet-ontmaskerd/

[16]

YOUTUBE.COM ACTIEGROEP ”KRAAKT” PAND BIJ WE ARE HERE
 https://www.youtube.com/watch? v=I6SfkQVc580&t=24s

” In het door hun naar buiten gebrachte statement schreef Identitair Verzet het pand in te nemen voor eigen gebruik. Ze claimden onder andere de buurt te willen gaan opknappen. Aangezien één van hun leden eerder deze maand echter al brand heeft gesticht in de wijk onder het mom van actievoeren, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van wat dit in de praktijk betekent.”  ” Vanaf het moment dat Identitair Verzet in de wijk introk werd de sfeer dan ook grimmig. Eén van hun leden gooide een metalen pijp naar het hoofd van een voorbijganger. Na een paar uur in het huis te hebben gezeten, voelden ze zich al veilig genoeg om door de wijk te lopen met zichtbare hakenkruis tatoeages en mensen te intimideren.”  
ANTI-FASCISTISCHE ACTIEFASCISTEN VERDREVEN UIT DE RUDOLF DIESELSTRAAT23 APRIL 2018
  https://afanl.wordpress.com/2018/04/23/fascisten-verdreven-uit-de-rudolf-dieselstraat/

[17]

ANTI-FASCISTISCHE ACTIEFASCISTEN VERDREVEN UIT DE RUDOLF DIESELSTRAAT23 APRIL 2018
  https://afanl.wordpress.com/2018/04/23/fascisten-verdreven-uit-de-rudolf-dieselstraat/

[18]

YOUTUBE.COM HIDDEMA (FVD) OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIIET NOOIT IEMAND VOOR DERECHTER” {27-5-2018)
   https://www.youtube.com/watch?v=CK2A2v1vkbk

[19]


YOUTUBE.COM
 HIDDEMA (FVD) OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIIET NOOIT IEMAND VOOR DERECHTER” {27-5-2018)
   https://www.youtube.com/watch?v=CK2A2v1vkbk

[20]

 Maar we weten dat het mogelijk is als we de kans krijgen; van de Wij Zijn Hier groep hebben inmiddels rond de 100 personen alsnog een verblijfsvergunning gekregen.”
WIJZIJNHIER.ORG 

VLUCHTELINGEN WIJ ZIJN HIER KRAKEN IN OSDORP25 NOVEMBER 2017
 https://wijzijnhier.org/vlucht elingen-wij-zijn-hier-kraken-i n-osdorp/

[21]

https://twitter.com/ geertwilderspvv/status/ 982125381242077184

Geert Wilders?Geverifieerd account @geertwilderspvvVolgen@geertwilderspvv volgenMeer

Anarchie in Amsterdam. Met steun van links en Van Aartsen. Pak het illegale kraaktuig op en zet ze het land uit. Asielzoekers nemen buurt over, Van Aartsen weigert ontruiming http://tinyurl.com/y8teg93k  via @Else4Weekblad

22:18 – 5 apr. 2018

PVV/WILDERS HAATZAAIERIJ TEGEN VLUCHTELINGEN IN 2015

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

YOUTUBE.COMGEERT WILDERS KONDIGT EEN VERZETSTOURNEE AAN (ABP)17-09-2015
https://www.youtube.com/watch?v=4sTwzRbtOq4

[22]

VOLKSKRANTAMSTERDAMS GEMEENTEBESTUUR ZET ZICH AF TEGEN HET KABINET18 MEI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amsterdams-gemeentebestuur-zet-zich-af-tegen-het-kabinet~b66fe20c/

TEKST

Het aanstaande Amsterdamse gemeentebestuur en het kabinet: dat wordt knokken. Om te beginnen over uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat is pas het begin. De vier eerste twistpunten. 

Het rechtse Binnenhof en ‘knetterlinks’ Amsterdam staan lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie over de krakende uitgeprocedeerde asielzoekers in de hoofdstad. Regeringspartijen VVD en CDA zien de gekraakte panden het liefst ontruimd, bleek donderdagavond tijdens een debat over de kwestie. De Amsterdamse gemeenteraad voelt daar niets voor.

Conflicten tussen het vrijgevochten Amsterdam en het landsbestuur zijn al zo oud als de Nederlandse democratie. Zeker nu er een links Amsterdams stadsbestuur op komst is terwijl er in Den Haag een rechts kabinet zetelt, zullen openlijke clashes de komende drie jaar niet kunnen uitblijven. Als eerste over de vluchtelingen, maar ook drie andere twistpunten dienen zich al aan.

Vluchtelingen

Het ruimhartige vluchtelingenbeleid van Amsterdam stuit wel vaker op weerstand in Den Haag. In 2015 botste de gemeente met het kabinet over de bed-bad-broodregeling. Het toenmalig kabinet van VVD en PvdA wilde het aantal opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers beperken tot een minimum, terwijl Amsterdam en andere grote gemeenten door wilden gaan met het bieden van nachtelijke opvang aan illegalen.

Dat was nog ten tijde van een Amsterdams college waarin ook de VVD zitting had. Nu zwaait GroenLinksleider Rutger Groot Wassink de scepter in de hoofdstad en is een geheel links college ophanden. ‘Niemand slaapt hier onder een brug’, zei hij in 2016 nog, verwijzend naar illegalen die zonder de opvang noodgedwongen op straat moesten slapen.

Nog voor het nieuwe stadsbestuur van GroenLinks, D66, SP en PvdA definitief is, is de botsing daar. Met Pasen kraakten zo’n zestig uitgeprocedeerde asielzoekers van de groep We Are Here twintig leegstaande panden. Een linkse meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad vroeg eigenaar Ymere vervolgens om gedurende de formatie geen aangifte te doen tegen de kraak. Het signaal: een nieuw college zal 24-uursopvang voor deze groep regelen.

‘Dat een linkse gemeenteraad besluit een misdrijf te gedogen en zichzelf boven de wet te stellen: onbegrijpelijk en onacceptabel’, reageerde VVD’er Daniel Koerhuis donderdagavond in de Kamer. Voor VVD en CDA is het een principekwestie: een ‘sluitend uitzetbeleid’ is al jaren hun streven. Zij vrezen een ‘aanzuigende werking’ als het Nederland onvoldoende lukt illegalen de grens over te zetten.

Ondanks de harde woorden in de Kamer hoeft Amsterdam voorlopig niet in te binden. Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat het om een ‘lokale kwestie’ waar de landelijke politiek zich niet mee moet bemoeien. 

Daarmee is de confrontatie niet voorbij. Als het nieuwe college inderdaad met een 24-uursopvang komt, gaat dat lijnrecht in tegen de versobering van de opvang waar het kabinet op hamert.

Woningmarkt

Amsterdam bevrijden uit ‘de verstikkende klauwen van het kapitaal’, zo formuleerde SP-leider en woonwethouder Laurens Ivens tijdens de campagne het doel van de linkse partijen in de hoofdstad. Het aanpakken van astronomische huren is daarbij een van de belangrijkste doelen, een streven dat zonder twijfel zal terugkeren in het coalitieakkoord.

Via het Amsterdamse erfpachtstelsel heeft het nieuwe gemeentebestuur enige invloed op de huur van nieuwbouw. Ook kan de stad afspraken maken met woningcorporaties die bezit willen verkopen of in de vrije sector willen verhuren. Vooralsnog moet Amsterdam relatief machteloos toezien hoe particuliere eigenaren hun socialehuurwoningen, zodra ze vrijkomen, voor topprijzen verhuren. Dat is mogelijk dankzij landelijke wetgeving. Ivens lag daarover de afgelopen jaren geregeld met het ministerie van Binnenlandse Zaken in de clinch. Nu hij wordt gesterkt door een linkse coalitie ligt het voor dat hand dat hij die strijd nog harder zal spelen.

