De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat wil de politieke mens, nu?

Wat wil de politieke mens, nu?

donderdag 3 oktober 2013 14:56
Spread the love

Beste reageerders, lezers,

Ik beloof dat ik voldoende en nuttig zal reageren op jullie reacties.  Ten laatste, op het einde der discussies.  Als een soort conclusie.

Geruststelling : reageerders kunnen natrekken dat ik totaal onafhankelijk ben.  Van partijen, van geld, enz.  “Maar wel heb ik een eigen mening, en daar kom ik voor uit ( Dimitri van Toren ).  Als ik denk dat het in het belang is van de zo ruim mogelijke gemeenschap.

Tenslotte raad ik de lezer aan mijn opgegeven profiel te bekijken.  Tenminste als de invoering ervan gelukt is op 3.10.2013.

Meer dan ooit beoordelen de mensen op straat de kwaliteit van het politieke besturen.  Daarbij hebben de actiefsten onder hen zich eerder negatief geuit.  Dat zagen we in veel ( Westerse ) landen.  Op diverse wijzen.  Op een enkele plaats werd een oplossing tot verbetering voorgesteld.

Zonder harde revolutie tonen ze het nieuwe wereldbeeld.  Dit wereldbeeld poneert, al of niet uitgesproken, het invoeren van “behoorlijk bestuur”.  Deze werkwijze is gedefiniëerd  en is gemakkelijk terug te vinden via zoekmachines.  Aub, doe dat.

Enkele kernpunten :

–  er mag enkel beslist worden in het algemeen belang ( bijna alle tot nu genomen beslissingen zouden dan nietig worden).  Jullie vinden dat een te zware beoordeling?  Ga kritisch na, aub.  En vergeet niet dat beslissingen, exclusief ten voordele van één partij,  daaronder vallen.

– men wordt verkozen voor slechts een mandaat en slechts voor een termijn.  Voor mij is dat evident.  Dat zou ook een grote slok op de borrel betekenen.

– elke “objectieve” tegenstrijdigheid van belangen moet uitgesloten worden

– uiteraard : alles onder continue en strikte controle en onder sanctiemogelijkheid.  Door een totaal onafhankelijk organisme.

Ik kan zo verder gaan met practische implicaties van “Behoorlijk Bestuur” , maar reeds het voorgaande is van levensbelang voor een Westerse democratie.  Extremistische strekkingen wachten als een spin in haar web.

Jullie zullen ook gemerkt hebben dat ik geen individueel politieker met de vinger wijs.  Ze ondergaan de huidige minderwaardige ondemocratische besluitvorming.  Bovendien, en dat is erg maar juist,  : geen macht (structuur) heft zichzelf op. Dan toch een soort revolutie nodig?  Of zullen, ook hier weer, de intellectuelen afzijdig blijven?

Louis Lagae.

.

take down
the paywall
steun ons nu!