De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat doet jong-extreemrechts met uw geld? (deel 1)
Politiek, Gent, Nsv, , Studenten -

Wat doet jong-extreemrechts met uw geld? (deel 1)

vrijdag 26 februari 2010 12:19
Spread the love

In december 2009 werd de Nationalistische StudentenVereniging! (NSV!) na een jarenlang proberen erkend door de UGent. Met de kleinste meerderheid stemde het Politiek en Filosofisch Konvent voor de toetreding van NSV!. De erkenning houdt in dat de vereniging gebruik mag maken van de gebouwen van de universiteit en ook subsidies krijgt. Elders op deze site kon u al informatie vinden over wat NSV! nu juist is. Samengevat: het is een studentenvereniging, gelieerd aan het Vlaams Belang, met een lange geschiedenis van racisme, homofobie, negationisme en geweldpleging. De vraag stelt zich dus of zo’n vereniging gesteund moet worden met belastingsgeld.

Sinds de erkenning heeft de NSV! twee activiteiten georganiseerd: een lezing met de oprichter van de VMO (Vlaamse Militanten Organisatie) Bob Maes en een colloquium “Europa Europees!” met sprekers van Vlaams Belang, FPÖ en Front National. De meest opvallende spreker was echter Nick Griffin, de leider van de British National Party. “Nazi Nick”, zoals de Britse pers hem noemt, is een uiterst controversieel figuur, met een veroordeling wegens het verspreiden van materiaal dat tot rassenhaat kan aanzetten. Daarnaast heeft hij in het verleden meermaals het bestaan van de Holocaust in twijfel getrokken.

De houding van NSV! is zeer dubbel. Enerzijds dekken ze zich in door te zeggen dat ze het niet per se eens zijn met de mening van hun gasten. Anderzijds nodigen ze wel steeds controversiële figuren uit. Op de activiteiten zelf valt er zeer weinig te merken van meningsverschillen. De sprekers werden tot nu toe met lof overspoeld vanwege hun activiteiten, of het nu de Vlaamse strijd is of de strijd tegen de “verderfelijke invloed van de Islam.”

18/02: Bob Maes

De eerste activiteit vond plaats op donderdag 18 februari in een klein klaslokaal in de Faculteit Economie van de UGent. De aanwezigheid van de politie in en rond het gebouw was enorm. Er stond een waterkanon op het Sint-Pietersplein, er liepen patrouilles rond, er was federale politie, … Onbekenden, vermoedelijk afkomstig uit anarchistische kringen, hadden de dag voor de lezing de inkom van het gebouw beklad met graffiti. Op de dag zelf werden alle wc’s verstopt. Deze acties hadden vooral gevolgen voor het personeel van de UGent, de NSV! merkte er weinig van.

Bob Maes (85) heeft er een lange carrière opzitten in de Vlaamse beweging. Hij was achtereenvolgens lid van de collaborerende VNV, de Blauwvoetvendel (bijnaam voor Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond, opgericht in 1929 naar het voorbeeld van Italiaanse fascistische bewegingen), de Vlaamse Concentratie en de daaropvolgende Volksunie. Hij maakte bij de split de overstap naar N-VA. Hij zal echter bekend blijven als de oprichter van de Vlaamse Militanten Organisatie, later Vlaamse Militanten Orde. Deze actiegroep voerde naar eigen zeggen campagne voor de Vlaamse zaak, maar niet weinig kwam het tot geweld. In 1971 ontbond Maes de VMO wegens de dreiging van processen en boetes. Het jaar ervoor waren enkele militanten nog in opspraak gekomen na een gevecht met dodelijke afloop met een plakploeg van het francofone FDF.

Voor de mensen die hoopten op een “foute” lezing, moet het een kleine teleurstelling geweest zijn. Al bij al bleef het zeer braaf. Bob Maes gaf een geschiedenisles over de Vlaamse strijd en zijn eigen carrière. Hij was verstandig genoeg om afstand te nemen van de tweede VMO, opgericht door Bert Eriksson, die in de jaren ’80 wel veroordeeld werd wegens wapenbezit, het zijn van een privémilitie en meer van dat fraais. Ook erkende hij dat de Vlaamse beweging fouten gemaakt had, maar was niet zo duidelijk over welke fouten dat nu juist waren. De rest van het betoog liet uitschijnen dat het tactische fouten waren, geen ethische. Hij nam ook geen afstand van de VNV. De collaboratie was schijnbaar een spijtige zaak, maar dan enkel omdat Duitsland de oorlog verloren had. Op zich zijn dat uiteraard geen strafbare uitspraken, maar ze tonen wel aan hoe de denkwereld van een deel van de Vlaamse beweging eruit ziet. De minachting voor de Franstaligen droop er echter van af. Wanneer er in België een nieuwe zondebok is, dan zijn het wel de Walen en de verraderlijke Franstalige Vlamingen. Alweer niet strafbaar, maar het is een gevaarlijk idee. Het stigmatiseren van een bevolkingsgroep, zeker in tijden van crisis, roept een angstbeeld van de de situatie in de jaren ’30 op. Niet alleen in Nazi-Duitsland, maar ook in diverse andere landen, werden mensen van bepaalde origine of politieke overtuiging beladen met alle zonden van Israel en vervolgd. Het zoeken van een zondebok is een trend die aanwezig lijkt te zijn bij de activiteiten van NSV! Gent: op het colloquium ‘Europa Europees!’ waren het ook de minderheidsgroepen die het grote gevaar voor waarden, volk en cultuur waren.

De opkomst zelf was niet slecht te noemen, een kleine dertig personen, waaronder leden van het KVHV en de jongeren van LDD. Ook was Voorpost subtiel aanwezig. Echt “foute” figuren waren er niet. Niet dat de NSV! geen dubieuze leden en aanhangers heeft, maar in het kader van de erkenning als serieuze en legitieme vereniging zal er ook niet gemobiliseerd zijn naar de extreme achterban.

In het volgende artikel leest u het verslag van het groots aangepakte colloquium, het vlaggenschip van NSV! Gent. De kostprijs liep op tot bijna 2000 euro, om nog maar te zwijgen van de kostprijs van 300 politieagenten. En u betaalt uiteraard mee.

take down
the paywall
steun ons nu!