Sociale Zaken

Sociaal beleid is een bekend twistpunt tussen linkse gemeenten en Den Haag. Lokale bestuurders ergeren zich aan strikte landelijke regels, die royale ondersteuning van minima in de gemeente bemoeilijken. Zelf uitkeringen aanvullen mogen gemeenten niet, maar met allerhande regelingen proberen zij vaak toch de koopkracht te vergroten.

Amsterdam ligt al enige tijd op ramkoers met Den Haag over een experiment met ‘repressieloze bijstand’, waarbij werklozen naast hun uitkering zonder gevolgen 200 euro per maand mogen bijverdienen. Landelijk proberen CDA en VVD het experiment te verbieden, de stad zet door. Oud-vakbondsman Groot Wassink zal die lijn als beoogd wethouder van Sociale Zaken zonder twijfel doorzetten.

Schiphol

De hoofdstad is gebaat bij een goede verbindingen met de rest van de wereld, daar zijn ook de linkse partijen in de Amsterdamse gemeenteraad van overtuigd. Toch zal deze coalitie in de discussie over de groei van de Nationale Luchthaven vooral op de rem trappen, om geluidshinder en de uitwassen van het almaar groeiende toerisme in de stad te beteugelen. Minder goedkope vakantievluchten op de nationale luchthaven staan in de verkiezingsprogramma’s van alle vier de partijen.

Veel machtsmiddelen lijkt Amsterdam op dit vlak niet te hebben. Het luchtruim is een landelijke aangelegenheid en Schiphol ligt niet binnen de stadsgrenzen. Maar op het stadhuis herinnert iedereen zich nog hoe een piepjonge wethouder Lodewijk Asscher meer dan tien jaar geleden grote druk van VVD-minister Gerrit Zalm weerstond en weigerde de Amsterdamse aandelen in Schiphol te verkopen. Zo hield Amsterdam de privatisering van de nationale luchthaven tegen.

Dus is de stad nog altijd voor eenvijfde eigenaar van Schiphol. Dankzij die aandelen kan de stad ‘meedenken’ over de toekomst van Schiphol, schrijft D66-Amsterdam in zijn verkiezingsprogramma.

[23]


YOUTUBE.COM

VAN DER LAAN: EEN BED, BAD EN BROOD VOOR ASIELZOEKERS

https://www.youtube.com/watch? v=VbJNl7HayeM

HET PAROOLVAN DER LAAN: LAAT STEDEN BED, BAD EN BROOD-OPVANG BIEDEN
  https://www.parool.nl/binnenla nd/van-der-laan-laat-steden-be d-bad-en-brood-opvang-bieden~a 3958908/
  TEKST   


De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil dat Den Haag gemeenten de ruimte geeft om bed, bad en brood-opvang te blijven bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. ‘Dat is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor uitgeproceerden om hier voor altijd te willen blijven.’

DOOR: REDACTIE  16 APRIL 2015, 09:10 – BRON: HET PAROOL

Dat zei Van der Laan gisteren bij Nieuwsuur. De burgemeester reageerde op de discussie die tot diep in de nacht in Den Haag werd gevoerd over het onduidelijke besluit van het Comité van Ministers in Brussel. Dat legt de verantwoordelijkheid voor de opvang van ongedocumenteerden weer in Nederland, waardoor de coalitiepartijen, die over dit onderwerp lijnrecht tegenover elkaar staan, plots moeten onderhandelen.

Ook Van der Laan vindt het besluit uit Brussel ‘niet het meest glasheldere besluit ooit.’ Desalniettemin hoopt Van der Laan dat Amsterdam kan doorgaan met de opvang die de stad nu tussen 17.00 uur en 09.00 uur biedt aan de vluchtelingen uit de Vluchtgarage. ‘Met die opvang is het humanitaire probleem opgelost, de mensen zwerven niet langer meer over straat. Het gaat deze groep niet om de bed, bad en brood-opvang, maar om een verblijfsvergunning. Om die discussie zuiver te kunnen voeren, moet je nachtopvang bieden.’

Argumenten uit handen
Daarin speelt de stad geen rol, benadrukt Van der Laan. ‘De gemeente heeft niet de positie het Nederlandse vreemdelingenbeleid te voeren. Maar we gaan ook geen 24-uursopvang bieden. Dan raak je te ver weg van het doel: die mensen moeten ook weer terug.’ Voor extra kwetsbare uitgeprocedeerden en mensen die meewerken aan een terugkeer, komt wel 24-uursopvang beschikbaar.

Met de bed, bad en broodopvang neemt Van der Laan naar eigen zeggen de argumenten uit handen van de actievoerders. ‘Zij zijn behoorlijk kwaad, vooral op mij. Want met bed, bad en brood is hun zaak weg en wordt het werkelijke doel zichtbaar: ze willen een verblijfsvergunning.’

Minimaal zestig mensen
Van der Laan ziet zich geconfronteerd met falend landelijk beleid, waar de stad een oplossing voor moet vinden. ‘Den Haag moet ervoor zorgen dat het terugkeerbeleid sluitend is, maar dat is een onmogelijke zaak.’

Tegelijk valt het Van der Laan op dat veel van de vluchtelingen niet willen terugkeren. ‘We hebben onderzocht dat minimaal zestig mensen absoluut veilig kunnen terugkeren. Er zijn er vijf gegaan. Toen wist ik: dit gaat niet om bed, bad of brood, maar om een verblijfsvergunning. Door alleen nachtopvang te bieden, laten we zien dat blijven rondlopen met een tent geen zin heeft. Bed, bad en brood is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor mensen om hier voor altijd te willen blijven.’

[24]

ADTWEEDE KAMER VERBIEDT 24 UURS OPVANG WE ARE HERE22 MEI 2018

https://www.ad.nl/amsterdam/tweede-kamer-verbiedt-24-uursopvang-we-are-here~abe2d52a/

TEKST
Als Amsterdam een opvang opent voor de uitgeprocedeerde illegalen van We Are Here, moet de regering ingrijpen en die beslissing van de hoofdstad vernietigen. 

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis kreeg dinsdag voor dit voorstel een meerderheid achter zich in de Tweede Kamer, bestaande uit CDA, PVV, SGP, 50Plus en Forum voor Democratie. De motie is bedoeld om de Amsterdamse barmhartigheid richting uitgeprocedeerden in de kiem te smoren.

Eerder kondigde een meerderheid in de Amsterdamse raad, inclusief D66, aan dat het 24-uursopvang wil voor uitgeprocedeerden, in afwachting van een landelijke oplossing voor deze groep

Permanente opvang
De verwachting is dat permanente opvang de deuren opent kort na de installatie van het nieuwe stadsbestuur. Dat zou de groep goed uitkomen, want op 1 juni moeten zij vertrokken zijn uit de door hun gekraakte sociale huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat

Of en hoe de motie van Koerhuis zal worden uitgevoerd is nog niet duidelijk, het kabinet werkt ook aan de vestiging van 24-uurs opvanglocaties voor uitgeprocedeerden, de Amsterdamse voorziening zou daar onderdeel van kunnen uitmaken.

Ook een ander voorstel van Koerhuis werd aangenomen, hoewel minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) deze motie al als onuitvoerbaar heeft bestempeld. 

Koerhuis denkt dat Amsterdam heeft besloten om de asielkrakers voorlopig bewust te laten zitten en wil dit ‘besluit’ ook laten vernietigen. Ollongren probeerde het liberale Kamerlid tijdens een debat over de kwestie al aan het verstand te brengen dat het Openbaar Ministerie en de rechtbank daarover gaan, en niet de gemeente. Er valt dus geen Amsterdamse besluit te vernietigen.

