De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

© Esmeralda Ramos/FNS

Waterwet bedreigt recht op water in El Salvador

Drinkbaar water en waterzuivering zijn goed voor mens en milieu. Maar in El Salvador zorgt de concrete uitvoering voor méér sociaal onrecht. Rodolfo Calles van het Foro Nacional de Salud vertelt ons er meer over.

dinsdag 15 november 2022 09:12
Spread the love

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!