De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ware Gezicht/Giftig, haatzaaiend en Islamofoob Metro schotschrift

Ware Gezicht/Giftig, haatzaaiend en Islamofoob Metro schotschrift

maandag 9 februari 2015 13:16
Spread the love

WARE GEZICHT/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOB METROSCHOTSCHRIFT

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/ware-gezichtgiftig-haatzaaiend-en-islamofoob-metro-schotschrift-2/

”1, het ZondebokmodelRoep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html
Het komt niet vaak voor, dat er in zes regels een zo giftig en haatzaaiendschotschrift [ik weiger dit een ”column” te noemen] wordtneergepend als door Metro ”columnist” Jan Dijkgraaf, waarin hijfulmineert tegen de bouw van een nieuwe Moskee in Gouda,de zogenoemde ”Megamoskee” [1]Dat de Metro dergelijke garbage opneemt is al tekenend enpast in het kader van dezelfde ”vrijheid van meningsuiting”, die de racistische en Islamofobe schotschriften van Charlie Hebdoverdedigt [2], maar dat is weer een ander verhaal.

ACHTERGRONDENVERDACHT VERZET TEGEN DE KOMST VAN  ”MEGAMOSKEE”IN GOUDA
Alvorens het haat stuk van Dijkgraaf te fileren, enkele achtergronden:Een comite dat luistert naar de naam ”Gouda Noord zoals het hoort”, heeft bezwaren geuit tegen wat zij noemen de bouw van een ”megamoskee” [3], die ruimte biedt aan 1500gelovigen.So far, so bad..Die ”bezwaren” zijn namelijk veelzeggend.Zo zou de aanwezigheid van de Moskee nadeligzijn voor mensen, die een ”prikkelarme omgeving”nodig hebben [op het terrein komen ook een schoolen kinderdagverblijf voor verstandelijk gehandicaptekinderen], waarbij er dus al van uitgegaan wordt,dat een Moskee, een Godshuis nota bene, mensenmet een handicap zou hinderen. [4]Maar de voornaamste bezwaren zijn nog belachelijker:
Ik citeer uit de Volkskrant”De koophuizen dreigen tienduizenden euro’s in waarde te dalen, de financiering van de moskee zou schimmig zijn, de buurt zou de verkeersdrukte niet aankunnen en bij een van de huidige moskeeën komt een haatprediker over de vloer, zo valt er te horen.” [5]
Dat argument over de ”daling van de waarde van de huizen”is al heel verdacht, omdat dat doet denken aan gelijke bezwarenin de VS van voor de burgerrechtenbeweging [en ook weldaarna] tegen de komst van zwarten in een ”blanke” buurt.Of om dichter bij huis te blijven, de afkeer van de komstin een dorp/buurt van asielzoekers, waarbij datzelfde argument naar voren wordt gehaald.Een ander punt, de zogenaamde ”haatpredikers” worden tegenwoordig ook bij alles gehaald.Wat dat aangaat heb ik maar een opmerking.Hoe zit dat met de zogeroemde ”vrijheid van meningsuiting?”Only for white Europeans? [6]
Over de naam van dat ”verontruste” actiecomitevalt ook wel wat te zeggen, ”Gouda Noord zoals het hoort”,wat verdacht veel lijkt op het uitsluiten van mensen,die niet de zogenaamde ”autochtone” Goudse waardenaanhangen.En zijn trouwens de moslims, die in Gouda wonen,geen Goudenaren?Terecht wijst de woordvoerder van de nieuw te bouwenMoskee, Said Boukayouh daarop. [7]
Veelzeggend over het karakter van ”Gouda Noord zoalshet hoort” is ook de dreiging ”met grof geschut” te komenals de bouw van de Megamoskee doorgaat. [8]Wie is er nu een gevaar hier?

DIJKGRAAF EN ZIJN HAATZAAIERIJ
Nu naar de voortbrengsels van Dijkgraaf ”Ware Gezicht” [9]Ziehier zijn stuk

””Man van de dag: Zouhair Saddiki. Gouds D66-raadslid. Bij meneer werd onder de ‘Nee/Ja’-sticker op zijn voordeur nog een sticker geplakt. De boodschap: ‘Geen sharia hier!’. Komt omdat er een megamoskee in Gouda komt waar men – to put it mildly – niet bepaald westerse waarden aanhangt als de gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo en moslim/varken. Saddiki is boos over die sticker. Mag. Je vrouwtje moet toch die plakzooi van de deur halen met stickerverwijderaar. Maar hij doet ook aangifte. En de politie neemt die op. Zo toont deze moslim zijn ware gezicht. En de Goudse politie ook. Welkom in Goudistan.” [10]
Juist ja.Goudistan.Dat is veelzeggend en tekenend voor de heleteneur van dit stuk, dat van giftigheid en haatzaaierijaan elkaar hangt en  zo gevaarlijk is, omdat het zokort is.