Lak aan
Waar Koerhuis op doelde is de wens van de linkse meerderheid in de Amsterdamse raad om eigenaren van kraakpanden te vragen voorlopig te vragen even geen ontruimingsverzoek in te dienen, in afwachting van de 24-uursopvang. Burgemeester Van Aartsen heeft dit verzoek doorgegeven aan vastgoedeigenaren, maar zei daar wel bij dat de gemeente hen hier niet toe kan en zal verplichten.

Onder meer woningcorporatie Ymere had lak aan het verzoek van de gemeente en diende alsnog een ontruimingsverzoek in voor de woningen aan de Rudolf Dieselstraat. 

[25]

” Met steun van D66, PvdA en SP kreeg GroenLinks zodoende een motie door de raad waarin staat dat de gemeente voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zet en pandeigenaren vraagt om geen ontruiming aan te vragen.”
HET PAROOLGEMEENTE LAAT UITGEPROCEDEERDENVOORLOPIG MET RUST14 MAART 2018
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-laat-uitgeprocedeerden-voorlopig-met-rust~a4580827/?_sp=c6678e20-6cc3-4b50-841c-fef709edb5c0.1529250068062

TEKST

Amsterdam zal voorlopig geen panden ontruimen waarin uitgeprocedeerde vluchtelingen zitten. GroenLinks en D66 namen hiermee een voorschot op een nieuwe, gezamenlijke coalitie.

Het was een opmerkelijke flirt van Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66, met GroenLinks. Hij tekende woensdagavond ‘met plezier’ de motie van zijn ‘mogelijke coalitiegenoot’, waarin staat dat uitgeprocedeerde asielzoekers voorlopig niet op straat komen te staan. “Het is GroenLinks gegund,” zei Van Dantzig in de raad. 

Laten we het adagium van burgemeester Van der Laan in ere houden dat geen Amsterdammer op straat slaapt

GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink

“Ik heb zelden zo’n geweldige preformatie meegemaakt,” zo luidde het commentaar van burgemeester Jozias van Aartsen, aandachtig toeschouwer van de flirt.

Nek-aan-nek
Even voor de goede orde: D66 en GroenLinks zijn in een felle strijd verwikkeld om de eerste plek in de gemeenteraad. In de opiniepeilingen geven de partijen elkaar nauwelijks iets toe. Het is een belangrijke strijd, want de grootste partij krijgt het initiatief bij de formatie. GroenLinks wil hierbij het liefst over links, met PvdA en SP. D66 weet dat links geen meerderheid gaat halen en rekent op een coalitie waarin de twee grootste partijen de kern vormen.

Met steun van D66, PvdA en SP kreeg GroenLinks zodoende een motie door de raad waarin staat dat de gemeente voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zet en pandeigenaren vraagt om geen ontruiming aan te vragen. In ieder geval tot een nieuw gemeentebestuur kan beginnen. We are Here is de bekendste groep uitgeprocedeerden en verblijft momenteel in een pand aan de James Wattstraat

Winteropvang
De groep trekt van pand naar pand in Amsterdam, omdat telkens een ontruiming volgt. GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink vroeg en kreeg ook clementie voor de 63 uitgeprocedeerden die momenteel verblijven in de winteropvang, die binnenkort dicht gaat. De winteropvang wordt omgezet in een tijdelijke voorziening. “Laten we het adagium van burgemeester Van der Laan in ere houden dat geen Amsterdammer op straat slaapt,” aldus Groot Wassink. 

Van Aartsen raadde de gemeenteraad af om deze moties aan te nemen, vanwege juridische consequenties. “We moeten ons houden aan de kaders van de wet.” Bovendien onderhandelen de grote steden met het kabinet over de opvang van uitgeprocedeerden. VVD en CDA stemden tegen.

” Een groep krakende illegalen kreeg onlangs een cadeautje van het Amsterdamse bestuur. Het college vroeg eigenaren om geen aangifte te doen tegen de krakers en wilde ontruiming van de panden uitstellen.”
TELEGRAAFKAMER: INGRIJPEN BIJ KRAKERSPARADIJSAMSTERDAM22 MEI 2018
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2068440/kamer-ingrijpen-bij-krakersparadijs-amsterdam

[26]

” Een groep krakende illegalen kreeg onlangs een cadeautje van het Amsterdamse bestuur. Het college vroeg eigenaren om geen aangifte te doen tegen de krakers en wilde ontruiming van de panden uitstellen. In de praktijk konden krakers daardoor straffeloos gratis wonen na hun inbraak. De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een motie van de VVD aangenomen die oproept om het collegebesluit daartoe te laten vernietigen door de kroon.

TELEGRAAFKAMER: INGRIJPEN BIJ KRAKERSPARADIJSAMSTERDAM22 MEI 2018
https://www.telegraaf.nl/ nieuws/2068440/kamer- ingrijpen-bij-krakersparadijs- amsterdam

TEKST

DEN HAAG – De Tweede Kamer pikt het niet langer dat krakers in Amsterdam gewoon hun gang kunnen gaan. Het kabinet moet ingrijpen in de hoofdstad, zo vindt een Kamermeerderheid. 

Een groep krakende illegalen kreeg onlangs een cadeautje van het Amsterdamse bestuur. Het college vroeg eigenaren om geen aangifte te doen tegen de krakers en wilde ontruiming van de panden uitstellen. In de praktijk konden krakers daardoor straffeloos gratis wonen na hun inbraak. 

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een motie van de VVD aangenomen die oproept om het collegebesluit daartoe te laten vernietigen door de kroon. Zo’n ingreep in het lokale bestuur is zeer zeldzaam. Dat voorstel kreeg steun van PVV, CDA, CU, 50Plus, SGP en Forum voor Democratie.

De steun voor het plan betekent een nieuwe botsing tussen Kamer en kabinet op dit onderwerp. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) ziet namelijk niks in ingrijpen in Amsterdam. Bovendien ging het hier juridisch niet om een besluit, oordeelde zij, dus dit VVD-plan noemde ze daarom al ’onuitvoerbaar’. Haar verhaal maakte blijkbaar weinig indruk op het parlement, dat de motie toch gewoon aannam.

De Kamer ging vandaag nog verder. Ook als Amsterdam krakers straks elders gaat huisvesten voor veel geld, zoals naar verluidt wordt overwogen, moet het kabinet dat besluit laten vernietigen. Dezelfde meerderheid minus CU stemde voor die VVD-motie. Het is de vraag wat het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur, dat donderdag zijn plannen presenteert, met de groep illegale krakers wil doen en in hoeverre Ollongren dan echt de wens van de Kamer respecteert.

De Kamerleden die voor ingrijpen zijn, willen dat het kraakverbod eindelijk eens in de praktijk wordt gehandhaafd. Amsterdam doet tot hun ergernis bovendien alsof daar de wet niet geldt. „De republiek Amsterdam bestaat niet”, zei VVD-Kamerlid Koerhuis daar in het debat over. „Het is een Nederlandse gemeente, waar de Nederlandse wet geldt.”

’Wedstrijdje rechts verplassen’

Rutger Groot Wassink, aankomend GroenLinks-wethouder van Amsterdam, wilde niet reageren. De Amsterdamse D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig zegt dat de aangenomen moties ‘pure symboliek zijn’. „Ik heb begrepen dat de VVD samen met de PVV een wedstrijdje rechts verplassen uitvoert. Dat is aan hun, maar ze laten wel twee moties aannemen die onuitvoerbaar zijn. Dat is pure symboliek.”

