De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waltz with bashir

Waltz with bashir

woensdag 9 januari 2013 19:40
Spread the love

Deze animatiefilm in documentairestijl geeft een haarfijn en realistisch beeld van de oorlogsgruwel in Libanon. De secque toon en realistische verteltrant doen je vergeten dat dit fictie is.

Van midden jaren zeventig tot op vandaag de dag woedt er een hevige burgeroorlog in Libanon die veroorzaakt wordt door de religieuze twisten die sinds de jaren veertig verdeeldheid zaaien tussen de christelijke en Palestijnse bevolking.

In het ene kamp heb je de christelijke falangisten die worden geruggesteund door het Israëlisch leger. Aan de andere kant Palestijnse milities van divers pluimage. De spanning wordt ook nog eens opgedreven door de wankele politieke situatie in Israël en de groeiende invloed van de PLO en consoorten. De concrete aanleiding was de moord op de christelijke leider Gemayel.

Ari, protagonist in dit verhaal, was als soldaat gestationeerd in Libanon. Alle oorlogstrauma’s lijken verwerkt maar een steeds terugkerende nachtmerrie herinnert hem aan zijn oorlogsverleden.

In zijn queeste naar de  waarheid gaat hij te rade bij strijdmakkers van weleer en consulteert hij een psycholoog om het verhaal te reconstrueren. Het troebele oorlogsverleden komt weer helemaal tot leven. Een niet al te fraai beeld doemt op. De massaslachtingen in de Palestijnse enclaves van Shabra en Shatila in 1982 komen hem weer haarscherp voor de geest te staan. De gruwel wordt weer springlevend en het wordt steeds duidelijker dat hij medeschuldig is aan oorlogsmisdaden.

Deze film voert je mee naar een zwarte bladzijde uit de vorige eeuw zoals je het nog nooit zag, bekeken door de ogen van een frontsoldaat.

take down
the paywall
steun ons nu!