De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wanneer begint de vrede? Waar begint de vrede?

Wanneer begint de vrede? Waar begint de vrede?

woensdag 21 september 2016 16:25
Spread the love

Het is wereldwijd de dag van de vrede. Misschien is vandaag de dag dat we onze overheden en multinationals opnieuw moeten laten weten dat vrede niet compatibel is met:
– oorlog voeren
– wapenhandel
– wapenbezit
– uitbuiting
– kinderarbeid
– verwaarlozen van armen
– racisme en discriminatie
– mensensmokkel
– oneerlijke landbouwdeals
– vluchtelingen laten creperen
– …

Zolang een overheid of bedrijf zich inzet voor de vrede, maar tegeliijkertijd rechtstreeks of onrechtstreeks meewerkt aan één van bovenstaande, is de vrede niet het ware doel.

Maar, laat je niet vangen. Elke gedachte en daad van egoïsme in ons eigen persoonlijke leven, is net zo hard een hindernis voor vrede in ons leven. Wij, de burgers, de mensen, hebben minder macht of invloed, maar ook wij zijn allen schuldig aan het niet nastreven van vrede in onze eigen levens. Laten we dan ook onszelf oproepen om stil te staan bij de zaken waar we zelf geen vredestichters zijn. Verander de kleine dingen.

Persoonlijk geloof ik dat ware, diepe vrede nooit gevonden zal worden zonder het contact met God onze Schepper: degene die ons met een doel maakte en die weet hoe we – door Christus – ware vrede en nederigheid kunnen vinden. Dat is mijn uitgangspunt net zoals iedereen zijn eigen overtuiging heeft als vertrekpunt. Laat dat echter geen hindernis zijn voor jou om toch samen met mij de vrede na te streven op je eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen pad te bewandelen en ik ben meer dan happy om samen voor vrede te streven vanuit ieders eigen beleving.

Peace to you!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!