Volgens Van Dantzig is het „probleem vooral ontstaan door beleid van deze partijen”, aldus de hoofdstedeling. „Bij het oplossen daarvan is het beter om serieus te kijken naar de situatie, in plaats van het aannemen van moties die onuitvoerbaar zijn.”

[27]

TELEGRAAFKAMER: INGRIJPEN BIJ KRAKERSPARADIJSAMSTERDAM22 MEI 2018
https://www.telegraaf.nl/ nieuws/2068440/kamer- ingrijpen-bij-krakersparadijs- amsterdam

[28]

YOUTUBERECHTER GEEFT WE ARE HERE TOT 1 JUNI
  https://www.youtube.com/watch? v=m3OfAJko5ok

AT5RECHTER GEEFT WE ARE HERE TOT 1 JUNI DE TIJD:”DAARNA VERTREKKEN UIT KRAAKPANDEN”26 APRIL 2018
  http://www.at5.nl/artikelen/18 1370/rechter-geeft-we-are-here -tot-1-juni-de-tijd-daarna-ver trekken-uit-kraakpanden

[29]

AT5WE ARE HERE GROEP PROBEERT PAND HOOGTE KADIJKTE KRAKEN3 JUNI 2018

http://www.at5.nl/artikelen/18 2852/we-are-here-groep-probeer t-pand-hoogte-kadijk-te-kraken

[30]

AT5WE ARE HERE GROEP PROBEERT BEWOOND PAND WEESPERZIJDETE KRAKEN4 JUNI 2018

http://www.at5.nl/artikelen/18 2869/we-are-here-groep-probeer t-pand-aan-weesperzijde-te-kra ken

YOUTUBEBREAKING: ASIELZOEKERS PROBERENPAND OVER TE NEMENTELEGRAAF

https://www.youtube.com/watch? v=Dix5Rm62VVc

[31]

YOUTUBEBREAKING: ASIELZOEKERS PROBERENPAND OVER TE NEMENTELEGRAAF

https://www.youtube.com/watch? v=Dix5Rm62VVc

[32]

YOUTUBEBREAKING: ASIELZOEKERS PROBERENPAND OVER TE NEMENTELEGRAAF

https://www.youtube.com/watch? v=Dix5Rm62VVc

[33]

YOUTUBEBREAKING: ASIELZOEKERS PROBERENPAND OVER TE NEMENTELEGRAAF

https://www.youtube.com/watch? v=Dix5Rm62VVc

[34]


https://twitter.com/DiederikBo omsma/status/10035702189276241 92?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_ url=http%3A%2F%2Fwww.at5.nl% 2Fartikelen%2F182869%2Fwe-are- here-groep-probeert-pand-aan-w eesperzijde-te-kraken

Diederik Boomsma? @DiederikBoomsmaFollowFollow @DiederikBoomsmaMore

Diederik Boomsma Retweeted AT5

Opnieuw inbraak. Dit moet nu stoppen! Politie, OM, BM, treedt op!

Diederik Boomsma added,

AT5Verified account @AT5We Are Here-groep probeert pand aan Weesperzijde te kraken http://www.at5.nl/artikelen/18 2869/we-are-here-groep-probeer t-pand-aan-weesperzijde-te- kraken …Translate Tweet 2:32 AM – 4 Jun 2018
http://www.at5.nl/artikelen/18 2869/we-are-here-groep-probeer t-pand-aan-weesperzijde-te- kraken

Astrid Essed? @AstridEssed nowMoreReplying to @DiederikBoomsma

DE VLUCHTELINGEN DOEN DIT NIET VOOR HUN PLEZIER/HIER!/ ZIJ ZIJN ONUITZETBAAR, MAAR KRIJGEN IN NEDERLAND OOK GEEN TOEKOMSTPERSPECTIEF AANGEBODEN! https://www.astridessed.nl/we- are-here-vluchtelingen-rudolf- dieselstraat-vervolg-van-een-t ragedie-strijd-gaat-door/ … http://community.dewereldmorge n.be/blog/astridessed/2018/05/ 29/we-are-here-vluchtelingen- rudolf-dieselstraatvervolg- van-een-tragediestrijd-gaat- door …

https://twitter.com/ ericvanderburg/status/ 1003593893420683264?ref_src= twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A% 2F%2Fwww.at5.nl%2Fartikelen% 2F182869%2Fwe-are-here-groep- probeert-pand-aan- weesperzijde-te-kraken

Eric van der Burg? @ericvanderburgFollowFollow @ericvanderburgMore

Gewoon even als vader, je wordt gebeld door je zoon, je ziet deze beelden, beelden van je zoon, en je bent van slag, angstige momenten, gelukkig is het met hem en zijn huisgenoten allemaal goed

Translate Tweet  4:06 AM – 4 Jun 2018 

344 replies175 retweets278 likesReply 344 Retweet 175  Like 278

Astrid Essed? @AstridEssed nowMoreReplying to @ericvanderburg

NATUURLIJK BENT U ALS VADER VAN SLAG, MAAR DE WOORDVOERDER VAN WE ARE HERE HEEFT DUIDELIJK EXCUSES AANGEBODEN [ZIE TELEGRAAF FILMPJE] EN EERLIJK GEZEGD VOND IK DE [TELEGRAAF?] JOURNALISTEN IN HET FILMPJE VERBAAL OOK BEHOORLIJK AGRESSIEF ZIE VERDER https://www.astridessed.nl/we- are-here-vluchtelingen-rudolf- dieselstraat-vervolg-van-een- tragedie-strijd-gaat-door/ …

[35]

HET PAROOLKHALID JONE VAN WE ARE HERE: ”WIJ WILLEN INFORMATIE”9 JUNI 2018

https://www.parool.nl/amsterda m/khalid-jone-van-we-are-here- wij-willen-informatie~a4599635 /

TEKST

De ongedocumenteerden van We Are Here vielen deze week op met een ‘vergiskraak’. Het pand aan de Weesperzijde dat ze wilden kraken, bleek al bewoond. Zegsman Khalid Jone reageert op zes kritische stellingen.

DOOR: JOSIEN WOLTHUIZEN  9 JUNI 2018, 07:00

1.
We Are Here is een groep die bestaat uit ­criminelen, die gewone Amsterdammers uit hun huizen jagen.
Khalid Jone: “Wat op de Weesperzijde is gebeurd, is verschrikkelijk, een horrorscenario. Het was absoluut niet ons plan. We hadden ­eigenlijk een pand in het centrum op het oog, maar deze twee mannen gingen op eigen houtje op zoek naar een andere plek. Niemand weet waarom. We hebben ze inmiddels uit de groep gezet, want dit is niet waar wij voor staan. Ik wil heel graag mijn excuses aanbieden aan de bewoners.”

2.
Dat We Are Here geen gebruik wil maken van de 24-uursopvang is ondankbaar. 
“Laat duidelijk zijn dat we het initiatief voor de 24-uursopvang op prijs stellen. Daar zijn veel dakloze mensen mee geholpen. Maar niemand vertelt ons hoe de opvang eruit komt te zien en wat de voorwaarden zijn. Krijgen we wel juridische hulp en onderwijs? We hebben geen idee. Het is niet dat we er niet heen willen, we willen informatie. Je kan niet zeggen: hier heb je een huis, ga er maar in. Als mens wil je weten wat er in dat huis is.”

“Een ander punt is de termijn van anderhalf jaar. Wat gebeurt er daarna met ons als er nog geen oplossing is? Ook dat vertelt niemand. In de Havenstraat mochten we destijds zes maanden blijven. De juridische hulp kwam pas na drie maanden op gang, dus er was vaak niet genoeg tijd om iets te bereiken. Toch werden mensen daarna weer op straat gezet of in detentie genomen. Dat willen we niet meer.”

