De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wapenbeurs Abu Dhabi/Antimilitaristen bekladden gevel NLR/Adhesiebetuiging

Wapenbeurs Abu Dhabi/Antimilitaristen bekladden gevel NLR/Adhesiebetuiging

zaterdag 21 februari 2015 00:05
Spread the love

WAPENBEURS ABU DHABI/ANTIMILITARISTEN BEKLADDENGEVEL NLR/ADHESIEBETUIGINGRevealing a crime is not a crime

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/wapenbeurs-abu-dhabiantimilitaristen-bekladden-gevel-nlradhesiebetuiging/

Inleiding:
In de ochtend van 19 februari heeft de actiegroep ”War on yourdoorstep'[1], actie ondernomen[2]  tegen het Nationaal Luchten Ruimtevaartlaboratorium[3], een van de 15 Nederlandse bedrijven, diezullen deelnemen aan de Wapenbeurs in Abu Dhabi[4] van 22 februaritot 26 februari, de IDEX [International Defence Exhibition & Conference].Deur en gevel werden met verf beklad en ruiten werden ingeslagen. [5]Prima actie, wat mij betreft.
Want dit gebeurde natuurlijk niet zomaar.

ACHTERGROND:
De Wapenbeurs in Abu Dhabi [IDEX], in hun eigen woorden:

”IDEX is the only international defence exhibition and conference in the MENA region demonstrating the latest technology across land, sea and air sectors of defence. It is a unique platform to establish and strengthen relationships with government departments, businesses and armed forces throughout the region.” [6]

In gewone taal
Koop en verkoop van alle mogelijke oorlogstuig, te land,
ter zee en in de lucht, in dit geval speciaal gericht op de warlordsin het Midden-Oosten, vertegenwoordigers van regimes, diemensenrechten schenden en in een buitengewoon explosiefconflictsgebied. [7]Deze mensenrechtenschendende regimes staan natuurlijkniet op zichzelf, maar zijn die hard bondgenoten van het Westen[met name de VS] wiens imperialistische belangen zij dienen.Een van de belangrijkste en bloedige jarenlange conflictenis het Midden Oosten conflict, waar oorlogsmisdadiger en tegenspelervan de Arabische regimes, Israel, met Westerse militaire steun[met name uit de VS], de Palestijnse bevolking bezet, onderdrukt en terroriseert.[8]
Duidelijk is, dat de Nederlandse minister van Defensie, Hennis
Plasschaert en Nederlandse bedrijven, noch welk ander land ook,deel moet nemen aan een dergelijke wapenbeurs, met nog groteremedeplichtigheid aan de humanitaire ellende in het Midden-Oostendan er al is. [9]
Maar hoe belangrijk het ook is, te wijzen op die wapenbeursin het Midden Oosten, het gaat natuurlijk veel dieper.War on your doorstep [10], ik en vele anderen zien dat in.
Want waar ook ter wereld is een wapenbeurs een foute zaak,omdat er wordt verdiend aan bloedige  conflicten, waarvan vooralde burgerbevolking slachtoffer is.Zie alleen al de Westerse imperialistische oorlogenin Afghanistan en Irak, met honderdduizenden burgerslachtoffers. [11]
TENSLOTTE:
De verf op deur en gevel van het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium symboliseerde het bloed, veroorzaakt door wapenhandel ende gesneuvelde ruiten de bombardementen, die meer dan materieleschade veroorzaken.[12]MENSENLEVENS.
WEG MET WAPENBEURZEN, DIE VERDIENEN AAN OORLOGSMISDADEN TEGEN BURGERS, OVERAL TER WERELD

Zie onder Noten mijn Adhesiebetuiging

Astrid Essed

NOTEN

[1]
INDYMEDIA.NLWAR ON YOUR DOORSTEP: ACTION AGAINST NLR IN AMSTERDAM
https://www.indymedia.nl/node/26555

[2]
INDYMEDIA.NLWAR ON YOUR DOORSTEP: ACTION AGAINST NLR IN AMSTERDAM
https://www.indymedia.nl/node/26555

[3]
WIKIPEDIANATIONAAL LUCHT EN RUIMTEVAART LABORATORIUM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Lucht-_en_Ruimtevaartlaboratorium

WEBSITE NATIONAAL LUCHT EN RUIMTEVAART LABORATORIUM
http://www.nlr.nl/NL/

Engelstalig
http://www.nlr.nl/

[4]

INTERNATIONAL DEFENCE EXHIBITION & CONFERENCE
http://www.idexuae.ae/

[5]