Om met dat ”Goudistan” te beginnen:Dat suggereert, dat Nederland wordt ”overgenomen”door de Islam en moslims. Een ander naar woorddaarvoor is ”Islamisering”Dit sluit naadloos aan bij het PVV rechts extremisme,dat het heeft over de ”bezette gebieden” in de grote steden. [11]
Maar er is meer interessant aan deze haatzaaierij:Dijkgraaf heeft er kennelijk bezwaar tegen, dat D’66raadslid Zouhair Saddiki aangifte doet tegen eenanti-Islam sticker op zijn brievenbus en tegen  depolitie, die deze aangifte nog verwerkt ook.Alsof het de gewoonste zaak is, dat hij als Arabisch/Berberse allochtoon wordt aangesproken opde bouw van een Moskee waartegen bezwaren zijn.Want ook al is D´66 ¨(zittend in College Burgemeestersen Wethouders, Gouda) accoord met de bouw van dieMoskee (12), voor zover ik weet hebben andere D´66 raadsleden een dergelijke sticker niet ontvangen.Pure discriminatie dus.

Grappig detail is, dat Dijkgraaf over de vrouw van Saddikipraat als ´´je vrouwtje´´, terwijl hij een zin daarbovende zogenaamde ´´Westerse waarden´´ over de gelijkheidvan man en vrouw verdedigt…….
Aan Dijkgraaf´s verwijzing naar het ´Ware gezicht vandeze moslim´´ ¨verwijzend naar Saddiki´´ is griezeligWant nog afgezien van het nonsensicale , alsje het stukje gelezen hebt, is het gevaarlijken roept herinneringen op aan dertiger jaren propaganda als ´´De Eeuwige Jood´´ …..(13)
Maar het ´´leukste´´ heb ik voor het laatst bewaardDijkgraaf´s beroep op de ´´Westerse waarden vangelijkheid´´
DE ´´WESTERSE WAARDEN VAN GELIJKHEID´´VAN DIJKGRAAFEEN BOEKJE OPEN
´´Iedereen is gelijk, maar de een iets gelijker dan de andere´´Vrij vertaald naar George Orwell´s Animal Farm
http://nl.wikiquote.org/wiki/George_Orwell

