De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat Jonathan Jacobs overkwam, kan ieders kind overkomen!

Iedereen heeft wel al gehoord van wat Jonathan Jacobs overkwam. Het voorval gebeurde vier jaar geleden maar nog steeds wachten de ouders op een 'sorry', een erkenning.

vrijdag 4 april 2014 03:12
Spread the love

BBT, what’s in a name?

Het BBT wordt opgeleid om zware criminelen aan te kunnen. Maar dat niet iedereen waar zij voor worden opgeroepen een zware crimineel is, is nu toch wel mooi aangetoond. Lopen we niet allemaal gevaar wanneer zulke heethoofden vrij spel krijgen?

Slechts één van de 8 BBT’ers bekende dat hij op Jonathan heeft geklopt (op zijn schouder) maar de anderen gaan misschien wel helemaal vrijuit! Zij zijn nog steeds aan de slag in het Bijzonder Bijstandsteam.

Joost mag weten hoeveel mensen zij al op deze manier behandeld hebben en hoeveel er nog gaan volgen.

War on drugs

Jonathan Jacobs is in zekere zin ook een slachtoffer van de War on Drugs. Hij was problematisch verslaafd aan speed en was door langdurig gebruik psychotisch geworden. Dit kan ieders kind overkomen, maar je hoopt als ouder op zijn minst dat er degelijke professionele hulp bestaat waar het terecht kan.

Het voorval toont vooral duidelijk aan dat België heel slecht omgaat met problematische druggebruikers. Een herziening van het huidige repressieve drugbeleid is broodnodig willen we zulke taferelen in de toekomst vermijden!

Psychiatrie

Dat professionele hulp niet altijd even professioneel werkt, bewijst het psychiatrisch centrum waar Jonathan geweigerd werd! Hij was te agressief naar hun normen.

Maar moet een psychiatrisch centrum die die naam waardig wil zijn niet capabel zijn om ook de agressieve geestelijk ontspoorden te kunnen helpen, hoe groot en sterk die ook zijn? Mogen zij het zich permitteren om zich enkel over de meegaande zielen te onfermen?

De psychiatrische instelling kon natuurlijk niet voorspellen dat het zo dramatisch zou aflopen met de 26-jarige man die zij tot twee maal toe weigerden op te nemen. Maar dat ze nagelaten hebben om hem op te vangen zullen ze zich allicht wel beklagen.

Het gerecht

In februari 2013 verwees de raadkamer de vroegere directeur en een psychiater van de Broeders Alexianen naar de rechtbank voor schuldig verzuim, samen met de ene agent van het BBT. Ze gingen alle drie in beroep. Het is nu aan de Kamer van Inbeschuldigingsstelling om te oordelen wie er voor de rechtbank moet verschijnen. Omdat het KI bijkomend onderzoek had aanbevolen, en dit onderzoek nog niet klaar is, werd de zaak onlangs weer uitgesteld.

Solidariteitsactie

Uit solidariteit met de familie heb ik een foto van Jonathan als profielfoto op mijn facebookaccount ingesteld. Hij blijft daar staan tot zolang gerechtigheid geschiedt. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via het facebookevenement

take down
the paywall
steun ons nu!