De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We are Here in Amstelveen/Reacties op Amstelveens Nieuws

We are Here in Amstelveen/Reacties op Amstelveens Nieuws

woensdag 20 juni 2018 18:11
Spread the love

WE ARE HERE IN AMSTELVEEN/REACTIES OP AMSTELVEENS NIEUWS

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/we-are-here-in-amstelveen-reacties-op-amstelveens-nieuws/

Beste lezers,
U weet het:
Over We are Here heb ik de afgelopen tijd al veel geschreven
Kort samengevat:
Het zijn: Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn en sinds 2012door Amsterdam trekken, van het ene kraakpandna het andere [1], niet omdat ze dat zo leuk vinden,maar om aandacht te vragen voor hun desperate situatie:maar vaak niet terug KUNNENnaar het land van herkomst, vanwege de oorlogssituatie  en somsgaat  het ook om mensen, die geen zorgvuldigeasielprocedure gehad hebben.
Bewijs daarvoor is, dat gaandeweg hun zwerftocht tegen wil en dankdoor Amsterdam, alsnog 100 mensen een verblijfsvergunning hebbengekregen! [2]
Ook vaak kunnen zij niet terug, omdat het land van herkomst geenresidocumenten afgeeft en zo hun terugkeer frustreert. [3]
 Zie onder noot 4 uitgebreide informatie [die u deels al kent]over hun reilen en zeilen.
 Ze hebben dus recentelijk panden in de Rudolf Dieselstraatgekraakt [5], moesten op last van de rechter weer weg en begonneneen nieuwe zwerftocht.
Die is voorlopig  voor een deel van de Groep [We are Here is in deloop der tijden in diverse groepen opgesplitst] [6] tot stilstandgekomen in een kantoorpand in Amstelveen, dat ze hebben gekraakt. [7]
Vrijwel direct kregen ze bezoek van de loco burgemeester, die in onverbloemdetaal duidelijk maakte, dat ze weer moesten vertrekken en dat ze inAmstelveen niet welkom waren. [8]Een ding moet ik hem nageven:Eerlijk is hij wel, dat in tegenstelling tot de valse en hypocriete opstellingvan de voormalige burgemeester van der Laan, die de vluchtelingen”vrienden” noemde [9], maar hiets deed om hun situatiete verbeteren, ook waar hij die mogelijkheden WEL had.[10]
Iik heb over de situatie van de We are Here Vluchtelingen dus al veel gezegd, maar ook nog gereageerd op Amstelveenz.nl, omdatik het belangrijk vond, juist op een nieuwssite van deze VVD Gemeente [11] de rechten van de We are Here Vluchtelingen te verdedigen.
Of zij mijn reactie laten staan, weet ik niet, vandaar ze hier weergegeven,direct hieronder.
En daaronder het notenapparaat.
ENJOY!

Astrid Essed

I

EERSTE REACTIE
NIEUWSBERICHT

AMSTELVEENZ.NL”WE ARE HERE” KRAAKT KANTOORPAND AMSTELVEEN5 JUNI 2018
https://www.amstelveenz.nl/ nieuws/we-are-here-kraakt- kantoorpand-amstelveen.html

TEKST


Amstelveen – De groep ‘We Are Here’ heeft vannacht een kantoorpand aan de Mr Groen van Prinstererlaan in Amstelveen gekraakt.

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die krakend door Amsterdam trok, moest gisteren voor 12 uur gekraakte woningen aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam verlaten en zat sindsdien zonder onderkomen. Vannacht hebben zij hun intrek genomen in het Amstelveense pand nabij Stadshart Amstelveen.

Het kantoorpand staat leeg en staat op de nominatie om gesloopt te worden, ten behoeve van een nieuwe appartemententoren.

