De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom strijden tegen het Duitse model zo ontzettend belangrijk is?

Waarom strijden tegen het Duitse model zo ontzettend belangrijk is?

zaterdag 12 april 2014 19:12
Spread the love

In een vorige blog
bijdrage gaf ik kritiek op het boek’ Beter’ van Wouter Van Besien omdat hij in
zijn hoofdstuk over  het
activeringsbeleid geen woord had geschreven over het Duitse model.  Ik argumenteerde dat Wouter hierbij een
politieke inschattingsfout maakte omdat in de huidige kiescampagne de invoering
van het Duitse model de inzet is van de geplande sociale afbraak, met als alibi activering.

In Terzake
 bevestigt  de duiding door Bart De Wever van het N-VA programma
volkomen deze argumentatie.
Stopzetting van de werkloosheidsuitkering na 2 jaar
, onderwerpen van
werklozen aan een middelentoets
vooraleer ze nog een verdere leefloonuitkering kunnen bekomen, verplichte
gemeenschapsdienst voor werklozen en leefloners of m.a.w. verplichte één euro
jobs, mini-jobs, afschaffing van de index, interprofessionele cao onderhandeling
vervangen door onderhandelingen per sector, of per fabriek of nog beter op
individuele basis… Alleen de afschaffing van de minimumlonen staat er nog niet
in. Maar Johan Van Overtveldt, de N-VA ideoloog voor het sociaal-economisch
luik, is hiervoor  een groot pleitbezorger.  ‘Voor al degenen die Duitsland als voorbeeld
willen nemen, laat dit een waarschuwing zijn’. Hiermee eindigt Jan Leyers in
zijn reeks ‘Arm en rijk’
zijn aflevering over Berlijn. Te herbekijken nu donderdag 17 april op Canvas.

take down
the paywall
steun ons nu!