De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wallonië voorop in opvang erkende vluchtelingen

Wallonië voorop in opvang erkende vluchtelingen

maandag 14 november 2016 13:00
Spread the love

Wallonië neemt  +42% meer vluchtelingen op dan haar aandeel in nieuwkomers, Vlaanderen – 2%, Brussel -23%. Vluchtelingen volgen de weg van alle nieuwkomers, en in plaats van een “transfer” vanuit Wallonië naar Vlaanderen zorgen zij voor een stijgend aandeel van vluchtelingen bij nieuwkomers in Wallonië.

In de pers waren de nieuwe cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering goed voor het volgende potje Walloniëbashing met de vluchtelingen als gemakkelijk vehikel. In plaats van te weten waar men het over heeft en dat aan de lezers duidelijk te maken, werden alle registers opengetrokken: “Erkende vluchtelingen verlaten massaal Wallonië” zo melde Het Nieuwsblad op 03/11/2016. De krant laat evenwel na de woonplaats van de erkende vluchtelingen te vergelijken met de woonplaats van alle nieuwkomers in dezelfde periode waarin het Agentschap Integratie en Inburgering haar meting doet. Het Agentschap zou dat misschien ook beter zelf doen.
 
Bron: Het Het Agentschap Integratie en Inburgering (dat voortgaat op het Rijksregister). Wie de vergelijking tussen plaats van erkenning van vluchtelingen na 01/01/2014 en woonplaats op 20/07/2016 wil weten per gewest, provincie en de centrumsteden, die kan deze uiterst gedetailleerde bronnen raadplegen. Ook alle andere gegevens over asielaanvragen, opvang enz zijn uitvoerig te exploreren.
 
In deze analyse beperken we ons evenwel tot de gewesten, omdat daar de grootste heisa rond gemaakt is en de werkelijkheid het meest geweld wordt aangedaan. In deze analyse beperken we ons evenwel tot de gewesten, omdat daar de grootste heisa rond gemaakt is en de werkelijkheid het meest geweld wordt aangedaan. Op Antwerpen komen we in een later bericht nog terug.
 
Wallonië is de kampioen in het opvangen van erkende vluchtelingen. Jawel. Zoals we reeds eerder vooropstelden trekken vluchtelingen in mindere mate naar Brussel dan het aandeel nieuwkomers in het algemeen. Met de vluchtelingen verlaagt dus de druk op het Brusselse geweest als belangrijke toegangspoort voor “nieuwkomers”. En Vlaanderen, die doen wat ze altijd al deden, evenveel erkende vluchtelingen opvangen als ze nieuwkomers in het algemeen opvangen.
 
Voor de volledige analyse met tabellen, grafieken en commentaar, zie BuG 344 on-line.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!