Dijkgraaf schrijft´´De boodschap: ‘Geen sharia hier!’. Komt omdat er een megamoskee in Gouda komt waar men – to put it mildly – niet bepaald westerse waarden aanhangt als de gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo en moslim/varken.´´
Die nare en denigrerende opmerking moslim/varkenlaat ik maar even voor zichzelf spreken en bevestigt hetdiscriminerende en haatzaaiende discours van Dijkgraafalleen maar.Maar nu die ´´Westerse waarden van gelijkheid´´,die op papier mooi zijn, maar in de praktijkwel anders.Zeker waar het Pakistaanse of Yemenitische burgers,Middellandse Zee bootvluchtelingen en Roma burgersbetreft.
Een overzicht
In zijn ijver,zich negatief uit te laten over de Megamoskeeen in het verlengde de ´´radicale´´ Islam en moslimsrefereert Dijkgraaf aan ´´Westerse waarden van gelijkheid´´, dielang niet zo ´´gelijk´´ zijn als hij doet voorkomen.Want de ´´Westerse wereld´´ is noch beschaafd, noch gelijk.Laat ik bijvoorbeeld eens noemen de honderdduizendenburgerdoden, veroorzaakt door de Amerikaanse oorlogentegen Irak en Afghanistan. (14)De burgerslachtoffers, veroorzaakt door de Amerikaansedrone aanvallen in Pakistan en Yemen. (15)De CIA folterpraktijken waarvan onlangs een huiveringwekkendrapport. (16)De verdrijvingen van Roma door de hedendaagse Franse politiekeleiders, discriminerende behandeling in Italie en andere delenvan Europa, wat bepaald niet strookt met enig ´´gelijkheids´´of ´´beschavings´´ gehalte (17)Het letterlijk moordende EU asielbeleid, waardoor tot nutoe 40. 000 vluchtelingen, die in gammele bootjesde Middellandse Zee zijn overgestoken, zijn omgekomen. (18)En  Staatssecretaris Teeven, die durft te zeggen, dat het reddenvan deze Middellandse Zee bootvluchtelingen geen taakvan Europa is. (19)And last, but not leastDe industriele moord op miljoenen mensen, Joden, zigeuners,homosexuelen, Jehova Getuigen (die dienst in het Duitse legerweigerden) en vele anderen, de Holocaust.Door het nazi regime in een van de meest ´´beschaafde´´en cultureel hoogstaande landen in Europa, Duitsland. ¨ Virulente Jodenvervolgingen als onder het nazi regime enin het Europa van de Middeleeuwen hebben in de islamitischewereld, waartegen Dijkgraaf zo´n bezwaren schijnt te hebben, nooitplaatsgevonden.
Als ik Dijkgraaf was, zou ik dus een toontje lager zingen over die´´Westerse waarden van gelijkheid´´Trouwens, wat betreft de Westerse ´´homovriendelijkheid´´betreft dit.Niet alleen zal Dijkgraaf dan Oost-Europa met zijn virulentehomofobie (20) niet onder ´´het Westen´´ rekenen, hijvergeet, dat homo discriminatie in West-Europa een structureelvoorkomend verschijnsel was.Zo konden gays niet samen een hotelkamer huren, etc.En wat  betreft die ´´westerse waarden als de gelijkwaardigheid van man/vrouw´´, dit interessante feitPas in 1956 is de getrouwde vrouw in Nederland handelingsbekwaam geworden. (21)Wat ook vaak vergeten wordt, is dat de Joden inNederland pas in 1796 volledige burgerrechten kregen. (22)
So far de ´´Westerse waarden´´
EPILOOG

´´Welkom in Goudistan´´, het ´´ware gezicht van deze moslim´´,´´Westerse waarden als gelijkheid moslim-varken´´, allemaaltermen uit het Metro schotschrift van Jan Dijkgraaf, in eenpropaganda poging om het protest tegen de bouw vande ´´megamoskee´´ (ook zo´n rare term) in Gouda  te ondersteunen. (23)
De haatzaaierij zit em niet alleen in het gebruik van deze termen,maar de suggestie, die hij probeert te wekken, dat Nederland wordt´´overspoeld´´ of ´´bezet´´ door de ´´radicale Islam´´.Dit sluit naadloos aan bij de extreem-rechtse PVV propagandaen wekt herinneringen op aan een Duitsland, dat slachtoffer zou zijnvan het ´´internationale Jodendom´´.
Wanneer iemand dat in het dagelijks verkeer doet, is het niet best.Wanneer  journalisten-columnisten dergelijke propagandagaan bezigen, ontstaat er een gevaarlijk klimaat, waarbij discriminatieen racisme gewoon gaat worden.
De verantwoordelijkheid ligt bij de columnist, maar ookbij de krant, die dit plaatst.
Belangrijk is dan ook, een tegengeluid te blijven laten horen.Want met zijn stuk ´´Ware gezicht´´, heeft zowel de Metroals zijn columnist Dijkgraaf zijn ware gezicht getoond.
Astrid Essed

[1]

METROWARE GEZICHTJAN DIJKGRAAF5 FEBRUARI 2015
http://www.metronieuws.nl/99-woorden/2015/02/ware-gezicht

[2]
JE NE SUIS PAS CHARLIE/JE CONDAMNE LES LIQUIDATIONS/
GEEN SOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOBCHARLIE HEBDOASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/je-ne-suis-pas-charlieje-condamne-les-liquidationsgeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdo/

[3]

VOLKSKRANTWAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERSTE VER GAAT4 FEBRUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/binnenland/waarom-megamoskee-goudse-bewoners-te-ver-gaat~a3843872/

SPITSNIEUWSBUURT HEEFT GEEN ZIN IN ”MEGAMOSKEE”’GOUDA5 FEBRUARI 2015
http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/02/buurt-heeft-geen-megamoskee-in-gouda

[4]

VOLKSKRANTWAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERSTE VER GAAT4 FEBRUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/binnenland/waarom-megamoskee-goudse-bewoners-te-ver-gaat~a3843872/