3.
Voor deze mensen is geen toekomst in ­Nederland. Ze moeten zich melden bij de Dienst Terugkeer & Vertrek en kunnen daar ­opvang krijgen. 
“De meesten van ons zijn daar al eens geweest. Ik ook. Negen maanden zat ik in de vbl (de vrijheidsbeperkende locatie waar mensen worden ondergebracht voor ze worden uitgezet, red.) in Ter Apel. Daarna werd ik zonder opgaaf van reden de straat op gestuurd. Na een paar maanden rondzwerven, heb ik me aangesloten bij 
We Are Here.”

Wij moeten de wet overtreden voor onderdak. Daar ben ik niet trots op, maar we kunnen niet anders. Dan slapen we op straat

4.
De leden van We Are Here zijn niet alleen ­ongedocumenteerden, maar ook krakers en statushouders die geen betaalbare woning kunnen vinden. 
“Soms kloppen er dakloze Nederlanders bij ons aan. We kunnen tegen hen niet zeggen: je bent niet welkom. Dat zou de wereld op z’n kop zijn. Sommige mensen sluiten zich bij ons aan terwijl ze een eigen agenda hebben, maar het is lastig om alles in de gaten te houden. En de ­Nederlandse krakers helpen onze groep te overleven en beschermen ons, bijvoorbeeld als er demonstraties zijn van extreemrechtse activisten.”

5.
De huizenmarkt in Amsterdam is oververhit, mensen staan jarenlang op de wachtlijst voor een woning. Jullie wonen hier gratis. 
“Mensen moeten boos zijn op de regering, die het probleem van de huizenmarkt niet oplost, niet op ons. Het is niet zo dat wij een huis krijgen van de gemeente. Wij moeten de wet overtreden voor onderdak. Daar ben ik niet trots op, maar we kunnen niet anders. Dan slapen we op straat.” 

6.
Op straat slapen hoeft niet: er is een bed-bad-broodopvang.
“Klopt, maar wat biedt die ons? Om negen uur in de ochtend moet je alsnog de straat op. Ik hoop dat mensen kunnen inzien dat het asielsysteem niet sluitend is. Er worden fouten gemaakt. Mensen slapen op straat. Het zou rechtse politici sieren als ze naar de praktijk kijken in plaats van naar hun eigen standpunten.”

Wie is Khalid Jone?

Wie het nieuws over We Are Here volgt, kon niet om hem heen: Khalid Jone, woordvoerder van de groep ­ongedocumenteerden die afgelopen week de gekraakte woningen in de Rudolf Dieselstraat moest verlaten. De 34-jarige Soedanees met lange dreadlocks stond cameraploegen te woord, ging in gesprek met lokale politici en probeerde te bemiddelen toen leden van de groep een pand aan de Weesperzijde wilden kraken, dat al  bewoond bleek te zijn. 

Jone is afkomstig uit Darfur, een provincie in West-Soedan, en kwam vanwege oorlog in 2002 als asielzoeker naar Nederland. Hij heeft een dochter van 10 met zijn Nederlandse ex, maar werd keer op keer om verschillende redenen afgewezen voor asiel. Na ­omzwervingen langs verschillende azc’s en het uitzetcentrum in Ter Apel sloot Jone zich in 2013 aan bij We Are Here. 

Hij werd al snel woordvoerder van de groep. Niet omdat hij er ervaring mee had; Jone stak zijn vinger op toen ­iemand opperde dat het handig was een woordvoerder te hebben. Sindsdien is hij voor de buitenwereld het gezicht van de groep. 

Hij heeft bewust gekozen om niet anoniem de illegaliteit in te gaan. “Ik vecht voor vrijheid. Leven in illegaliteit zou betekenen dat ik de wet moet overtreden, daar kies ik niet voor.”

[36]

HET PAROOLWE ARE HERE KRAAKT PAND IN AMSTELVEEN5 JUNI 2018

https://www.parool.nl/amsterda m/we-are-here-kraakt-pand-in-a mstelveen~a4599388/

TEKST


De groep ongedocumenteerden van We Are Here heeft een pand gekraakt aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen.”

Dat laat een woordvoerder weten. We Are Here is naar Amstelveen uitgeweken bij gebrek aan beschikbare gebouwen in Amsterdam.

De groep hoopt voorlopig in het leegstaand kantorenpand op nummer 114 te kunnen blijven, zodat ze onder meer ‘de tijd hebben te werken aan onze asielprocedures’.

De Amstelveense locoburgemeester Herbert Raat heeft inmiddels zelf een kijkje genomen bij het gekraakte kantoor in zijn gemeente. Dinsdagmiddag bespreekt hij de zaak met functionarissen van het Openbaar ministerie en de politie.

“In Amstelveen willen wij dit niet, de vraag die ik dus zal stellen is hoe we deze groep hier weer weg krijgen,” zegt hij. 

‘Ongewenst’
Hoewel het OM en de politie de kraak in Amstelveen waarschijnlijk niet anders zullen beoordelen dan de vele kraakacties in Amsterdam, en er dus niet zomaar tot ontruiming wordt over gegaan, houdt Raat hoop. 

“In overleg met onze burgemeester, die met vakantie is, gaan we kijken op welke grondslag wij kunnen handelen. Dit kraakpand midden in een woonwijk is ongewenst. Niemand wil dit, die mensen moeten terug.” 

Volgens Raat gaat de eigenaar van het gebouw, die er appartementen in wil maken, aangifte doen van de kraak. 

Bij We Are Here is het inmiddels standaard procedure een ontruimingsbevel voor te leggen aan de rechter. Deze procedure, die meestal enkele weken in beslag neemt, zorgt ervoor dat de groep weer even onder dak is.

We Are Here moest maandag om 12.00 uur de woningen in de Rudolf Dieselstraat in Oost verlaten die ze sinds eind maart bezetten. 

24 uursopvang
Zondag probeerde de groep al een onderkomen te kraken op de Hoogte Kadijk en maandag op de Weesperzijde. In beide panden bleken mensen aanwezig. Het betrekken van de woningen in de Rudolf Dieselstraat in maart ging ook niet zonder ophef

Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam wil op korte termijn een 24 uursopvang openen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de We Are Here-groep heeft echter  aangegeven dat ze hier geen gebruik van willen maken. “We willen een definitieve oplossing voor onze situatie,” zei een woordvoerder.
AT5WE ARE HERE VERLAAT STAD EN KRAAKT PAND INAMSTELVEEN5 JUNI 2018
http://www.at5.nl/artikelen/18 2897/we-are-here-groep-verlaat -stad-en-kraakt-pand-in-amstel veen

[37]

YOUTUBE.COMLOCO BURGEMEESTER AMSTELVEEN: WE ARE HERE MOETZO SNEL MOGELIJK WEGAT5

https://www.youtube.com/watch? v=saTBOm-skDI

[Journalist AT 5]
”Wat vindt u ervan, dat ze hier zitten?”
[Loco burgemeester Amstelveen]:
”Ja, niet goed, dat heb ik ook tegen ze gezegd.Dit is voor niemand een oplossing.Sterker nog, dit is heel erg slecht.Maar we verschillen wel heel erg van mening.Ik heb ook gezegd”Hier moeten jullie niet zijn, dat willenwij niet in Amstelveen, jullie moeten hier gewoon wegen het is ook geen leven, dat je hier met een matras ligtin een kantoorgebouw…jaHou ermee op, heb ik ook tegen hen gezegd, jullieworden gewoon misbruikt voor een soort politiekgewin van sommige mensen en het resultaat is, dat jehier in een kantoorgebouw ligt op een matras in plaatsvan dat je bouwt aan je toekomst en de uitgestoken handis er op alle kanten, sommige mensen moeten gewoonweer terug omdat ze uitgeprocedeerd zijn of zijn er andereoplossingen voor, ga daarmee aan de slag, maar hou op omje als een soort symbool van hot naar her te laten brengenwant dat ehhh, je hele leven gaat er stuk over. 
Nou, er zijn plannen om hier allemaal woningen in temaken, dat gebouw moet nog wat hoger worden, sommigemensen zijn er een beetje voor of tegen, dus dit wordteen woongebouw, maar dit is voor hun, voor deze mensen,dit is niet de oplossing.Zij liggen hier dus nu, zij hebben dit gekraakt, maar zij moetengewoon, zij moeten terug.”
[Journalist AT5]
”Denkt u, dat zij er vandaag of morgen uitgaan?”
[Loco burgemeester Amstelveen]:

”Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want wij gaan natuurlijkde balans op maken hier, enerzijds privaatrechtelijk enanderszijds via de openbare orde, we zitten hier ook midden ineen woonwijk, vaak is er-niet dat deze mensen dat zijn, die ik net hebgesproken-maar vaak zit er ook geweld omheen van mensen, die erom heen hangen, dat hebben we in Amsterdam ook gezien, ja dat willen we hier niet.”

[38]

”Zo trokken ze van hot naar her, de vluchtelingen, panden werdendoor en voor hen [door sympathiserende activisten] [18] gekraakt,waarna ze weer werden verdreven.Om opnieuw ergens neer te strijken in de hoofdstad.Zonder enige steun en voorzieningen van de kant van de Gemeente/burgemeester.Het enige, dat Van der Laan herhaalde was de mantra, dat HIJniet voor een verblijfsvergunning kon zorgen, omdatdat een zaak van de Haagse Politiek [Teeven de Ombuigzame, , toenmalige Staatssecretaris van Justitie], was. [19]En Teeven wilde duidelijk niet buigen…… [20] Natuurlijk kon van der Laan niet voor een verblijfsvergunningzorgen en weet ik [en de vluchtelingen, die zijn niet achterlijk]ook wel, dat Teeven’s voorganger, Staatssectretaris van JustitieAlbayrak, noodopvang voor uitgeprocedeerden had gesloten [21],maar een beetje menselijkheid, mensen opvangen in een leegstaandpand zonder bestemming, of MINSTENS mensen NIET ontruimenuit een GEMEENTELIJK pand [dat is ook gebeurd en daarin hadde Gemeente WEL een vinger in de pap] [22], ik herhaalEEN BEETJE MENSELIJKHEID, zou Van der Laan, dieten onrechte bij zijn dood praktisch HEILIGverklaard is [23]hebben gesierd!”

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOORASTRID ESSED29 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/

OF  

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/05/29/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraatvervolg-van-een-tragediestrijd-gaat-door

[39]

VOLKSKRANTWAT DOEN DE KRAKENDE ASIELZOEKERS VAN WE ARE HERE IN EEN VVD GEMEENTE?6 JUNI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieu ws-achtergrond/wat-doen-de-kra kende-asielzoekers-van-we-are- here-in-een-vvd-gemeente-~beea 3a54/

TEKST

Onder dreiging van een ontruiming verliet de veelbesproken groep ongedocumenteerde vluchtelingen maandag hun kraakpanden in Amsterdam Oost. Om binnen 24 uur een leegstaand kantoorpand in Amstelveen in te nemen.

Tjerk Gualthérie van Weezel 6 juni 2018, 2:00Abdel uit Soedan ruimt op in het kantoorcomplex in Amstelveen. Het pand is sinds maandag gekraakt door We Are Here. Foto Guus Dubbelman 

De afgelopen vijf jaar trok We Are Here – een groep van overwegend Afrikaanse ongedocumenteerde vluchtelingen – kettingkrakend door Amsterdam. Waarom wijken ze nu uit naar Amstelveen?

Door de economische voorspoed wordt het in Amsterdam steeds lastiger leegstaande panden te vinden. Zeker voor een groep van enkele tientallen vluchtelingen. De kantorenleegstand liep de afgelopen jaren terug van rond de 18 procent naar minder dan 10 procent.

Daar komt bij dat de laatste kraakactie van We Are Here – een aantal voormalige sociale huurwoningen – landelijk de aandacht trok. Door alle ophef zijn vastgoedbezitters extra alert geworden op het risico van krakers, zeggen de antikraakbureaus in de stad. ‘Ik schat dat de vraag naar kraakwachten de afgelopen weken met zo’n 20 procent is gestegen’, zegt commercieel directeur Patrick Jansen van De Zwerfkei.

En die kraakwachters hebben succes, zo bleek afgelopen weekend. Voordat zij uitweken naar Amstelveen vielen de mannen van We Are Here namelijk eerst twee panden binnen die bewoond bleken door antikrakers. De krakers dropen daarna af.

Maar bij een van die kraakacties gedroegen vluchtelingen zich heel agressief tegen de kraakwacht.

Bij een groot oud kantoorpand langs de Amstel hield een van de antikrakers – nota bene de zoon van de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg – de krakers bij de deur tegen. Voor de lens van toegesnelde journalisten, ging een van de vluchtelingen door het lint. Hij eiste inzage in een huurcontract en probeerde het zeven verdiepingen tellende gebouw in te komen om aan te tonen dat het wel degelijk leeg staat. Het liep uit op een handgemeen.

Een vluchteling arriveert met de fiets bij het geraakte kantoorcomplex in Amstelveen.Foto Guus Dubbelman

De politie arriveerde pas nadat de schermutselingen al hadden plaatsgevonden, verklaart een woordvoerder van het korps. ‘Maar we hebben een onderzoek ingesteld naar de schram die de bewoner heeft opgelopen en de vernieling van de deur.’ Dinsdagmiddag was er nog geen aanhouding verricht.

In Amstelveen is de VVD aan de macht. Juist die partij sprak de afgelopen maanden schande van de lakse opstelling van het linkse Amsterdamse stadsbestuur en opzichte van We Are Here. Gaat Amstelveen het harder aanpakken?

De toon is misschien iets scherper. Bij afwezigheid van waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn (VVD) ging loco Herbert Raat (VVD) dinsdagochtend op bezoek bij de kakers. ‘Op zichzelf vriendelijke mannen, van wie er maar één Nederlands sprak.’ Raat heeft de groep verteld dat er geen toekomst voor hen is in Nederland. ‘Natuurlijk. Iedereen die honger heeft, krijgt een boterham. Maar dit is toch geen leven.’

Tot zover de woorden. In daden kan de gemeente niet veel. De politie heeft geconstateerd dat het pand leeg stond en heeft aangifte gedaan. De krakers kunnen hun verblijf dankzij een bezwaarprocedure rekken tot ongeveer acht weken. Zo doet We Are Here het al jaren.

Alleen als er sprake is van een acuut gevaar voor de openbare orde, kan de burgemeester een spoedontruiming gelasten. Locoburgemeester Raat hintte daar dinsdag wel op: ‘Het zijn natuurlijk allemaal jonge mannen en er is een school in de buurt en een Hema’, zei hij na afloop van zijn gesprek met de krakers. Maar of hij met die argumenten een spoedontruiming durft te forceren, is vooralsnog onduidelijk. In de loop van de dag voerde Raat volgens zijn woordvoerder een ‘constructief gesprek’ met politie in justitie. ‘We zetten dat overleg woensdag voort.’

Het nieuwe Amsterdamse college wil de kraakketting van We Are Here doorbreken door een 24-uursopvang voor zo’n vijfhonderd ongedocumenteerden in te richten. Wanneer komt die er?