MIJN REACTIE:


Astrid Essed
WE ARE HERE/VOOR HET RECHT OP BESTAAN
For a start:
De groep uitgeprocedeerden [ongedocumenteerden] van
We are Here heeft dit pand in Amstelveen niet voor hun plezier
gekraakt, maar uiit pure noodzaak:
Het gaat hier om uitgeprocedeerde asielzoekers, niet ONUITZETBAAR
zijn: Ze kunnen niet terug, hetzij vanwege de oorlogssituatie in hun
land van herkomst [Soedan/Somalie] of vanwege de dictatuur [Eritrea], of
omdat de ambassades van de betreffende landen geen reisdocumenten 
afgeven. Dat betekent: uitgeprocedeerd en niet weg kunnen BUITEN JE SCHULD, maar ook in
Nederland geen recht hebbend op enige basisvoorziening buiten je schuld. Dat is
niet rechtvaardig, want een Staat heeft sowieso internationaal de verplichting, te zorgen voor
de basale behoeften van AL zijn inwoners en het feit, dat je illegaal bent, betekent
niet, dat je geen rechten meer hebt.Sommige We are Here mensen hebben
bovendien geen zorgvuldige asielprocedure gehad en zitten daardoor tussen
Wal en Schip.
Dit zwerven van kraakpand naar kraakpand is dus geen spelletje, maar een
desperate manier om te overleven.
http://www.grutjes.nl/2018/04/ zij-zijn-hier/
https://www.astridessed.nl/we- are-here-vluchtelingen…/
Dus Nederlandse Staat, neemt uw verantwoordelijkheid en geef deze mensen,
die tussen Wal en Schip vallen, buiten hun schuld, een verblijfsvergunning!
Astrid EssedVind ik leuk · Beantwoorden ·  1 min

II

TWEEDE REACTIE

NIEUWSBERICHT:
AMSTELVEENZ.NLRAAT GEEFT KRAKERS DUIDELIJKE BOODSCHAP: ”WE WILLEN,DAT JULLIE VERTREKKEN”5 JUNI 2018

https://www.amstelveenz.nl/ nieuws/raat-geeft-krakers- duidelijke-boodschap-we- willen-dat-jullie-vertrekken. html

TEKST

Amstelveen – Loco-burgemeester van Amstelveen, Herbert Raat, heeft de krakersgroep ‘We Are Here’ vanmorgen hoogstpersoonlijk, in niet mis te verstane bewoording, vriendelijk verzocht het kantoorgebouw in Amstelveen te verlaten.

Raat bezocht het vannacht gekraakte kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan rond half elf vanmorgen en ging op zoek naar een woordvoerder van de groep die bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers.

Raat, die burgemeester Bas Eenhoorn vervangt wegens vakantie, viel gelijk met de deur in huis en gaf zowel meerdere malen in het Engels als Nederlands duidelijk aan dat het gemeentebestuur de groep niet in de gemeente wil. ‘Dit willen we niet in Amstelveen, we willen dat jullie vertrekken’, aldus Raat.

Hij verzocht de woordvoerder, in een verder zeer vriendelijk verlopen gesprek, de hulp die vanuit Amsterdam is aangeboden met beide handen aan te grijpen. ‘Dit is geen leven en je hebt zo geen toekomst,’ sprak hij de woordvoerder toe. Hij adviseerde de groep een andere oplossing te zoeken, omdat dit helemaal nergens toe leidt.

De krakersgroep ‘We Are Here’ gaf aan ook een oplossing te willen en daartoe vanmiddag een gesprek te hebben op het Stadshuis in Amsterdam. Mocht de groep niet vrijwillig vertrekken, dan wordt naar andere mogelijkheden gekeken om de groep uit het gebouw te krijgen in overleg met de politie. Daar moeten echter ook voldoende juridische gronden voor zijn.

Hoe groot de groep krakers die nu in Amstelveen verblijft precies is, is niet bekend, vermoedelijk gaat het om enkele tientallen. Op de eerste etage van het kantoorgebouw lagen her en der matrassen en door het gebouw zwerven diverse groepleden. Raat werd tijdens zijn bezoek vergezeld door een agent en twee vertegenwoordigers van gemeente Amstelveen.