[5]

VOLKSKRANTWAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERSTE VER GAAT4 FEBRUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/binnenland/waarom-megamoskee-goudse-bewoners-te-ver-gaat~a3843872/

[6]

NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS/GEVAARLIJK VIJANDDENKEN/GEDACHTENPOLITIEEN METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederlandse-jihadisten-zijn-verradersgevaarlijk-vijanddenkengedachtenpolitie-en-meten-met-twee-maten/

[7]

NOSMOSKEE IN GOUDA MAG ER KOMEN VAN COLLEGE7 FEBRUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2017478-moskee-in-gouda-mag-er-komen-van-college.html

[8]

”Als het stadsbestuur instemt met de plannen, gaat de buurt actie voeren. Uittenbroek van Gouda Noord Zoals Het Hoort: ‘Dan wordt er grof geschut ingezet.’
VOLKSKRANTWAAROM MEGAMOSKEE GOUDSE BEWONERSTE VER GAAT4 FEBRUARI 2015
http://www.volkskrant.nl/binnenland/waarom-megamoskee-goudse-bewoners-te-ver-gaat~a3843872/

[9]

METROWARE GEZICHTJAN DIJKGRAAF5 FEBRUARI 2015
http://www.metronieuws.nl/99-woorden/2015/02/ware-gezicht

[10]

METROWARE GEZICHTJAN DIJKGRAAF5 FEBRUARI 2015
http://www.metronieuws.nl/99-woorden/2015/02/ware-gezicht

TEKST
””Man van de dag: Zouhair Saddiki. Gouds D66-raadslid. Bij meneer werd onder de ‘Nee/Ja’-sticker op zijn voordeur nog een sticker geplakt. De boodschap: ‘Geen sharia hier!’. Komt omdat er een megamoskee in Gouda komt waar men – to put it mildly – niet bepaald westerse waarden aanhangt als de gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo en moslim/varken. Saddiki is boos over die sticker. Mag. Je vrouwtje moet toch die plakzooi van de deur halen met stickerverwijderaar. Maar hij doet ook aangifte. En de politie neemt die op. Zo toont deze moslim zijn ware gezicht. En de Goudse politie ook. Welkom in Goudistan.”
[11]”Niet alleen in de bezette gebieden in de grote steden, dat geldtvoor heel Nederland”

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

[12]
NOSMOSKEE IN GOUDA MAG ER KOMEN VAN COLLEGE7 FEBRUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2017478-moskee-in-gouda-mag-er-komen-van-college.html

GOUDA.NLCOLLEGE VAN B EN W
http://www.gouda.nl/Gemeente/Bestuur_en_organisatie/College_van_B_en_W

[13]

WIKIPEDIADER EWIGE JUDE
http://nl.wikipedia.org/wiki/Der_ewige_Jude

[14]

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/
AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
[15]

HUMAN RIGHTS WATCHREPORTA WEDDING THAT BECAME A FUNERALUS Drone attack on Marriage Procession in Yemen20 FEBRUARY 2014http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0  AMNESTY INTERNATIONALWILL I BE NEXT/US DRONE STRIKESIN PAKISTAN22 OCTOBER 2013 http://www.amnestyusa.org/research/reports/will-i-be-next-us-drone-strikes-in-pakistan
  AMNESTY INTERNATIONALUSA  MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR DRONE KILLINGS IN PAKISTAN22 OCTOBER 2013 http://www.amnesty.org/en/news/usa-must-be-held-account-drone-killings-pakistan-2013-10-22
 NU.NLVS DOODDEN WILLEKEURIG BURGERS MET DRONES22 OCTOBER 2013 http://www.nu.nl/buitenland/3608015/vs-doodden-willekeurig-burgers-met-drones.html
[16]

SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCECOMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCEAGENCY´S DETENTION AND INTERROGATIONPROGRAM
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
NRC´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN´´EXPLICIETE DETAILS´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/martelrapport-cia-verwacht-expliciete-details-over-harde-technieken/
NRCCIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVEREFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/cia-misleidde-publiek-en-politiek-over-ineffectieve-martelprogramma/

BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORISTPETER STORM9 DECEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/12/09/bush-folterterrorist-obama-drone-terrorist/
[17]