Daarover houdt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zich vooralsnog op de vlakte. ‘Ik ben nog geen week wethouder, dus zo ver ben ik nog niet. En als ik zelf al een termijn in mijn hoofd zou hebben, lijkt het mij buitengewoon onverstandig om die nu via de media bekend te maken.’

De uitspraak bewijst dat Groot Wassink naast gepassioneerde strijder voor onderdrukten, inmiddels ook een realistisch bestuurder is. Zo’n opvang is namelijk niet een-twee-drie geregeld. Zeker in Amsterdam, waar de vastgoedmarkt oververhit is, zal het niet meevallen om snel een paar honderd kamers te regelen. Groot Wassinks budget, 6 miljoen euro per jaar, is ook bepaald niet ruim bemeten.

De kans dat We Are Here deze week de laatste kraak heeft gezet, is dus klein.

[40]


YOUTUBE.COM
LOCO BURGEMEESTER AMSTELVEEN: WE ARE HERE MOETZO SNEL MOGELIJK WEGAT5

https://www.youtube.com/watch? v=saTBOm-skDI

[Journalist AT 5]
”Wat vindt u ervan, dat ze hier zitten?”
[Loco burgemeester Amstelveen]:
”Ja, niet goed, dat heb ik ook tegen ze gezegd.Dit is voor niemand een oplossing.Sterker nog, dit is heel erg slecht.Maar we verschillen wel heel erg van mening.Ik heb ook gezegd”Hier moeten jullie niet zijn, dat willenwij niet in Amstelveen, jullie moeten hier gewoon wegen het is ook geen leven, dat je hier met een matras ligtin een kantoorgebouw…jaHou ermee op, heb ik ook tegen hen gezegd, jullieworden gewoon misbruikt voor een soort politiekgewin van sommige mensen en het resultaat is, dat jehier in een kantoorgebouw ligt op een matras in plaatsvan dat je bouwt aan je toekomst en de uitgestoken handis er op alle kanten, sommige mensen moeten gewoonweer terug omdat ze uitgeprocedeerd zijn of zijn er andereoplossingen voor, ga daarmee aan de slag, maar hou op omje als een soort symbool van hot naar her te laten brengenwant dat ehhh, je hele leven gaat er stuk over. 
Nou, er zijn plannen om hier allemaal woningen in temaken, dat gebouw moet nog wat hoger worden, sommigemensen zijn er een beetje voor of tegen, dus dit wordteen woongebouw, maar dit is voor hun, voor deze mensen,dit is niet de oplossing.Zij liggen hier dus nu, zij hebben dit gekraakt, maar zij moetengewoon, zij moeten terug.”
[Journalist AT5]
”Denkt u, dat zij er vandaag of morgen uitgaan?”
[Loco burgemeester Amstelveen]:

”Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want wij gaan natuurlijkde balans op maken hier, enerzijds privaatrechtelijk enanderszijds via de openbare orde, we zitten hier ook midden ineen woonwijk, vaak is er-niet dat deze mensen dat zijn, die ik net hebgesproken-maar vaak zit er ook geweld omheen van mensen, die erom heen hangen, dat hebben we in Amsterdam ook gezien, ja dat willen we hier niet.”

[41]

UITPERS.BEPLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIPASTRID ESSED3 JUNI 2018

http://www.uitpers.be/artikel/2018/06/03/pleidooi-vluchtelingen-wal-en-schip/

[42]

WIJZIJNHIER.ORGOVER HET ASIELGAT

http://wijzijnhier.org/over-het-asielgat/

[43]

GRUTJES.NLZIJ ZIJN HIER

http://www.grutjes.nl/2018/04/zij-zijn-hier

[44]
”Een  “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen”

YOUTUBE.COMHIDDEMA (FVD) OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOITIEMAND VOOR DE RECHTER!” [27-05-2018]

[45]

NU.NLVVD OPNIEUW PARTIJ MET MEESTE INTEGRITEITSSCHANDALEN22 FEBRUARI 2017
https://www.nu.nl/politiek/ 4488345/vvd-opnieuw-partij- met-meeste- integriteitsschandalen.html

WELINGELICHTE KRINGENCRIMINELE EN FOUTE PVV TOPPERS, DE TUSSENSTAND VAN1 FEBRUARI 2016

http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/543570/criminele-en-foute-pvv-toppers-de-tussenstand-van-1-februari-2016.html

TEKST

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien, Bedreiging schoonvader oa “keel doorsnijden en huis in brand steken”,Mishandeling 8 mnd zwangere vrouw, Bedreiging vriendin van ex, Aanranding, ontucht & sexuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17r, Bedreiging met bijlBedreiging met bijl en heel veel drank & fraude. Wat PVV-ers allemaal doen, een bloemlezing

2008

Gidi Markuszower

Opgepakt voor vuurwapenbezit

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2008

Gidi Markuszower

Spionage

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2014

Marjolein Faber

Fraude ca. 40 mille overheidsgeld naar zoon

http://www.volkskrant.nl/politiek/roep-om-aftreden-pvv-er-marjolein-faber-wordt-luider~a3875819/

2009

Eric Lucassen

Bejaarde man bedreigen

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5845_pvv_kamerlid_lucassen_bedreef_buurtterreur/

2009

Eric Lucassen

Meervoudige overige bedreigingen

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5845_pvv_kamerlid_lucassen_bedreef_buurtterreur/

2009

Eric Lucassen

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5845_pvv_kamerlid_lucassen_bedreef_buurtterreur/

2010

Eric Lucassen

Aanranding, ontucht & sexuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17jr

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

http://www.eenvandaag.nl/index.php/blog/43602/verrek_dacht_hij_dat_is_eric_lucassen

2009

Hero Brinkman

Mishandeling barman in dronken staat

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Hero Brinkman

Dronken autorijden, vluchten van politie

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Hero Brinkman

Bedreiging met bijl

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Marcial Hernandez

Geweldpleging & mishandeling

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

https://www.youtube.com/watch?v=PyPsVlKkCmo&list=PLu9sgc_3jccfx9Jvt8vVCYirOAMVkPeLg&index=48

2013

Geert Wilders

Misbruik 40.000 subsidie

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2014

Geert Wilders

Vervolging wegens discrimatie

http://www.volkskrant.nl/binnenland/om-vervolgt-wilders-vanwege-discriminatie~a3813883/

2012

Jos van Hal Scheffer

Fraude met miljoenen vrouw (erna zelfmoord gepleegd)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3456771/2013/06/11/Overleden-PVV-Statenlid-dwong-zijn-vrouw-tot-grootschalige-fraude.dhtml

2010

Richard de Mos

Fraude bij kandidaatstelling

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2011

Richard de Mos

Fraude met verzonnen klachten verkeersmaatregelen in Den Haag

http://politiek.blog.nl/lokaal/2012/01/28/e-mailbericht-regionale-pvv-fractie-opnieuw-uitgelekt

2011

Monica Nunes

Racististische postings op stormfront.org

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/monica-nunes-actief-op-stormfront/

2011

Monica Nunes

Twee banen bij PVV ineen, kwam daarna niet meer opdagen

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2014/4/Remkes-maant-spookStatenlid-Noord-Holland-tot-opstappen-1498732W/

2010

Mellony van Hemert

Fraude bij kandidaatstelling

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2012

Machiel de Graaf

Fraude met 3 overheids salarissen bij PVV tegelijk, voor zichzelf

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/12/pvv-kamerleden-weer-in-opspraak-over-verleden/

2011

Machiel de Graaf

Fraude & verzonnen klachtenmeldingen verkeersplan Den Haag, bewijs erna verdoezelen

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/12/pvv-kamerleden-weer-in-opspraak-over-verleden/

