De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Water

vrijdag 26 augustus 2022 09:15
Spread the love

Water

Water is een Element.
Een Natuurelement is water.
Een brenger van Leven.
Ons hart, onze hersenen, ons lichaam,
ze bestaan voor het grootste deel uit water.
Wijzelf.
Onze geliefden.
De boeren kennen en verstaan de Natuur nog.
Zij staan er dicht bij.
Zij treden nu met profetische stem naar voor.
De boeren vragen in feite ontzag.
Ontzag voor de Natuur die ons overstijgt
die transcendent is.
De boer en de groene profeet,
zij vragen meer nederig handelen.

Voorzichtig
omgaan
met –
het kan ook een overlevingsstrategie zijn.
Hoewel de blanke geschiedenis
ons daartoe niet op een geschikt
spoor lijkt te hebben gezet.

Onze nationale en regionale politici staan niet dicht bij de Natuur,
klaarblijkelijk.
Zij wensen wellicht de mensen zo weinig mogelijk
‘ongemak’ te bezorgen.
De kiezers.
De kansen optimaliseren herkozen te worden,
dit blijft ook nu blijkbaar hun grote dagelijkse gedachte…
De Vlaamse Regering vecht liever
de vorige oorlog uit.
We zijn hier in de laagvlakte en als tijdgenoten niet meer zo religieus.
We geloven al lang niet meer in zegening of vloek.
Laten we toch maar voorzichtig zijn
en trachten te bewerken dat
de Vloek die over onze beschaving en
onze gemeenschap
schijnt te hangen,
Niet nog zwaarder wordt.
_____________________________________
De premier heeft recent voor een keer
vijf, tien jaar vooruit gekeken.
Iets dat werd door gezegd tot in het buitenland.
Laat dat een begin zijn.
________________
[Lees ook het krachtige en pertinente commentaar stuk van de hoofdredacteur van De Standaard van vandaag 260822, getiteld “Dit zou niet gebeuren”. ]

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!