INDYMEDIA.NLWAR ON YOUR DOORSTEP: ACTION AGAINST NLR IN AMSTERDAM
https://www.indymedia.nl/node/26555

[6]

”IDEX is the only international defence exhibition and conference in the MENA region demonstrating the latest technology across land, sea and air sectors of defence. It is a unique platform to establish and strengthen relationships with government departments, businesses and armed forces throughout the region.”
ABOUT IDEX
http://www.idexuae.ae/page.cfm/Link=20/t=m/goSection=1_22

BRON:
INTERNATIONAL DEFENCE EXHIBITION & CONFERENCE
http://www.idexuae.ae/

[7]

DE WERELD MORGENNEDERLANDSE EN BELGISCHE BEDRIJVEN OP WAPENBEURSMIDDEN OOSTENFRANK MULDER
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/16/nederlandse-en-belgische-bedrijven-op-wapenbeurs-midden-oosten

STOP WAPENHANDELWAPENPROMOTIE BIJ FOUTE VRIENDEN/NEDERLAND NAARWAPENBEURS IN ABU DHABI
http://www.stopwapenhandel.org/eads

GROENLINKS.NLVAN OJIK: MINISTER HENNIS MOET NIET NAAR WAPENBEURSIN ABU DHABI GAAN
https://groenlinks.nl/nieuws/van-ojik-minister-hennis-moet-niet-naar-wapenbeurs-abu-dhabi-gaan

NRCMINISTER, MIJD DIE WAPENBEURS IN HET MIDDEN OOSTEN5 FENRUARI 2015

http://www.nrc.nl/next/van/2015/februari/05/minister-mijd-die-wapenbeurs-in-het-midden-oosten-1462969

SPITSNIEUWSPROTEST VANWEGE BEZOEK MINISTER AAN WAPENBEURS10 FEBRUARI 2015

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/02/protest-vanwege-bezoek-minister-aan-wapenbeurs

[8]
ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANSKILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

UITPERS.BEDE ONBREEKBARE BAND TUSSEN ISRAEL EN DE VSLUDO DE BRABANDEROCTOBER 2010
http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2813

[9]

GROENLINKS.NLVAN OJIK: MINISTER HENNIS MOET NIET NAAR WAPENBEURSIN ABU DHABI GAAN
https://groenlinks.nl/nieuws/van-ojik-minister-hennis-moet-niet-naar-wapenbeurs-abu-dhabi-gaan

NRCMINISTER, MIJD DIE WAPENBEURS IN HET MIDDEN OOSTEN5 FEBRUARI 2015

http://www.nrc.nl/next/van/2015/februari/05/minister-mijd-die-wapenbeurs-in-het-midden-oosten-1462969

SPITSNIEUWSPROTEST VANWEGE BEZOEK MINISTER AAN WAPENBEURS10 FEBRUARI 2015

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/02/protest-vanwege-bezoek-minister-aan-wapenbeurs

DE WERELD MORGENNEDERLANDSE EN BELGISCHE BEDRIJVEN OP WAPENBEURSMIDDEN OOSTENFRANK MULDER
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/16/nederlandse-en-belgische-bedrijven-op-wapenbeurs-midden-oosten

[10]
INDYMEDIA.NLWAR ON YOUR DOORSTEP: ACTION AGAINST NLR IN AMSTERDAM
https://www.indymedia.nl/node/26555

[11]

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTAN: NO JUSTICE FORTHOUSANDS OF CIVILIANS KILLED IN US/NATOOPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS IN ”NOBLE” IRAQ MISSIONPASS 10,0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

[12]

INDYMEDIA.NLWAR ON YOUR DOORSTEP: ACTION AGAINST NLR IN AMSTERDAM
https://www.indymedia.nl/node/26555