DISCRIMINERENDE EN INHUMANE BEHANDELINGROMA IN EUROPAAMNESTY INTERNATIONALREPORTWE ASK FOR JUSTICE0/EUROPE´S FAILURE TOPROTECT ROMA FROM RACIST VIOLENCEAPRIL 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf
AMNESTY INTERNATIONALFRANCE/NEW ROMA FORCED EVICTIONS ´´SHAMEFUL´´3 APRIL 2013
http://www.amnesty.org/en/news/france-new-roma-forced-evictions-shameful-2013-04-03
ALJAZEERAROMA GIRL EXPULSION SPARKS NEW ROW IN FRANCE18 OCTOBER 2013
http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/10/roma-girl-expulsion-sparks-new-row-france-2013101618332959209.html
BBCFRENCH SCHOOLCHILDREN MARCH IN ANGER OVEREXPULSIONS17 OCTOBER 2013
http://www.bbc.com/news/world-europe-24569585
AMNESTY INTERNATIONALITALY/ROMA SEGREGATION CAMPS/A BLIGHT ONTHE CITY OF ROME30 OCTOBER 2013
http://www.amnesty.org/en/news/italy-roma-segregation-camps-blight-city-rome-2013-10-30

[18]

NU.NL40 000 MIGRANTEN OM HET LEVEN GEKOMENSINDS 200029 SEPTEMBER 2014
http://www.nu.nl/buitenland/3890402/40000-migranten-leven-gekomen-sinds-2000.html

[19]

NU.NLTEEVEN VINDT REDDEN BOOTVLUCHTELINGENGEEN TAAK EU25 DECEMBER 2014
http://www.nu.nl/politiek/3961786/teeven-vindt-redden-bootvluchtelingen-geen-taak-eu.html

[20]

HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES/KYRGYZSTAN PICKS HOMOPHOBIC´BILL OVER EUROPE TIES16 APRIL 2014
http://www.hrw.org/news/2014/04/15/dispatches-kyrgyzstan-picks-homophobic-bill-over-europe-ties

NOSRUSLAND VERBIEDT ´´HOMOPROPAGANDA´´11 JUNI 2013

http://nos.nl/artikel/517010-rusland-verbiedt-homopropaganda.html

´´Russia: A 2013 act has outlawed public LGBTI events. Several peaceful assemblies have been disrupted by the authorities on the basis of this homophobic law. Police routinely fail to protect LGBTI individuals from violent attacks.´´

´´Serbia: A Pride event planned for 31 May is at risk of a last minute ban. Since 2011 public authorities have banned Pride marches on the basis of threats from homophobic groups. A march in 2010 was overshadowed by 6,500 angry counter-demonstrators.´´

´´Ukraine: After being banned from the city centre, the first Kyiv Pride was held last year in an isolated location. Counter-demonstrators still tried to disrupt it, throwing firecrackers and tearing down banners. Organisers of the 2014 Pride on 5-7 July have received threats of violence, while the government refuses to legislate against discriminating towards LGBTI people.´´
AMNESTY INTERNATIONAL/HOMPHOBIA STILL TOLERATEDBY GOVERNMENTS AROUND THE WORLD
http://www.amnesty.eu/en/news/press-releases/eu/discrimination/lgbti-discrimination/amnesty-international-homophobia-still-tolerated-by-governments-around-the-world-0747/#.VNiHcuaG-YA

AMNESTY INTERNATIONALAMNESTY DETAILS WAVES OF HOMOPHOBIAIN EASTERN EUROPE16 MAY 2008
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/amnesty-details-wave-homophobia-eastern-europe

[21]

IS GESCHIEDENISMOTIE TENDELOO EN HET EINDE VAN DE HANDELINGSONBEKWAAMHEIDMARIANNE VAN EXEL1 JUNI 2011
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/motie-tenderloo-handelingsonbekwaam-afgeschaft/

[22]
´´ Grote veranderingen traden op na 1796. Met het verlenen van gelijke burgerrechten aan alle inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden werd de politieke emancipatie een feit´´

JOODS HISTORISCH MUSEUNVIERHONDERD JAAR JODEN IN NEDERLAND
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/inleiding

ACADEMISCHE BOEKENGIDSVRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAPVOOR DE JODENKARL DE LEEUW
http://www.academischeboekengids.nl/do.php?a=show_visitor_artikel&id=743

[23]

METROWARE GEZICHTJAN DIJKGRAAF5 FEBRUARI 2015
http://www.metronieuws.nl/99-woorden/2015/02/ware-gezicht

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!