De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wanneer de inkt vervangen wordt door muilpuistvet.

Wanneer de inkt vervangen wordt door muilpuistvet.

donderdag 7 april 2016 13:19
Spread the love

Beste Herman, Mr. Brusselmans. Vooreerst, vergeef mij mijn slechte zinsbouw en schrijffouten, ik blijf nederig tegenover een professional als u maar dat mag mij uiteraard niet afremmen in het aan u meedelen van de wansmaak die bij me opkomt tijdens het lezen van uw ‘nieuw links manifest’.

Sta me bovenal toe om net als jij, lang geleden, af en toe op de man te spelen, temeer omdat in deze de man en de bal nog in weinig opzicht van elkaar verschillen.

Behoudens het onvergetelijke ‘achterwaarts in de poes naaien’ zijn mij de ‘dwergpoliep met puitenogen en haar van op haar pruim tot op haar rug’ het meest bijgebleven. Dat heeft je 100.000 Bfr. gekost, een peuleschil in vergelijking met de opbrengt van het boek waarin je dit neerschreef. Sindsdien ging het helaas wat bergaf met jouw kwajongensstreken. Begrijpelijk, tel alle veroordelingen a rato van 100.000 Bfr. maar eens bij elkaar op en je winst zou er al gauw gelegen zijn.

Bovendien, nu je op zoek bent naar een nieuwe gezellin kan je maar beter je tong twee keer draaien. En nu ook Birgit Van Mol jouw stuntelig verzoek heeft afgewezen mag het duidelijk zijn, het zijn alleen jouw boeken die goed in de markt liggen. Nu ja, vergeef mij maar deze uitspraak, op elke puist past immers een watje.

Toen wat later het beledigen van de Islam niet alleen vruchten maar ook hoofden begon af te werpen bleef je in menig studio stiller dan verwacht. Uitgenodigd voor een goede quote bedankte je voor straffe uitspraken. Geen nood Herman, ik zou het zelfde doen, ik ben mijn vruchten nog niet beu en in jouw geval zijn de vruchten, zo zien we vandaag, de bron van inspiratie, ja zelfs je nieuwe inkt voor nieuwe gedachten in het spoor van Lucas Van Der Taelen die het na enkele ervaringen in zijn Brussel ook even niet meer weet. Voor links, tegen rechts, achter links, midden-rechts, het is me wat… .

Zoals uit jouw interview in Humo blijkt is ‘de dingen benoemen’ ook voor een begenadigd schrijver als jij niet zo gemakkelijk, alvast toch moeilijker dan een boek schrijven en dan doe je maar wat menig mens jou heeft voorgedaan, kiezen voor de achterkant van het gelijk. Alles op een hoopje tot het als kots van je kin druipt en Siegfried Bracke zich in de krant De Morgen opnieuw, dan toch nog, burgemeester van Gent ziet worden. Ik en Herman Brusselmans, eindelijk zielsverwanten, je ziet het hem dromen.

Maar om nu toch even de dingen te benoemen zoals ze zijn. Waar ligt de bron van jouw uitspraak dat “wij die kerels zo erg naar de afgrond hebben geduwd dat ze niet anders kunnen dan lid worden van IS”? Wie is die politiek correcte linkse die dat zou gezegd hebben? Zeg het mij Herman en zeg mij ook waarom daar enig oorzakelijk verband zou zijn tussen datgene wat je aanhaalt en het linkse denken?

Zullen we het vooreerst eens worden dat het linkse denken vooral vanuit een economische spanningsveld is ontstaan? In feite datzelfde spanningsveld dat toevallig vandaag weer de pers haalt in de vorm van Heren met witte hemden die stelen en werkmensen in werkkledij die hun stront opkuisen, daartussenin een hoop gepeupel die niet doorheeft hoezeer ze voorwaarts in de kont geneukt worden en net als vroeger zwijgen zolang ze hun brood en spelen in de vorm van een auto en een televisie krijgen? Wat zit jij in godsnaam uit te halen naar links met dit gezwets?

Beweren dat alle Marokkanen stinken dat is volgens jou rechts én tevens de verantwoording waarom beweren zoals jij doet, dat discriminatie van allochtonen alleen nog bestaat bij een kleine minderheid van neofascisten, Vlaams Belangers of complete debielen behoort tot de linkse denkers waartoe jij jezelf rekent. Dat linkse denken bestaat volgens jou verder uit een streven naar vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid. Dat zijn rekbare begrippen, niet? Dat ze alleen tot het linkse kamp behoren zou mij verbazen. Ook Margaret Thatcher streefde naar vrijheid, naar een wereld waarin iedereen vrij mag ondernemen zonder bemoeienissen van de overheid. Ook zij streefde naar gelijkheid, naar een wereld waarin iedereen het recht heeft te mogen ondernemen zonder bemoeienissen van de overheid en naar verdraagzaamheid, m.a.w. laat me gerust en stel me geen vragen over wat ik doe of hoe ik het doe. Is dit de vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid waar je het over hebt? Nee? Dan moet het het ‘plassen in jouw brievenbus zijn’ dat het verschil maakt want wanneer dat gebeurd dan grijp je in, zeg je. Dat is het momentum om zoals je nu doet een versie van de Vlaamse balorigheid weg te geven en van jezelf een echte linkse te maken.

Nu weet ikzelf echt niet hoe je een echte linkse in mekaar knutselt beste Herman maar Tom Lanoye nawijzen en stellen dat hij zijn eigen cultuur niet graag heeft? Waarom? Omdat hij de bekrompen en kleinzielige bouwlustige belastingontduikende Vlaming zo schitterend kan typeren?

Door de gebeurtenissen in Parijs en Brussel heb ik me meermaals afgevraagd waarom menig mens zich laat hersenspoelen, hetzij in naam van politiek, religie of het verzamelen van postzegels. De zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt blijkbaar mondjesmaat afgesloten. Het denken wordt vernauwd tot puberaal gezwets of erger. Daar waar bij de puber de zuurstoftoevoer mondjesmaat zal toenemen geef jij blijk van datgene waar ik zo bang van ben, een medemens die nog verder weigert te denken en zich overgeeft aan het goedkope ‘tegen’ zijn. Het maakt verder niet uit tegen wat. Als het maar vernietigend werkt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!