De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wanneer is een hamburger een hamburger? De lobby van vleesverwerkers tracht vooruitgang te stoppen.

Wanneer is een hamburger een hamburger? De lobby van vleesverwerkers tracht vooruitgang te stoppen.

dinsdag 30 mei 2017 19:54
Spread the love

Vleesverwerkende bedrijven zeggen dat termen als ‘vegetarisch vlees ballen’, ‘vegetarische kip nuggets’ en ‘vegetarische ham’ de consument misleiden. Europese vleesverwerkende bedrijven willen dat er in de EU een verbod komt op vlees-gerelateerde termen die worden gebruikt voor vegetarische voedingsmiddelen. Dit zou misleiding van de consument zijn. Hun uitleg gaat echter volledig voorbij aan de echte redenen van het succes van deze alternatieven.

CLITRAVI een industriële lobbygroep voor Europese vleesverwerkers, waarvan de Belgische federatie van vleeswarenproducenten fenavian ook lid is. De lobbygroep zegt dat tal van levensmiddelen die geschikt zijn voor vegetariërs of veganisten hun omzet halen uit het gebruik van de namen die betrekking hebben op vlees, diersoorten, specifieke stukken vlees en / of vleesproducten.

CLITRAVI heeft de Europese Commissie aangeschreven om te zeggen dat zij van mening zijn dat dit in strijd is met EU-verordeningen op de regels met betrekking tot “duidelijke en ondubbelzinnige informatie voor de consument”. Zij vinden dat termen zoals “vleesvervanger”, “vegetarische kip”, “vegetarisch gehakt”, “vegetarische salami”, … misleidende termen zijn en dus niet toegestaan zijn.

De groep verwijst zelfs naar namen van producten die zijn aangepast maar afgeleid van namen van vleesproducten en dat vanuit een oogpunt van de consument kan worden verward met de naam van vleesproducten en / of pogingen om hen te imiteren. Voorbeelden hiervan kunnen zijn “speck” in plaats van “spek” of “gehackt in plaats van “gehakt”

Op deze producten is echter altijd duidelijk aangegeven dat het om een alternatief gaat en het vegetarisch of veganistisch is. Of het de lobbygroep echt te doen is om de mogelijke misleiding van de consument is dus zeer twijfelachtig. De laatste jaren heeft de vleesindustrie echter serieus moeten inboeten aan verkoop. Zo bleek in april nog dat tussen 2002 en 2015 het aantal kilo’s verkocht vlees per persoon is gedaald met een kwart. Dit zal veel eerder te wijten zijn aan de keuzes met betrekking tot dierenwelzijn, milieu, gezondheid en smaak dan dat het te wijten is aan misleiding. De consumenten zijn op zoek naar een veganistisch of vegetarisch alternatief en zijn daarom net ook gebaat bij productbenamingen die hier duidelijk over zijn.

Overal in de wereld zijn er verhitte discussies over benamingen van vegetarische producten, enige tijd geleden specifiek in België rond Alpro en diens alternatief voor yoghurt, maar ook in Duitsland rond plantaardige kazen en in de VS rond ei-vrije mayonaise.

Als je de cijfers bekijkt is het niet verrassend dat de vlees- en zuivelindustrie zo van zich af bijt. De wereldwijde markt van vleesvervanger kende een snelle groei in de afgelopen jaren. Visiongain voorspelt dat in 2017, de waarde van de markt zal uitgroeien tot $ 4 miljard!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!