ADHESIEBETUIGING AAN ”WAR ON YOUR DOORSTEP”
Hierbij betoon ik van harte adhesie met de moedige en principieleactie van ”War on your doorstep”, die in de ochtend van 19 februarihet Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium [NLR] onder vuurnam met verf en ruiten van het gebouw insloeg.WELL DONE, WAR ON YOUR DOORSTEP!
Want het NLR presenteertzich ten onrechte als een onschuldig research centrum voor civieleluchtvaart [1]In werkelijkheid verleent zij hand en spandiensten aan het Ministerievan Defensie [2], o.a. door het ontwikkelen van softwareinstrumentaria. [3]Daarmee zijn ze direct betrokken bij oorlogstuig, dat  burgerslachtofferseist, door Nederlands betrokkenheid bij Westerse imperialistische oorlogen.
Maar het NLR doet meer!Het neemt deel aan de Wapenbeurs in Abu Dhabi als een van de 15 Nederlandse bedrijven, onder auspicien van, weer,het Ministerie van Defensie.Daarmee heeft zij bloed aan haar handen, want verkoop van wapensof ontwikkelen van militaire  technologieen in conflictsgebiedenis een misdaad.
Zeker in een regio, waarbij honderd duizenden burgerslachtoffers vallendoor Westerse militaire steun aan bezettingsstaat Israel en de Westerseimperialistische oorlogen in Afghanistan en Irak.Daarbij is dealen van wapens aan  mensenrechtenschendendeArabische regimes een dirty business.
Het NLR heeft de verf en ingeslagen ruiten verdiend!Verf voor het bloed aan hun handen.Ingeslagen ruiten voor de ellende, die bombardementenaanrichten.
WEG MET WAPENBEURZEN, DIE VERDIENEN AAN DE ELLENDE VAN HONDERD DUIZENDEN BURGERS!WEG MET WAPENHANDELAREN!
SOLIDARITEIT MET DE ONSCHULDIGE SLACHTOFFERSVAN OORLOG EN VERNIETIGING!
OP NAAR EEN WERELD VAN GERECHTIGHEID!

Astrid Essed

[1]

MISSIE

De missie van NLR is het vergroten van de duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie van het luchtverkeer.

Het NLR is de Nederlandse kennisonderneming voor het identificeren, ontwikkelen en toepassen van geavanceerde technologische kennis op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Onze activiteiten zijn relevant voor de maatschappij, marktgericht en worden uitgevoerd zonder winstoogmerk. Zo versterken wij de innovatiekracht, het concurrentievermogen en de effectiviteit van overheid en bedrijfsleven.”

MISSIE EN STRATEGIE

NLR

http://www.nlr.nl/NL/wie-we-zijn/missie-en-strategie/index.html

[2]

”Exploiteert u militaire vliegtuigen of rotorcraft? Of bent u een medewerker van het Ministerie van Defensie die beleidsadvies nodig heeft? Wij kunnen iedereen ondersteunen die behoefte heeft aan: technische en operationele ondersteuning voor de veilige en effectieve inzet van luchtverdedigingsplatforms, technische ondersteuning bij de aanschaf van nieuwe wapensystemen en latere aanpassingen daarvan, steun bij het life cycle beheer van lucht- en ruimtevaartgerelateerde wapensystemen, ondersteuning bij de vastlegging en tenuitvoerlegging van standaarden voor de militaire luchtvaart, onderzoek naar de milieuaspecten die betrekking hebben op de militaire luchtvaart en het adviseren van het Ministerie van Defensie bij de beleidsvorming op dit gebied, de uitvoering of ontwikkeling van effectieve trainingsprogramma’s voor vliegers, boordmedewerkers, grondstations- en onderhoudspersoneel van vliegsystemen, technische ondersteuning bij de interoperabiliteit van de luchtwapensystemen, of ondersteuning bij het algemene beleid van het Ministerie van Defensie. ”

DEFENSIE EN VEILIGHEID

NLR

http://www.nlr.nl/NL/capabilities/defensie-en-veiligheid/index.html

[3]

”Voor het Ministerie van Defensie heeft het NLR een software-instrument ontwikkeld, een Tool for Life Cycle Management (Tools4LCM). Met dit  instrument kan Defensie inzicht verkrijgen in het presteren van de onderhoudsorganisatie, de beschikbaarheid van wapensystemen en de kosten.

Het tweejarige programma waarin ook NLDA (Nederlandse Defensie Academie) participeerde, is recent afgerond. Dit leverde onder andere een ‘demonstrator’ op die nog een jaar lang toegankelijk blijft.

Tijdens de levensduur van defensiesystemen wordt veel data verzameld, bijvoorbeeld over de uitval van onderdelen, de duur van reparaties, de kosten daarvan en of een platform zoals een F-16 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht inzetbaar is. Die gegevens bevatten dus een schat aan informatie, waaruit in theorie te destilleren valt wat verkeerd gaat en wat daartegen is te doen. Maar de benodigde ondersteuning bij een diepgravende analyse daarvan liet op zich wachten tot Tools4LCM was ontwikkeld.”

TOOL VOOR DYNAMISCHER LIFE CYCLE MANAGEMENT

NLR

http://wp.nlr.nl/2015/02/05/tool-voor-dynamischer-life-cycle-management/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!