De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat met de militaire eer en het bestaansrecht van de soldaat na de ontsporing van Korporaal Conings?

zondag 30 mei 2021 07:10
Spread the love

Beste lezers,

Goede morgen,

Tot mijn lichte verbazing heb ik gemerkt dat sommigen door de mentale ontsporing die zich heeft voorgedaan bij de schutter en schietopleidingssoldaat in kwestie, vragen zijn gerezen over de eer van elke militair. Een integer en vooraanstaand strategisch denker als professor Jonathan Holslag is persoonlijk “van slag geraakt” als ik mij dit kleine woordspel mag gunnen, nadat een journalist in De Standaard zijn waardering voor het leger en de miltaire, martiale kant van de mensheid en de man had besmeurd door haar in verband te brengen met de ziek geworden militair die voortvluchtig is.

Voor alle zekerheid heb ik aan mijn goede kennis Jonathan na enig beraad en een nachtje slapen een persoonlijk advies geformuleerd dat ik hier laat volgen en dat ik ook via Facebook zal aanbieden.

Hartelijke groet,

SHSv

 

Advies en aanmoediging aan Jonathan Holslag en de lezers op het profiel

Goedemorgen, beste vrienden. Ik meen dat een vermaning op zijn plaats is in dit debatje. Op voorhand verontschuldig ik mij voor als er Engelse uitdrukkingen in mijn zinnen sluipen; ik heb gisteren 29 mei de Memoires van Veldmaarschalk Montgomery verworven en ben daarin gestart te lezen; dan blijft de geest wel eens “soaked” in die taal. Ik heb gemerkt, tot mijn verwondering en medeleven, dat onze grote inspirator, Jonathan Holslag, is gaan twijfelen aan zijn geloof in de waarde van “the Military”. Dat lijkt mij nu echt nergens voor nodig. Ik zet mijn opinie en advies graag even kracht bij met een beschrijving van het mechanisme in de geesten dat ik waarneem hier actief te zijn, bij de tegenstanders van prof Holslag en het Leger. Wat is er voorgevallen? Een soldaat is gedestabiliseerd geraakt. Mentaal in crisis. Hij heeft daarbij grote gevaren gepercipieerd waar er waarschijnlijk geen zijn, of toch niet in die mate. De virologen zijn geen tirannen die de macht grijpen. De overheid is niet totaal verkeerd bezig. Conings dreigt met moorden. In die zin is hij zeer boosaardig geworden. Turned evil. Vergelijk nu met wat we allemaal weten wat betreft de maatschappelijke evolutie in de zaak Marc Dutroux: een in grote mate krankzinnig en moorddadig, crimineel geworden figuur heeft meisjes ontvoerd, opgesloten, verkracht, gemarteld en laten sterven. Hier wordt het interessant: de goegemeente is om mij onduidelijke redenen, door de immense, gruwelijke, intense impact van deze monsterlijke figuur “besmet” geraakt: gedurende meer dan tien jaar hebben honderden, vele duizenden mannen en vaders hun meisjeskinderen niet meer durven knuffelen of aaien! Dat was uiteraard onterecht. Integendeel, zowel de mannen in kwestie als de kinderen hebben te lijden gehad onder deze “abstinentie”. Wij hadden veel meer rustig onszelf mogen blijven. Het is niet nodig ons te laten “besmetten” door gerede identificatie met de betrokken zieke geest! Nu naar vandaag: het Leger is en blijft een nodig en menselijk fenomeen, corps. De gewone soldaat is nooit een monster. Conings is niet “de soldaat”, valt onder geen beding te vereenzelvigen met de spirit van de soldaat, of Defensie, “The Military”. Ik hoop dat dit voor iedereen duidelijk is. Er zijn in alle fenomenen gewone, normale, gezonde uitingen en “misvormde”. Ziekelijke, onfatsoenlijke, “indecent forms”. Het is niet omdat één mens “goes awry”, geestelijk (tijdelijk) ‘rot’ is geworden, (en dan ook, met vooreerst goed in acht nemen van onze veiligheid vooral onze hulp en verzorging nodig heeft), dat de mensheid pervert is. De militaire eer ziet zich NIET bezoedeld door het geval van de ontspoorde Jürgen Conings. De soldaat kan en zal zoals doorheen de geschiedenis en voor altijd gewoon een integer persoon zijn. Een onmisbare verschijningsvorm zelfs van de mens, de Homo sapiens.
Groeten aan allen!”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!