De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘War on Drugs’ mislukt?

‘War on Drugs’ mislukt?

maandag 6 juni 2011 11:41
Spread the love

Geen klein bier, de verklaring van een internationaal panel op 2 juni ’11, over de schijnbaar verloren ‘War on Drugs’. Waarbij de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, een pak ex-presidenten van Brazilië, Colombia en Mexico. De Griekse premier George Papandreou en schrijvers als Carlos Fuentes en Mario Vargas Llosa.

Ze stellen :’De mondiale strijd tegen drugs is mislukt, met verwoestende gevolgen voor individuen en samenlevingen wereldwijd’. (Lees hier het rapport op de  informatieve site van de Nederlandse ‘Vereniging voor Opheffing van het Cannabis verbod’) (1)

Patrick Janssens promoot hard-drug

Van bier gesproken, alcohol is een hard-drug die meer maatschappelijke en individuele schade veroorzaakt dan heroïne. Ontwennen loopt langs een hels parcours. Dimitri Baronheid publiceert op De Wereld Morgen een evenwichtige analyse over druggebruik, zonder in een puriteinse val te trappen wat betreft de behoefte aan roes middelen om los te komen van de realiteit. De ‘drooglegging’ in VS in de jaren ’20 was een geschenk aan de maffia van Al Capone. De ‘war on drugs’ heeft hetzelfde voorspelde resultaat. (2)

De hard-drug alcohol is sociaal aanvaard en een inkomsten bron voor de Staat, net als de drug tabak. Meer nog, niet alleen de industrie maakt schaamteloos reclame, ook door politici en overheden wordt hij gepromoot. Exemplarisch is het jaarlijkse door de Stad Antwerpen met veel poeha ondersteund ‘Bollekesfeest’ op de gedempte Zuiderdokken en elders in de Stad. Deze keer van 18 tot 21 augustus.

De rechtse sociaal democratische populist, burgemeester Patrick Janssens (sp-a), begreep de meerwaarde voor de marketing van zijn persoontje dadelijk. Hij is er trots op de naam verzonnen te hebben. Geestdriftig zette hij zich achter dat ‘Bollekesfeest’, zoals hij al even geestdriftig enkele km verder in Antwerpen-Noord mensen die op straat een goedkoop blikje Cara pils durven drinken, laat arresteren.

Jeugdige ‘coma zuipers’

De Stad Antwerpen zocht op haar site en via de media vrijwilligers voor dat commerciële zuip festijn op het ‘bruisende Zuid’. Deze oproep ‘verdween’ stilletjes van de officiële stad site. Begreep men een ietsje te ver te gaan ? Zag men in dat een Stad die beweert een campagne te voeren tegen het wijdverbreid alcoholisme bij haar personeel, iets bescheidener mag zijn bij het promoten van bier en andere alcoholhoudende dranken ?

De Stad Antwerpen maakt publiciteit voor een privé bedrijf. Brouwerij ‘De Coninck’ dat haar donker bier in ‘kuipen’, ‘bollekes’ slijt als ‘een ceuninckske’. Niet alleen de ‘zuipers’ zijn welkom, er is ook jongeren animatie en een kinderdorp, tussen de bier walmen in. In de 19° eeuw werden kinderen meegesleept naar de kroegen van hun vaders en leerden er drinken. De arbeidersbeweging bevocht dat fenomeen met hand en tand.

Dat ‘Bollekesfeest’ voedt jongeren op in de veronderstelling dat alcohol ‘er bij hoort’ en kweekt alcoholisten. Jeugdige coma zuipers van veertien jaar en jonger, zijn in Nederland een epidemie. Het bestaat ook in België, net als ‘binge drinking’. Levensgevaarlijk en met onomkeerbare hersenschade tot gevolg. Kinderen mogen slechts onder begeleiding binnen in cafés. Mogen ze op het openbaar domein zonder hun ouders rondzwerven tussen de tap kranen en de kots? Iets voor de kinderrechten commissaris ? (‘Polikliniek Jeugd en Alcohol’) (3)

Jean-Luc Dehaene als ‘dealer’

De grote christen democraat ‘van ACW-strekking’, ex-premier en bekend ‘loodgieter’ Jean-Luc Dehaene (CD&V) vulde zijn zakken als bestuurder van bier gigant AB InBev. Met een jaarlijkse vaste vergoeding van circa 70.000 à 80.000 euro + een jaarlijks, vorstelijk variabel spaar potje. Hij moest wegens zijn leeftijd onlangs AB Inbev verlaten.

