De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom (witte) mannen (zwarte) mannen doden volgens de ecologie

Waarom (witte) mannen (zwarte) mannen doden volgens de ecologie

vrijdag 29 mei 2020 16:21
Spread the love

In 2018 werden zeven keer meer mannen dan vrouwen vermoordt in de VS.(1) Wereldwijd is het overgrote deel van de slachtoffers van moord mannelijk. Mannen die mannen doden komt al voor zo lang als de mens bestaat. Bij andere diersoorten komt dit veel minder voor. Een fysiek gevecht tussen mannetjes om seksuele toegang tot een vrouwtje komt wel regelmatig voor. Maar meestal dus zonder dodelijke afloop.

Die instinctieve strijdt om seksuele toegang speelt ongetwijfeld onbewust mee waarom mannen een man sneller doden dan vrouw. Maar nog meer de beschermende rol die mannen binnen een familie vervullen volgens de logica van de natuur. De natuur heeft de man zo gemaakt dat hij in staat moet zijn een vijand te doden indien die een bedreiging voor de veiligheid van zijn familie vormt. Daardoor moorden mannen veel meer dan vrouwen die, volgens de logica van de natuur, andere taken heeft gekregen.

Uit de VS komen schandalig vaak berichten van witte mannen (politieambtenaren) die zwarte mannen doden. Hierbij spelen bovengenoemde instincten zeker mee. Zwarte mannen zijn voor witte mannen immers ernstige concurrentie in de strijdt om een partner. Ze overklassen hen veelal op fysiek vlak en er zijn beduidend meer gemengde huwelijken tussen zwarte mannen en witte vrouwen dan omgekeerd. Meer bepaald 8,97% zwarte mannen-witte vrouwen versus 3,83% witte mannen-zwarte vrouwen. (2)

Jaloezie en concurrentie speelt dus naast racisme waarschijnlijk instinctief ook mee waarom witte mannen zwarte mannen doden.

 

(1) https://www.statista.com/statistics/251886/murder-offenders-in-the-us-by-gender/

(2) https://public.tableau.com/profile/laura.walker#!/vizhome/InterracialMarriagesintheUS1850-2017/HeterosexualMarriages?publish=yes

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!