2012

Theo Krebber

Declareerde 16 mille taxiritten, ondanks verkiezingsbelofte PVV geen dienstauto’s

http://www.dichtbij.nl/roermond/regionaal-nieuws/artikel/2864521/limburgse-pvvgedeputeerden-declareerden-dik-16000-euro-aan-taxiritten-.aspx

2012

Antoine Janssen

Declareerde samen met Theo Krebbers, zie daar

http://www.l1.nl/nieuws/217980-pvv-verwerpt-declaraties-deput%C3%A9s http://politiek.tpo.nl/2013/06/13/pvv-gedeputeerden-declareren-16-000-euro-aan-taxiritten/

2011

Max Aardema

Veroordeeld voor mishandeling arrestant

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/1/Friese-PVV-lijsttrekker-veroordeeld-voor-slaan-arrestant-ELSEVIER287221W/

2002

Dion Graus

Fraude met verbouwing huis (60 mille onbetaald)

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Stalking van collega vrouw waarmee Graus vreemdging

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Bedreiging van vrouw waarmee Graus vreemdging

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Bedreiging vriendin van ex

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2006

Dion Graus

Bedreiging schoonvader oa “keel doorsnijden en huis in brand steken”

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Bedreiging 8 mnd zwangere vrouw. Oa “pistool tussen wenkbrauwen”

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Mishandeling 8 mnd zwangere vrouw, ziekenhuisopname

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2008

Dion Graus

Beslag (oa 20 mille achterstallige betaling na veroordeling)

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2011

Cor Bosman

Racistische uitspraken

http://www.deondernemer.nl/binnenland/623330/PvdAer-uitgekotst-halalvlees.html

2011

Cor Bosman

Dubbele salarissen van overheidsgeld

http://www.volkskrant.nl/archief/statenlid-pvv-uit-fractie-gezet-voor-scheldmail~a3121304/

2008

James Sharpe

Mishandeling

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2008

James Sharpe

Bedreiging

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2010

James Sharpe

Mishandeling (steken met spikeschoen in gezicht)

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvver-sharpe-sloeg-tienkamper-met-spike~a1053734/

2010

James Sharpe

Oplichting met Hongaarse pornosite, 172 mille boete

http://www.volkskrant.nl/politiek/bedrijf-pvv-er-sharpe-in-2010-opnieuw-beboet~a1053731/

2010

James Sharpe

Fraude met bedrijven, 132 mille boete

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5931_pvver_sharpe_blijkt_geschorste_geweldpleger/

2008

James Sharpe

Oplichting klanten, 260 mille boete

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvver-sharpe-sloeg-tienkamper-met-spike~a1053734/

2009

Laurence Stassen

Fraude met medewerkers vergoeding Europees Parlement

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2012/02/laurence-stassen-diva-de-politiek

2010

Nico Uppelschoten

Fraude met 15 mille

http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/nico-uppelschoten-eerste-drentse-pvv-er-1031391.html

2012

Aarnoud van Doorn

Vuurwapenbezit

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in-de-Polder-1.htm

2012

Aarnoud van Doorn

Drugshandel aan minderjarigen

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2012

Aarnoud van Doorn

Kasfraude

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2012

Aarnoud van Doorn

Lekken van geheime stukken naar kranten tegen betaling

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in-de-Polder-1.htm

2010

Jhim van Bemmel

Rijden onder invloed

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/pvv_er_van_bemmel_gestraft_voor_verzwijgen_veroordeelding_1_517577

2010

Jhim van Bemmel

Fraude

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2006

Jhim van Bemmel

Valsheid in geschrifte

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/pvv_er_van_bemmel_gestraft_voor_verzwijgen_veroordeelding_1_517577

2010

Arjan Brogt

Fraude met studievergoeding

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2009

Daniël van der Stoep

Ontkennen Armeense genocide (en wissen publicaties hierover)

http://www.doorbraak.eu/de-bende-van-wilders-update/

2011

Daniël van der Stoep

Dronken aanrijding veroorzaakt, 5x promillage

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/8/Opgestapte-PVVer-dronk-ruim-vijf-keer-te-veel-ELSEVIER313310W/

2012

Daniel van der Stoep

Sex gezocht met 3 minderjarige meisjes vanaf 14 jaar, tegen geld & cocaine. 5 mnd cel

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AEpVElFgjpIJ:www.nrc.nl/nieuws/2015/12/08/voormalig-pvv-europarlementarier-veroordeeld-tot-5-maanden-cel+&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

2011

Martijn Hurks

Verkeerscontrole ontdoken

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Sietze Fritsma

Ontving 24 mille voor slechts 1,5h aanwezigheid gemeenteraad Den Haag

http://www.denhaaggaatloos.nl/nieuws/2010/12/pvv-sietse-fritsma-weg-uit-gemeenteraad

2011

Carlo de Bruin

Dronken rijden

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2009

Carlo de Bruin

Dronken rijden

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/1/PVVer-vertrok-vanwege-dronken-rijden-niet-om-moslimas-ELSEVIER286719W/

2011

Oege Bakker

Drankproblemen

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in-de-Polder-1.htm

2009

Joram van Klaveren

Dronken rijden

http://www.nu.nl/politiek/2386762/zeven-tweede-kamerleden-ooit-veroordeeld.html

2009

Joram van Klaveren

Weigeren blaastest

http://www.nu.nl/politiek/2386762/zeven-tweede-kamerleden-ooit-veroordeeld.html

2009

Raymond de Roon

Veroordeeld voor achterhouden informatie bij ernstige verkeersovertreding

http://www.nu.nl/politiek/2386762/zeven-tweede-kamerleden-ooit-veroordeeld.html

2012

Reinette Klever

Vermogensbeheer zonder vergunning

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/12/pvv-kamerleden-weer-in-opspraak-over-verleden/

2011

Michael Heemels

Dubbele salarissen van overheidsgeld

http://www.volkskrant.nl/archief/statenlid-pvv-uit-fractie-gezet-voor-scheldmail~a3121304/

2014

René Eekhuis

Fraude

http://nos.nl/artikel/2055771-raadslid-almere-moet-weg-bij-de-pvv-na-een-greep-in-de-kas.html

2015

René Eekhuis

Zware mishandeling vrouw

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24453096/__PVV_er_ook_verdachte_mishandeling__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

2013

Pieter Buisman

Verduistering €18.000 als Prov. Statenlid

http://nos.nl/artikel/2058145-friesland-doet-aangifte-tegen-oud-pvv-er.html

2015

Marcel de Graaff

Stemfraude in Europees Parlement. Stemde namens afwezige Marine le Pen

http://www.volkskrant.nl/politiek/le-pen-geeft-stemfraude-door-pvv-er-de-graaff-toe~a4173646/

[46]

” “Ongedocumenteerden, weet je wat dat zijn? Dat zijn gewoon illegalen. Maar die term komt daar niet in voor, want dat is zielig. (…) Dus komt er een zieligheidssausje overheen, heten ze ongedocumenteerden dan lijkt het net of iemand door misgeboorte of ongemak in zijn leven geen documenten heeft. (…) En waarom hebben ze geen papieren? Heel simpel: omdat ze die weggegooid hebben. Of verdonkeremaand, ze zijn helemaal niet zielig. Dat is gewoon de manier om de staat te kunnen chanteren.

En vervolgens hebben ze al hun vluchtverhalen ook bij elkaar gelogen want ze zijn totaal uitgeprocedeerd.” 
YOUTUBE.COM
HIDDEMA (FVD) OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOITIEMAND VOOR DE RECHTER!” [27-05-2018]

https://www.youtube.com/watch?v=CK2A2v1vkbk

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!