MIJN REACTIE:


Astrid Essed
WE ARE HERE KRAAKT NIET VOOR ZIJN PLEZIER, MAAR
VALT TUSSEN WAL EN SCHIP
Achtergrond
http://www.grutjes.nl/2018/04/ zij-zijn-hier/
https://www.astridessed.nl/we- are-here-vluchtelingen…/
Een ding wil ik de loco burgemeester nageven: Eerlijk is hij wel.
Hij viel direct met de deur in huis en maakt onverbloemd duidelijk,
hoe hij in deze kwestie staat, in tegenstelling tot het hypocriete
en hopeloze gedraai van de voormalige Amsterdamse burgemeester
van der Laan.
Maar zo simpel als de loco burgemeester het stelt, is het natuurlijk niet,
want anders zou deze groep niet al zes jaar door Amsterdam zwerven,
na voor die tijd in vreemdelingendetentie gezeten te hebben, weer vrijgelaten,
weer zwerven, etc.
Dit gaat om uitgeprocedeerden, die ONUITZETBAAR zijn, vanwege de
oorlogssituatie in hun land van herkomst [Soedan/Somalie], gesloten dictatuur
[Eritrea], of omdat de ambassades van de verschillende landen hen geen reispapieren
willen verschaffen. Dan moet je bijna wel in Nederland blijven, of je dat nou leuk
vindt of niet. En sommigen hebben een onzorgvuldige asielprocedure gehad.
Bewijs? Een aantal van de groep [vanwege de onzorgvuldige procedure], zeker
100, hebben alsnog een verblijfsvergunning gekregen.
Hoe dan ook, de Nederlandse Staat moet dit probleem oplossen, door
deze mensen, die buiten hun schuld niet terug kunnen, alsnog een
verblijfsvergunning te verlenen.
Astrid EssedVind ik leuk · Beantwoorden ·  1 min

NOTEN

[1]
  WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOOR!ASTRID ESSED29 MEI 2018
  https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/
   [2]
  ” Maar we weten dat het mogelijk is als we de kans krijgen; van de Wij Zijn Hier groep hebben inmiddels rond de 100 personen alsnog een verblijfsvergunning gekregen.”
 WIJZIJNHIER.ORGVLUCHTELINGEN WIJ ZIJN HIER KRAKEN IN OSDORP25 NOVEMBER 2017
 https://wijzijnhier.org/vluchtelingen-wij-zijn-hier-kraken-in-osdorp/
   [3]
  ” Niet iedereen in de groep zit in dezelfde situatie. Maar velen van hen vallen in het ‘asielgat’. Dat wil zeggen dat ze (nog) niet zijn geaccepteerd als vluchteling, en Nederland moeten verlaten, maar dat ze dit niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen weigert, of omdat ze geen papieren kunnen krijgen om er heen te reizen. Landen als Libië en Jemen hebben überhaupt geen functionerende overheid of ambassades meer. Maar zonder papieren, en zonder een laissez-passer van die niet-bestaande ambassades, kun je Nederland simpelweg niet verlaten.”
  GRUTJES.NLZIJ ZIJN HIER
  http://www.grutjes.nl/2018/04/zij-zijn-hier/
    [4]
  UITPERS.BEPLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIPASTRID ESSED3 JUNI 2018
 http://www.uitpers.be/artikel/2018/06/03/pleidooi-vluchtelingen-wal-en-schip/
[5]
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOOR!ASTRID ESSED29 MEI 2018
  https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/

[6]
WIJZIJNHIER.ORG
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
http://wijzijnhier.org/tijdslijn/geschiedenis-van-wij-zijn-hier/

BRON
WIJZIJNHIER.ORG
http://wijzijnhier.org/2018/

[7]

