De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moslims zouden beter kalm blijven en God prijzen voor Zijn Gunsten.

Wanneer gaat het eens ophouden?

zondag 22 februari 2015 12:21
Spread the love

Citaat van een imam: 

Beste broeders en zusters,

Het is belangrijk dat je melding maakt van islamofobische acties.

Dit zal geregistreerd worden door Islamnophobia en die zullen de juiste constructieve rechterlijke stappen ondernemen naar de toekomst toe.

Denk niet dat het niets uithaalt, want dan gaat er niets veranderen. Als je iets meemaakt, gebruik dan ook de hashtag #tegenislamofobie.

Let erop dat alles altijd met sereniteit, gewogen woorden en beleefdheid vermeld wordt.

Scheldberichten en haatberichten zullen ogenblikkelijk verwijderd worden.

Met dank!

Einde citaat. 

__________________

Wanneer gaat men ophouden met het klagen over het ‘slechte’ leven dat God ons, moslims, in het Westen heeft gegeven? 

Wanneer gaat men ophouden om de wetten van het Westen te misbruiken om aan de begeerten van sommige politieke strekkingen binnen de Islam te voldoen? 

Wanneer gaat men ophouden van eisen te stellen aan anderen en aan zichzelf allerlei voordelen toe te kennen? 

Wanneer gaan moslims ophouden met aan hun Profeet goddelijke eigenschappen toe te kennen en hem wetten laten uitvaardigen waarvan God, noch hijzelf, enig bewijs heeft geleverd? 

Wanneer gaan moslims weer zelf de Koran lezen met eigen ogen en niet meer met de ogen van de vroegere imams van de rechtsscholen die de grootste bidah (vernieuwing) aller tijden hebben ingevoerd? 

Wanneer gaan moslims de vrije meningsuiting van anderen eens respecteren en deze niet meer willen vervangen door hun onverdraagzame en opdringerige mening? 

Wanneer gaan de “geleerden” eens ophouden met te liegen over God’s Woorden en die van hun Profeet (saws)? 

Want God zegt in Zijn Boodschap: 

En wanneer tot hen gezegd wordt: “Volgt wat Allah heeft neergezonden,” dan zeggen zij: “Maar wij volgen dat waarop wij onze vaderen aantroffen.” Ook als hun vaderen niets begrepen en niet de Rechte Leiding volgden? 

Moslims volgen nu perfect in de voetsporen van de vorige gemeenschappen en zelfs zo goed dat ze ook in het hol van de hagedis zouden kruipen als de anderen het hen voordeden. 

Het is meer dan duidelijk dat ze hun “schriftgeleerden” de Goddelijke Boodschap laten uitleggen en dat ze hun ‘geleerden’, via de mond van hun Profeet saws, haram en halal laten verklaren wat ze zelf graag hebben. 

En zijn zelfs “geleerden” die een boek verspreiden met hun visie over halal en haram. 

Wanneer gaan die “geleerden” de shari’a die ze destijds hebben gemaakt eens onder handen nemen en de leugens er uit verwijderen? 

Wanneer gaan ze de steniging verbieden en de doodstraf voor afvalligen en homo’s omdat God dat niet beveelt? 

Wanneer gaan ze aan de vrouwen en de meisjes eens duidelijk maken dat God niet heeft gewild dat ze een hoofddoek dragen en dat ze niet besneden moeten worden? 

Wanneer gaan moslims eens ophouden met aan politiek opportunisme te doen en meer tevredenheid tonen met God’s Voorzieningen?

We hebben de geleerden of de begeleiders niet nodig. 
God heeft ons Zijn Boodschap als erfenis gegeven om over na te denken.

Wanneer gaan we zelf weer denken beste broeders en zusters? 

Wanneer?

take down
the paywall
steun ons nu!