Niet zonder lange tijd mede verantwoordelijk te zijn geweest voor de vergiftiging van een deel van de wereldbevolking, sociale ellende en de dood van talloze alcoholisten en hun slachtoffers van agressie en verwaarlozing. Deze volkse ‘christenmens’ was dus een drug ‘dealer’. (Wat de alcohol en andere drugs kunnen aanrichten, zie de Amsterdamse ‘Jellinek kliniek’) (4)

‘Capo’ Pablo Escobar tégen legalisering

‘The Global Commission on Drug Policy’ met Kofi Annan stelt het failliet van de ‘War on Drugs’ keihard vast. Men wil dat cannabis legaal wordt verklaard en andere drugs onder bepaalde voorwaarden vrij verstrekt. De capo der Columbiaanse capo’s, de in 1993 door een politie commando dood geschoten Pablo Escobar, zei: ‘Nooit zijn maatschappijen er in geslaagd de verslavingen uit te roeien’. Hij keek naar zijn geldbuidel en was tégen legalisering van drugs.

Verslavingen zullen blijven bestaan, inderdaad. Preventie, medische, sociale begeleiding kunnen helpen, wanneer drugs niet via de onderwereld met massale winsten verspreid worden. Maar bovengronds onder controle verstrekt. Dat is bewezen in Zwitserland en Portugal, waar heroïne legaal verdeeld wordt. Luik tracht dezelfde weg op te gaan.

De cocaïne maffiosi Escobar besefte dat legalisering de ondergang van de drugs kartels betekend. ‘The Gobal Commission on Drug Policy’ wijst er op dat verslaafden  zieken zijn, geen criminelen. Desondanks zitten ook in België de gevangenissen overvol met deze mensen en voert bijvoorbeeld de Antwerpse overheid / politiek in navolging van de VS een ‘genadeloze strijd’ tegen gebruikers die ‘overlast’ zouden zijn, ‘imago verlagend’. Zieken worden opgejaagd, razzia’s zijn dagelijkse kost. Arme mensen zijn de eerste slachtoffers. 

Totale legalisering cannabis

Internationaal bekende politici, wetenschappers, kunstenaars doen nu een dringende oproep om cannabis te legaliseren. Dat is zelfs een forse stap verder dan ‘Encod’ en ‘TUP’ (‘Trekt Uw Plant’) in België eisen. Ze leggen vooral de nadruk op het correct naleven van ondermeer een koninklijk besluit inzake cannabis, de willekeur per politie zone uitschakelen. Ze voerden opmerkelijke acties en werden voor het Antwerps Hof van Beroep volledig vrijgesproken. Met de bemerking van de rechter / raadsheer er boven op dat ‘provocatie aanvaardbaar is’ als test door burgers van de wetgeving. (5)

Cannabis, marihuana en vele andere roes middelen kunnen tot afhankelijkheid leiden. Psychoses kunnen optreden, vooral in combinatie met alcohol of de door de doorsnee burger massaal geslikte legale drug van bij de apotheker. Drugs die de ‘capo’s’ van de farmaceutische industrie – samen met hun handlangers van het ‘vrij wetenschappelijk onderzoek’ aan de universiteiten – miljardair maken. Alles met mate dus… Al zal hoe dan ook een deel van de bevolking problemen krijgen en moet hulpverlening voorrang hebben op repressie.

De ‘War on Drugs’ is een voorloper van de ‘War on Terror’. Beide oorlogen lijken verloren. En hebben soms een duidelijk verband, vullen mekaar aan. Sinds de Taliban onder leiding van de VS in Afghanistan verdreven werd, is het land opnieuw een uitgesproken narco staat. Waar de papavervelden bloeien, de grondstof voor morfine en heroïne. Met als gevolg dat heroïne (vervuild of zuiver) hier op straat aan een historische lage prijs van rond de tien euro per gram, gedeald wordt. Ook het Belgische leger en de Staat zijn ‘guylty’.

