De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat ik van moslims verwacht, als mens van allochtone afkomst

Wat ik van moslims verwacht, als mens van allochtone afkomst

woensdag 23 maart 2016 16:04
Spread the love

Een nieuw wij-zij-gevoel doen ontstaan:
Ik, als man van allochtone origine met een andere huidskleur, word nu aangekeken op wat deze criminelen in Zaventem deden, omdat ik eruit zie als een moslim. Ik zou het daarom een mooi en gewild gebaar vinden dat moslims overal in Europa vreedzaam op straat komen om te demonstreren om aan te geven dat ze als mensenbroeders en -zusters samen zij aan zij staan met ons allen en hun gezamenlijke verdriet laten blijken. Om te laten zien dat ze de democratie en de vrijheden ook hoog in het vaandel dragen en niet willen vereenzelvigd worden met die fundamentalisten die zichzelf moslim noemen. Dat ze zich gekwetst voelen door het misbruik van hun religie door die criminelen. Het zou een ander wij-zij-gevoel creëren. Het zou een wij, diegenen die kunnen samenleven met de andere, ook al is hij of zij anders (ongeacht afkomst en religie), tegenover zij, die het anderszijn van de ander veroordelen en aanvallen (ongeacht afkomst en religie).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!