HET PAROOLWE ARE HERE KRAAKT PAND IN AMSTELVEEN5 JUNI 2018
  https://www.parool.nl/amsterda m/we-are-here-kraakt-pand-in-a mstelveen~a4599388/

[8]
AMSTELVEENZ.NLRAAT GEEFT KRAKERS DUIDELIJKE BOODSCHAP: ”WE WILLEN,DAT JULLIE VERTREKKEN”5 JUNI 2018

https://www.amstelveenz.nl/ nieuws/raat-geeft-krakers- duidelijke-boodschap-we- willen-dat-jullie-vertrekken. html

YOUTUBE.COMLOCO BURGEMEESTER AMSTELVEEN: WE ARE HERE MOETZO SNEL MOGELIJK WEGAT5
   https://www.youtube.com/watch? v=saTBOm-skDI
   [Journalist AT 5] ”Wat vindt u ervan, dat ze hier zitten?” [Loco burgemeester Amstelveen]: ”Ja, niet goed, dat heb ik ook tegen ze gezegd.Dit is voor niemand een oplossing.

Sterker nog, dit is heel erg slecht.

Maar we verschillen wel heel erg van mening.Ik heb ook gezegd”Hier moeten jullie niet zijn, dat willenwij niet in Amstelveen, jullie moeten hier gewoon wegen het is ook geen leven, dat je hier met een matras ligtin een kantoorgebouw…jaHou ermee op, heb ik ook tegen hen gezegd, jullieworden gewoon misbruikt voor een soort politiekgewin van sommige mensen en het resultaat is, dat jehier in een kantoorgebouw ligt op een matras in plaatsvan dat je bouwt aan je toekomst en de uitgestoken handis er op alle kanten, sommige mensen moeten gewoon

weer terug omdat ze uitgeprocedeerd zijn of zijn er andere

oplossingen voor, ga daarmee aan de slag, maar hou op omje als een soort symbool van hot naar her te laten brengen

want dat ehhh, je hele leven gaat er stuk over.

Nou, er zijn plannen om hier allemaal woningen in temaken, dat gebouw moet nog wat hoger worden, sommigemensen zijn er een beetje voor of tegen, dus dit wordteen woongebouw, maar dit is voor hun, voor deze mensen,dit is niet de oplossing.Zij liggen hier dus nu, zij hebben dit gekraakt, maar zij moetengewoon, zij moeten terug.”[Journalist AT5] ”Denkt u, dat zij er vandaag of morgen uitgaan?” [Loco burgemeester Amstelveen]: ”Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want wij gaan natuurlijkde balans op maken hier, enerzijds privaatrechtelijk enanderszijds via de openbare orde, we zitten hier ook midden ineen woonwijk, vaak is er-niet dat deze mensen dat zijn, die ik net hebgesproken-maar vaak zit er ook geweld omheen van mensen, die erom heenhangen, dat hebben we in Amsterdam ook gezien, ja dat willen we hier niet.”

[9]
” Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken’, zegt Van der Laan. ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.”’
  AT5VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERSVLUCHTHAVEN1 JUNI 2014
  http://www.at5.nl/artikelen/12 8624/van-der-laan-teleurgestel d-in-asielzoekers-vluchthaven

[10]

HET PAROOLSTROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE18 DECEMBER 2013
  https://www.parool.nl/parool/n l/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/arti cle/detail/3564352/2013/12/18/ Stroom-blijft-uit-in-Vluchtgar age.dhtml

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014

https://mensenrechten.nl/ berichten/situatie- vluchtgarage-mensonwaardig

[11]

VOLKSKRANTWAT DOEN DE KRAKENDE ASIELZOEKERS VAN WE ARE HEREIN EEN VVD GEMEENTE?6 JUNI 2018
  https://www.volkskrant.nl/nieu ws-achtergrond/wat-doen-de-kra kende-asielzoekers-van-we-are- here-in-een-vvd-gemeente-~beea 3a54/ 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!