Tweeling zusjes…

Of de oproep van Koffi Aannan en C° gehoord en gevolgd zal worden in de regionen van de macht, die verweven is met de georganiseerde misdaad, valt te betwijfelen. De ‘War on Terror’ en de ‘War on Drugs’ zijn tweeling zusjes die ingezet worden om de mondiale controle-maatschappij uit te breiden. Het gaat om biopolitiek, het beheersen van het lichaam met de hersenen er bij, zoals Dimitri Baronheid op DWM zegt. Om de controle over ‘de Menigte’ door ‘het Empire’, zoals de politieke filosofen Hardt en Negri de klassenstrijd actualiseren.

Actievoerders die een ‘patatten oorlog in Wetteren’ voeren, kritische wetenschappers als de onderzoekster Barbare Van Dyck (KULleuven) worden gecriminaliseerd als ‘bendevorming’ of brutaal en zonder respect voor wetten en reglementen gebroodroofd. Te vroeg gelijk hebben kan gevaarlijk zijn… Mensen die sinds mensenheugenis datgene zegden waar Koffi Annan en C° nu achter komen, verdwenen in de cel of erger.

Met enig humanisme heeft die repressie niets te maken. Wel met macht, controle en onwaarschijnlijk veel geld dat via de onderwereld in samenwerking met de ‘witte financiële wereld’ naar boven komt. Mondiaal, in België en in onze steden en gemeenten.

C’est le métier…

Onlangs publiceerde ik op De Wereld Morgen een artikel over prostitutie en de rol van ene Gerard Cok, die miljonair werd door zijn wereldwijd porno handeltje en rol in de prostitutie industrie. Hij heeft een donker verleden in de Amsterdamse onderwereld, tot in New-York toe. Waar drugs niet per gram, maar met tonnen gesmokkeld worden via containers. Hij was zowel bankier als porno industrieel. Zijn advocaat nodigde me na die publicatie uit voor ‘een gesprek’. Een ietsje intimiderend en glad.

De diep gelovige Nederlandse ‘porno koning’ was pijnlijk in zijn gat gebeten. Eind resultaat van dat gesprek ?  Mijn dossier klopte als een bus. Gerard Cok is één van die figuren die – eind negentiger jaren – bovengronds kwam met zijn poen, in het vastgoed. Ook in Antwerpen. De Wereld Morgen zou toch maar niet voor de rechter gedaagd worden wegens ‘smaad’.Ondertussen was het duidelijk dat mijnheer meent ‘macht’ te hebben. Het blijft in de familie, zijn dochter Miranda Cok nam een deel van zijn imperium over. (Lees ‘Prostitutie – ‘Cest le métier…’) (6)

Liefde tussen flikken en gangsters

Over macht gaat het. De verwevenheid tussen criminaliteit en sommige politici. Niet slechts in Italië met Berlusconi. Ook naast je bed. Lees het dossier dat op de site ‘Apache’ verscheen over de grote  liefde tussen Antwerpse flikken en het misdaad milieu. Mijnheer Gerard Cok figureert ook hier prominent in. Hij en anderen die genoemd worden, zijn uiteraard niet van het niveau van de Columbiaan Pablo Escobar die zowaar een filosoof van de onderwereld mag heten. In Antwerpen klinkt het allemaal wat vulgairder.

Over hetgeen in het dossier van ‘Apache’ beweert wordt (ik kan het ruimschoots aanvullen uit correcte bronnen uit ondermeer de prostitutie….) is men in politiek / gerechtelijke kringen nog aan het ‘studeren’. Er zouden hooggeplaatste lijken uit de kast kunnen vallen, moest dat onderzoek ernstig gevoerd worden. (‘Apache’) (7)

‘Alcohol en drugprobleem in politie corps’

Verantwoordelijke voor openbare orde, de politie, burgemeester Janssens doet zijn flikken op kleine verslaafden jagen en kijkt de kat uit de boom wat de grote, criminele vissen in zijn corps betreft. ‘Zijn Stad’ is wel de belangrijkste doorvoer haven van cocaïne in Europa. Met dank aan dokwerkers die een centje bij verdienen. Vroeger ‘viel’ er al eens een tros bananen van de Congo boot, nu is het een lading drugs. Het Antwerpse ‘Zuid’, waar dat ‘Bolleksfeest’ doorgaat, is de ‘place to be’ voor cocaïne en bulkt van de ‘gelegenheden’ met een crimineel reukje aan. 

In het Belgische politie corps bestaat een hardnekkig alcohol- en drugprobleem. Wanneer in Gent of elders een commissaris strontzat in de berm of op een tegenligger rijdt, wordt  dat even nieuws. Maar er is meer, zoals de vroegere chef van de nationale politie Fernand Koekelberg onlangs zei. Hij kondigde aan ‘hard tegen alcohol en drugsgebruik in het corps’ te zullen optreden. (‘Mogelijk blaastest’) (8)

Hardwerkende Vlaming in ‘Yab Yum’

Wanneer het om een crimineel geurtje gaat, mag de hardwerkende Vlaamse ‘vastgoed tycoon’ Koen Blijweert niet ontbreken. Ook hij weet hoe hoge ambtenaren te ‘verbranden’ in luxe bordelen, zoals het Amsterdamse met de geile naam ‘Yab Yum’. De Belgische specialist in belasting fraude, procureur Dirk Merckx werd er in de watten gelegd op kosten van Blijweert. Hij verkeerde, naar eigen zeggen ‘in een moeilijke periode van zijn leven’ en was dus kwetsbaar… Hij vond troost in een bordeel waar de groten uit  de narco-maffia thuis waren. Gerund door de Hels Angels…

(Lees het rijkelijk gedocumenteerde artikel ‘ Vlaamse maffia betaalt cash’. (10) 

(Mis het onthullende artikel van Jan Stevens over de Yub Yam waar de onderwereld en de hoogste Pieten kind aan huis waren, niet.) (10)                                                

‘Spacecake’ als toetje

Is de ‘War on Drugs’ mislukt ? Met ‘verwoestende gevolgen voor individuen en samenleving wereldwijd’… Zal hij stopgezet worden ten voordele van verstandige alternatieven ? Uiteraard niet, deze ‘oorlog’ is te lucratief voor zowel de ‘onder-‘ als de ‘bovenwereld’ met een geurtje aan. Deze ‘oorlog’ is meer dan gelukt voor hen die er aan verdienen.

Deze ‘War’ past in de manipulatie van de wereldbevolking. Er ontstond een miljarden industrie rond, voor wie niet gezondheid maar grove winst telt. Ten koste van de verslaafden en de bevolkingen. De narco-maffia en hun ‘bestrijders’ in een ‘oorlog’ zijn mekaars bondgenoten. De ene verrijkt zich dankzij de andere. Ganse staten zijn afhankelijk van deze ‘deal’.

Verwerk al deze narigheid met een ‘Speacecake’ als dessert. Neen, niet die zogenaamde ‘eerste legale cannabis burgers’ die in de Vlaamse rekken zouden liggen. Het gaat immers om drugsvrije voeding, met weinig of geen actieve stof THC er in. Geen echt ‘Kempzaad’ dus, hennep. Dat afkomstig is van de cannabis plant en sinds mensenheugenis in de Vlaamse dorpen aan zangvogels gevoederd wordt. Ze schijnen er driftig door te paren en mooi te zingen.

In een echte ‘Saecekake’ zit wiet. Een ‘Speacecake’ bak je zelf  als een pannenkoek. Het kan straffe kost zijn. Opletten. Toch de moeite. Smakelijk, vindt hier ‘Wiet Recepten’ en tal van weetjes. (‘Jointje Draaien’) (11)                                           

1 –  ‘Rapport’  www.voc-nederland.org/global-commission-on-drugs-war-on-drugs-has-failed (Met video’s onderaan)

2 – ‘Dimitri Baronheid’  www.dewereldmorgen.be/blog/dimitri-baronheid/2011/06/03/cannabis-en-vleesconsumptie-in-onze-maatschappij

3 –  ‘Jeugd en alcohol’ www.polikliniekjeugdenalcohol.nl

4 –  ‘Jellinek kliniek’  www.jellinek.nl

5 –  ‘Encod’  www.encod.org

6 –  ‘C’est le Métier…’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/01/prostitutie-cest-le-m-tier-la-rue-le-trotoir

7 –  ‘Apache’  www.apache.be/2011/05/de-criminele-connecties-van-forcom

8 –  ‘Mogelijk blaastest’  www.nu.nl/buitenland/2449889/mogelijk-blaastest-belgische-politie.html  (Zie ook link GvA)

9 –  ‘Vlaamse maffia’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/01/25/shame-vlaamse-maffia-betaalt-cash

10 –  ‘Yab Yum’  www.janstevens.wordpress.com/2009/11/02/yab-yum

11-  ‘Speacecake’  www.jointjedraaien.nl

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!